Календар бухгалтера
березень
Календар
березень
2019
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
25
26
27
28
1
1 березня
Останній день подання
Останній день сплати
2
3
4
4 березня
Останній день подання
5
6
7
7 березня
Останній день подання
8
9
10
11
11 березня
Останній день подання
Останній день сплати
12
13
14
15
15 березня
Останній день подання
16
17
18
19
20
20 березня
Останній день подання
Останній день сплати
21
21 березня
Останній день подання
22
23
24
25
26
27
28
28 березня
Останній день сплати
29
29 березня
Останній день сплати
30
31
Підсказки по календарю
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Календарних днів
31
Робочих днів
20
Свята та вихідні дні
11
Календар бухгалтера
березень
Усі
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Останній день подання

Останній день подання:

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2018 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2018 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2018 рік

Останній день подання

Останній день подання:

фінансової звітності за 2018 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щороку:

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2018 рік платниками, що належать до 1-ї та 2-ї груп

Останній день сплати

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

акцизного податку за січень 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на додану вартість за січень 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

плати за землю за січень 2019 року 

Останній день сплати

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року 

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року

Останній день сплати

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день сплати

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Останній день сплати

- Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

Останній день сплати

- Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

Останній день сплати

- Звіту про власний капітал (форма № 4)

Останній день сплати

- Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

Останній день сплати

- Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

Останній день сплати

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Останній день сплати

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяг оптового товарообороту за лютий 2019 року (форма № 1-опт (місячна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про товарооборот торгової мережі за лютий 2019 року (форма № 1-торг (місячна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту з праці за лютий 2019 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за лютий 2019 року*

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за лютий 2019 року*

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за лютий 2019 року*

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за лютий 2019 року*

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за лютий 2019 року*

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на прибуток підприємства за 2018 рік 

Останній день сплати

Останній день сплати:

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

Останній день подання

Останній день подання:

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з II кварталу 2019 року та розрахунка доходу за попередній календарний рік

Останній день подання

Останній день подання:

довідки про використані розрахункові книжки за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (Додаток 41 до Декларації) за лютий 2019 року 

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації з рентної плати за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

декларації акцизного податку за лютий 2019 року

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

авансового внеску з єдиного податку за березень 2019 року платниками, що належать до до 1-ї та 2-ї груп

Останній день подання

Останній день подання:

заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за березень 2019 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

Останній день сплати

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

акцизного податку за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на додану вартість за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року 

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

плати за землю за лютий 2019 року  

Останній день подання:

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2018 рік

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2018 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2018 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання:

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2018 рік

Останній день подання:

фінансової звітності за 2018 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щороку:

Останній день подання:

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2018 рік

Останній день подання:

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2018 рік платниками, що належать до 1-ї та 2-ї груп

Останній день подання:

звіту про обсяг оптового товарообороту за лютий 2019 року (форма № 1-опт (місячна))

Останній день подання:

звіту про товарооборот торгової мережі за лютий 2019 року (форма № 1-торг (місячна))

Останній день подання:

звіту з праці за лютий 2019 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Останній день подання:

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ) за лютий 2019 року*

Останній день подання:

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА) за лютий 2019 року*

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за лютий 2019 року*

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за лютий 2019 року*

Останній день подання:

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за лютий 2019 року*

Останній день подання:

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з II кварталу 2019 року та розрахунка доходу за попередній календарний рік

Останній день подання:

довідки про використані розрахункові книжки за лютий 2019 року

Останній день подання:

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за лютий 2019 року

Останній день подання:

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2019 року

Останній день подання:

розрахунка з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (Додаток 41 до Декларації) за лютий 2019 року 

Останній день подання:

податкової декларації з рентної плати за лютий 2019 року

Останній день подання:

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2019 року

Останній день подання:

декларації акцизного податку за лютий 2019 року

Останній день подання:

податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2019 року

Останній день подання:

заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2019 року

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2019 року

Останній день сплати:

акцизного податку за січень 2019 року

Останній день сплати:

податку на додану вартість за січень 2019 року

Останній день сплати:

плати за землю за січень 2019 року 

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року 

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

- Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

- Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

- Звіту про власний капітал (форма № 4)

- Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

- Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

Останній день сплати:

податку на прибуток підприємства за 2018 рік 

Останній день сплати:

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати:

авансового внеску з єдиного податку за березень 2019 року платниками, що належать до до 1-ї та 2-ї груп

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за березень 2019 р. платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2019 року

Останній день сплати:

акцизного податку за лютий 2019 року

Останній день сплати:

податку на додану вартість за лютий 2019 року

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року 

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2019 року

Останній день сплати:

плати за землю за лютий 2019 року