Календар бухгалтера
2 березня
Календар
березень
2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
24
25
26
27
28
29
1
2
2 березня
Останній день подання
Останній день сплати
3
4
4 березня
Останній день подання
5
5 березня
Практикуми
6
6 березня
Останній день подання
7
8
9
10
10 березня
Останній день подання
Останній день сплати
11
12
13
13 березня
Останній день подання
14
15
16
17
18
19
20
20 березня
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 березня
Останній день сплати
31
1
2
3
4
5
Підсказки по календарю
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Календарних днів
31
Робочих днів
21
Свята та вихідні дні
10
Календар бухгалтера
2 березня
Усі
Останній день подання
Останній день сплати
Практикуми
Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2019 рік платниками, що належать до 1-ї та 2-ї груп

Останній день подання

Останній день подання:

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік

Останній день подання

Останній день подання:

фінансової звітності за 2019 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щороку:

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2019 рік

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання

Останній день подання:

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік

Останній день сплати

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

Останній день сплати

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

Останній день сплати

- Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

Останній день сплати

- Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

Останній день сплати

- Звіту про власний капітал (форма № 4)

Останній день сплати

- Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

Останній день сплати

- Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

Останній день сплати

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Останній день сплати

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

Останній день подання:

податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2019 рік платниками, що належать до 1-ї та 2-ї груп

Останній день подання:

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік

Останній день подання:

фінансової звітності за 2019 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щороку:

Останній день подання:

розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2019 рік

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання:

розрахунка податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за 2019 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Останній день подання:

звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)

- Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3)

- Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н)

- Звіту про власний капітал (форма № 4)

- Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5)

- Додатка до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6)

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

- Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)