Як платникові податку на прибуток відбити валютні прибутки

3.09.2014, 18:00
95
0

Дохід від надання послуг і виконання робіт признається по даті складання акту або іншого документу, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

В той же час, для визначення об'єкту оподаткування не враховуються прибутки у вигляді суми попередньої оплати і авансів, отриманих в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Прибутки, отримані або нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в частині їх вартості, яка не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту по офіційному курсу Нацбанку на дату визнання таких прибутків, а в частині раніше отриманої оплати - по курсу, що діяв на дату її отримання.

Отже, прибутки платника податків в іноземній валюті по операціях від реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) враховуються у складі прибутків в частині їх вартості, яка не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту по офіційному курсу Нацбанку, що діяв на дату визнання таких прибутків (для товарів - по даті переходу права власності на товар, для робіт і послуг - по даті складання акту або іншого документу, що підтверджує виконання робіт або надання послуг), а в частині раніше отриманої оплати - по курсу, що діяв на дату її отримання.

Про це нагадує ДПІ в Шевченківському районі м. Києва.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту