Раз, та гаразд: не забудьте подати форму № 1-РС

1.04.2019, 14:00
1743
0
Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС подається один раз на чотири роки, і обов’язок її подання припадає якраз у 2019 році. В цьому матеріалі розглянемо, хто подає звіт за формою...
Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС подається один раз на чотири роки, і обов’язок її подання припадає якраз у 2019 році. В цьому матеріалі розглянемо, хто подає звіт за формою...

Хто подає Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС?

Держстат у Календарі подання форм статистичних спостережень зазначає, що останній день подання Звіту припадає на 8 квітня. Утім радимо не відкладати справи на останній день і подати звітність заздалегідь.

Затверджена така форма наказом Держстату від 7 серпня 2014 року № 227, а з самою формою звіту можна ознайомитись у системах ЛІГА:ЗАКОН.

Звіт про витрати на утримання робочої подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб згідно з переліком, визначеним органами державної статистики, - за місцезнаходженням підприємства.

Перевірити, чи потрібно вашому підприємству подавати Звіт за формою № 1-РС, можна за кодом ЄДРПОУ, скориставшись електронним сервісом Держстату.

Як заповнюється Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС?

Показники форми ґрунтуються на даних таких первинних документів підприємства, зокрема:

· № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

· № П-2 "Особова картка працівника";

· № П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

· № П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";

· № П-5 "Табель обліку використання робочого часу";

· № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника";

· № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".

Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, та Інструкції зі статистики заробітної плати затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5.

Як визначити штатну облікову й середньооблікову кількість працівників? Читайте у матеріалах:

- Кількість працівників у зарплатній та кадровій звітності: коли який показник використовуємо;

- Облікова документація на підприємстві: оформляємо книги й журнали.

Форма складається з двох розділів. Показники розділу I відображають дані щодо кількості та оплаченого робочого часу працівників, розділу II - щодо витрат роботодавця на утримання робочої сили.

Розділ I. Кількість працівників і оплачений робочий час

№ рядка

Пояснення щодо заповнення

рядок 010

вказуються дані про середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості.

рядок 020

вказуються дані про середньооблікову кількість штатних працівників.

Не показуються працівники, які:

- перебувають у декретній відпустці (у т.ч. у "збільшеній" декретній відпустці);

- призвані на військову службу за призовом під час мобілізації.

рядок 030

вказуються дані про середню кількість працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств, тобто - зовнішні сумісники.

рядок 040

вказуються дані про середню кількість працівників, що виконували роботу за цивільно-правовими договорами.

Сюди не включаються даніх про підприємців, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт із цим самим роботодавцем.

рядок 050

вказуються дані про кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв'язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов'язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством або колективним договором.

Цей рядок не містить інформації про час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

рядок 060

вказуються дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в цьому рядку в повному обсязі.

рядок 070

вказуються дані про кількість оплачених людино-годин зовнішнім сумісникам відповідно до табеля використання робочого часу.

рядок 080

вказуються дані про кількість оплачених людино-годин працівникам, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами, розраховану на основі тривалості робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника, встановленої на підприємстві.

рядок 090

вказується інформацію щодо норми тривалості робочого часу на тиждень на одного працівника (не може перевищувати 40 годин), установленої колективним договором або в іншому порядку для всіх або більшості працівників, зайнятих основним видом діяльності.

Наприклад*, підприємство працює 5 днів на тиждень. Норма тривалості робочого часу на тиждень для більшості працівників установлена на рівні 40 годин. Підприємство уклало цивільно-правові договори на виконання робіт з 19 особами терміном з 7 вересня до 25 грудня.

Під час розрахунку середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами у вересні враховуються 24 календарні дні (із 7 вересня), у жовтні - 31 календарний день, у листопаді - 30 календарних днів, у грудні - 25 календарних днів (до 25 грудня включно).

Середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується шляхом підсумовування кількості таких працівників за кожний календарний день періодів, протягом яких діяли договори, і ділення одержаної суми на число календарних днів у році:

(19 х 24 + 19 х 31 + 19 х 30 + 19 х 25) / 365 = 6 осіб.

