Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Касові операції в національній валюті. Які зміни?

29.03.2019, 14:40
359
0
Наталія Венгерук
бухгалтер-експерт

Важливість правильного обліку та фіксації всіх госпоперацій, що пов’язані з готівковими розрахунками ні в кого не викликає сумніву. Тут встановлена чітка регламентація з боку державних фіскальних органів...

Порядок організації готівкових операцій на підприємстві регулюється Положенням №148 "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" , що затверджено Постановою Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148 (далі – Положення №148). В ньому встановлено вимоги та правила готівкового обігу в Україні.

Перш ніж приступити до здійснення готівкових розрахунків, важливо правильно врегулювати їх документально. В цьому допоможуть два основні документи: Наказ про касову дисципліну і Порядок оприбуткування готівки в касі підприємства. Що вони являють собою і як їх правильно скласти?

Що стосується Наказу про касову дисципліну, то він не є обов’язковим і ні його наявність ні сам зміст нічим не регламентовано. Проте, наявність такого наказу сприяє поліпшенню організації касової роботи на підприємстві, а також дотриманню вимог Положення № 148. Зокрема він може стати тим документом, де буде зазначено, хто є особою, відповідальною за організацію і ведення касових операцій на підприємстві (касир, бухгалтер, головний бухгалтер тощо). Тут можна перелічити осіб, на яких покладаються обов’язки касира під час його тимчасової відсутності (на період відпустки, тимчасової непрацездатності, тощо). Нагадати працівнику, що виконує обов’язки касира, про необхідність ознайомлення з вимогами Положення № 148 і внутрішнім Порядком оприбуткування готівки в касі підприємства. Зазначити про необхідність укладення з працівником, що виконує обов’язки касира, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Доцільно описати схему документообігу при оформленні касових операцій, у тому числі перелічити осіб, уповноважених керівником на підписання видаткових касових документів (про порядок документального оформлення касових операцій. Варто встановити відповідального за отримання готівки в банку, а також своєчасне здавання суми коштів, що перевищує встановлений на підприємстві ліміт каси, до установи банку. Чітко зафіксувати періодичність проведення інвентаризації каси і правил її проведення. А також, в такому документі можна передбачити інші особливості здійснення касових операцій на підприємстві.

А от що стосується Порядку оприбуткування готівки в касі підприємства, то тут вибору робити це чи ні уже немає. Пункт 12 Положення №148 чітко встановлює обов’язок розробити та затвердити внутрішнім документом такий Порядок. Утім, якихось конкретних вказівок щодо його складання згадане Положення не надає. Воно висуває лише дві головні вимоги:

1. У Порядку оприбуткування готівки в касі мають бути максимально враховані особливості роботи як підприємства, так і його відокремлених підрозділів:

— внутрішній трудовий розпорядок;

— режим роботи;

— графіки змінності;

— порядок і особливості здавання готівкової виручки до банку;

2. Розроблений Порядок повинен відповідати вимогам Положення № 148 і не суперечити законодавству України.

Зауважте, що для відокремлених підрозділів підприємства Порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється і доводиться внутрішніми документами підприємства.

З початку дії Положення № 148 існували певні неузгодженості щодо оприбуткування готівки в касах підприємств та їх відокремлених підрозділах. Звертаємо увагу на певні зміни, що були внесені в цей документ. Зокрема, Постановою Правління Національного банку України № 37 від 12.02.2019 року уточнено окремі пункти Положення.

Так, уточнено поняття відокремлених підрозділів підприємства і вказано, що це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

У п.11 Положення №148 сказано, що оприбуткування готівки в касах підприємств та їх відокремлених підрозділах, які здійснюють готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або із застосуванням книги обліку розрахункових операцій (КОРО) без використання РРО, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Та, на підставі Постанов Національного банку України № 54 від 24.05.2018 р. та № 37 від 12.02.2019 в Положенні №148 уточнено норми оприбуткування готівки.

Зокрема надається можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, шляхом забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом трьох років з обов’язковим занесенням інформації згідно із таких фіскальних звітних чеків до Книг обліку розрахункових операцій, що ведуться підприємством чи відокремленим підрозділом.

Відбулися певні зміни і щодо норм встановлення ліміту каси. Зважаючи на потреби учасників фінансового ринку внесені зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою. Таким небанківським фінансовим установам пропонується встановлювати ліміт каси в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.

В цілому, хоча значного впливу на організацію обліку готівкових коштів підприємств вищезазначені зміни не матимуть, проте знати про них ми зобов’язані.

Підготовлено спеціально для Платформи ЛІГА:ЗАКОН

Увійдіть, щоб залишити коментар