ДФС про заповнення рядка 06 декларації з податку на прибуток

3.03.2018, 08:45
237
0

Фіскали про особливості прийняття декларації з податку на прибуток
Фіскали про особливості прийняття декларації з податку на прибуток

Прийняття декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пп. 48.3 та 48.4 ПКУ. Інші показники, зазначені в декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Про це повідомили податківці в ІПК від 20.02.2018 р. № 701/Д/99-99-15-02-01-14/ІПК і нагадали наступне.

У рядку 06 декларації з податку на прибуток відображається сума податку на прибуток за звітний період із позитивним значенням (додатна різниця між об'єктом оподаткування (рядок 04) і прибутком або збитком, отриманим від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (рядок 05 ПЗ), помножена на діючу ставку податку на прибуток підприємств (18 %).

У разі якщо значення (рядок 04 - рядок 05 ПЗ) буде від'ємним або дорівнюватиме нулю, то податок на прибуток не розраховується. У такому разі у рядку 06 ставиться прочерк.


Увійдіть, щоб залишити коментар