Кількість оплачених людино-днів працюючим за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується так:

19 х 24 + 19 х 31 + 19 х 30 + 19 х 25 = 2090 людино-днів.

Тривалість робочого часу на день для працюючих за цивільно-правовими договорами приймається на рівні встановленої на підприємстві:

40 годин / 5 днів = 8 годин.

Кількість оплачених людино-годин працюючим за цивільно-правовими договорами у звітному році розраховується так:

2090 х 8 = 16720 людино-годин.

* Роз'яснення Держстату від 10.07.2018 р. № 17.4-12/28

Розділ II. Витрати на утримання робочої сили

Розділ II форми містить дані щодо оплати праці, видатків на загальнообов'язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також інших витрат, пов'язаних з використанням найманої робочої сили. З детальним переліком витрат можна ознайомитись у Роз'ясненні Держстату від 10.07.2018 р. № 17.4-12/28 (далі - Роз'яснення).

№ рядка

Пояснення щодо заповнення

рядок 110

містить інформацію щодо прямої оплати праці, яка включає нарахування у грошовій формі, перелічені у рядках 120 - 150

рядок 120

містить, зокрема, дані про винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Весь перелік виплат у п. 3 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 130

містить дані щодо суми нарахованих надбавок і доплат штатним працівникам до тарифних ставок і посадових окладів. Весь перелік виплат у п. 4 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 140

містить дані щодо премій та винагород штатним працівникам, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, тобто виплачуються не рідше ніж раз на квартал.

рядок 150

містить дані щодо нарахувань працівникам, які не перебувають у штаті підприємства і не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників.

Весь перелік виплат у п. 6 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 160

містить дані щодо нарахувань штатним працівникам за невідпрацьований час.

Весь перелік виплат у п. 7 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 170

містить (з рядка 160) суми оплати всіх видів відпусток, передбачених законодавством або колективним договором.

рядок 180

містить дані щодо премій та нерегулярних виплат штатним працівникам, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер.

Весь перелік виплат у п. 9 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 190

містить дані з рядка 180 щодо винагород за підсумками роботи за рік і щорічних винагород за вислугу років (стаж роботи), а

рядок 200

містить дані з рядка 180 щодо матеріальної допомоги, наданої всім або більшості працівників.

рядок 210

містить дані щодо заробітної плати штатних працівників у натуральній формі, а також наданих їм пільг, послуг і допомоги в натуральній і грошовій формах.

Весь перелік виплат у п. 11 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 220

містить дані щодо вартості безкоштовно наданих відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг тощо працівникам, зайнятим в окремих видах діяльності

рядок 230

містить дані щодо витрат роботодавця на забезпечення працівників житлом.

рядок 240

містить дані щодо вартості житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій у будівництво житла

рядок 250

містить дані щодо витрат на соціальне забезпечення працівників, виділених у рядках 260 і 300.

рядок 260

містить суми ЄСВ, нараховані роботодавцем на суми нарахованої заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

рядок 300

містить суми, нараховані працівникам згідно з Порядком оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця

рядок 310

містить дані щодо витрат на підготовку та підвищення кваліфікації працівників, пов'язані з виробничою необхідністю.

Весь перелік виплат у п. 16 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 320

містить дані щодо витрат на культурно-побутове обслуговування працівників.

Весь перелік виплат у п. 17 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 330

містить дані щодо витрат роботодавця, які не віднесені до вищеперелічених, зокрема, витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання).

Весь перелік виплат у п. 18 розд. ІІІ Роз'яснення.

рядок 340

містить дані щодо сум адміністративно-господарських санкцій, які сплачуються підприємствами за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте нею.

рядок 350

містить дані щодо сум компенсації частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працівників, яких роботодавець працевлаштував на новостворені робочі місця

Відповідальнісь за неподання Звіту про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС

У разі неподання/несвоєчасного подання органам державної статистики Звіту або представлення в ньому недостовірних даних, не в повному обсязі, не за затвердженою формою на підприємство накладають штраф у розмірі 10 - 15 НМДГ, а в разі повторного порушення протягом року - 15 - 25 НМДГ (ст. 1863 КУпАП).

Інші санкції чинним законодавством не передбачено.

Зв’язатися з редактором

Увійдіть, щоб залишити коментар