Календар бухгалтера
28 лютого
Календар
лютий
2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
27
28
29
30
31
1
2
3
3 лютого
Останній день подання
4
4 лютого
Останній день подання
5
5 лютого
Останній день подання
6
6 лютого
Останній день подання
7
7 лютого
Останній день подання
Останній день сплати
8
9
10
10 лютого
Останній день подання
11
11 лютого
Практикуми
12
12 лютого
Останній день подання
13
14
14 лютого
Останній день подання
15
16
17
17 лютого
Останній день подання
18
19
19 лютого
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
20
20 лютого
Останній день подання
Останній день сплати
21
22
23
24
24 лютого
Останній день подання
25
25 лютого
Практикуми
26
27
28
28 лютого
Останній день подання
Останній день сплати
29
29 лютого
Практикуми
1
Підсказки по календарю
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Календарних днів
29
Робочих днів
20
Свята та вихідні дні
9
Календар бухгалтера
28 лютого
Усі
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Останній день подання

Останній день подання:

фінансової звітності за 2019 рік до органів статистики - всіма підприємствами: 

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2019 рік (форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2019 рік (форма № 85-к (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

житлового фонду за 2019 рік (форма № 1-житлофонд (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 2-підприємництво (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2019 рік (форма № 2-Б (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019 рік (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік (форма № 50-сг (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) за 2019 рік (форма № 2-ферм (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

наявності сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік (форма № 10-мех (один раз на два роки))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2019 рік (форма № 3-лг (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про облік, добування та розведення мисливських тварин за 2019 рік (форма № 2-ТП (мисливство) (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про використання та запаси палива за 2019 рік (форма № 4-мтп (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про постачання та використання енергії за 2019 рік (форма № 11-мтп (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2019 рік (форма № 1П-НПП (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про роботу автотранспорту за 2019 рік (форма № 2-тр (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про діяльність колективного засобу розміщування за 2019 рік (форма № 1-КЗР (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про туристичну діяльність за 2019 рік (форма № 1-туризм (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 11-зез (ВПІ) (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 12-зез (ВПІ) (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про здійснення наукових досліджень і розробок за 2019 рік (форма № 3-наука (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2019 рік (форма № 1-інновація (один раз на два роки))

Останній день подання

Останній день подання:

витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2019  рік (форма № 1-екологічні витрати (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

утворення та поводження з відходами за 2019 рік (форма № 1-відходи (річна))

Останній день подання

Останній день подання:

використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2019 рік (форма № 1-ІКТ (річна))

Останній день сплати

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2020 року

Останній день сплати

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

Останній день сплати

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Останній день сплати

– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

Останній день сплати

– Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

Останній день сплати

– Звіту про власний капітал (форма № 4)

Останній день сплати

– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

Останній день сплати

– Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

Останній день сплати

– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Останній день сплати

– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день сплати

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за лютий 2020 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2020 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2020 року 

Останній день сплати

Останній день сплати:

плати за землю за січень 2020 року 

Останній день сплати

Останній день сплати:

податку на додану вартість за січень 2020 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

акцизного податку за січень 2020 року

Останній день сплати

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2020 року

Останній день подання:

фінансової звітності за 2019 рік до органів статистики - всіма підприємствами: 

Останній день подання:

звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ (річна))

Останній день подання:

звіту про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 2019 рік (форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки))

Останній день подання:

звіту про діяльність закладу дошкільної освіти за 2019 рік (форма № 85-к (річна))

Останній день подання:

житлового фонду за 2019 рік (форма № 1-житлофонд (річна))

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

Останній день подання:

структурного обстеження підприємства за 2019 рік (форма № 2-підприємництво (річна))

Останній день подання:

звіту про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2019 рік (форма № 2-Б (річна))

Останній день подання:

звіту про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2019 рік (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна))

Останній день подання:

звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2019 рік (форма № 50-сг (річна))

Останній день подання:

звіту про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) за 2019 рік (форма № 2-ферм (річна))

Останній день подання:

наявності сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2019 рік (форма № 10-мех (один раз на два роки))

Останній день подання:

звіту про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів за 2019 рік (форма № 3-лг (річна))

Останній день подання:

звіту про облік, добування та розведення мисливських тварин за 2019 рік (форма № 2-ТП (мисливство) (річна))

Останній день подання:

звіту про використання та запаси палива за 2019 рік (форма № 4-мтп (річна))

Останній день подання:

звіту про постачання та використання енергії за 2019 рік (форма № 11-мтп (річна))

Останній день подання:

звіту про виробництво та реалізацію промислової продукції за 2019 рік (форма № 1П-НПП (річна))

Останній день подання:

звіту про роботу автотранспорту за 2019 рік (форма № 2-тр (річна))

Останній день подання:

звіту про діяльність колективного засобу розміщування за 2019 рік (форма № 1-КЗР (річна))

Останній день подання:

звіту про туристичну діяльність за 2019 рік (форма № 1-туризм (річна))

Останній день подання:

звіту про взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 11-зез (ВПІ) (річна))

Останній день подання:

звіту про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування за 2019 рік (форма № 12-зез (ВПІ) (річна))

Останній день подання:

звіту про здійснення наукових досліджень і розробок за 2019 рік (форма № 3-наука (річна))

Останній день подання:

обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2019 рік (форма № 1-інновація (один раз на два роки))

Останній день подання:

витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 2019  рік (форма № 1-екологічні витрати (річна))

Останній день подання:

утворення та поводження з відходами за 2019 рік (форма № 1-відходи (річна))

Останній день подання:

використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах за 2019 рік (форма № 1-ІКТ (річна))

Останній день сплати:

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2020 року

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

– Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

– Звіту про власний капітал (форма № 4)

– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

– Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день сплати:

авансового внеску з туристичного збору за лютий 2020 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця

Останній день сплати:

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2020 року

Останній день сплати:

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2020 року 

Останній день сплати:

плати за землю за січень 2020 року 

Останній день сплати:

податку на додану вартість за січень 2020 року

Останній день сплати:

акцизного податку за січень 2020 року

Останній день сплати:

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2020 року