Госгорпромнадзор розглянув особливості перевірки знань працівників з питань охорони праці

9.08.2012, 11:10
461
0

Госгорпромнадзор в ході розгляду питання відносно організації позачергової перевірки знань посадовців і фахівців з питань охорони праці підприємств відмітив наступне.

Позачергове навчання і перевірка знань посадовців, а також фахівців з охорони праці проводяться, зокрема, при переведенні на інший роботові працівника або призначенні його на іншу посаду, яка вимагає додаткових знань з питань охорони праці.

Посадовці, у тому числі фахівці з охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння), груповий або із смертельним результатом, повинні впродовж місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці у відповідному порядку, якщо комісією з розслідування встановлений факт порушення вимог нормативно-правових актів по охороні праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами по охороні праці може проводитися у формі семінарів.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовується навчання: лекції, семінари і консультації.

Навчання з питань охорони праці може проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасного вигляду навчання - модульного, дистанційного, а також з використанням технічних засобів навчання : аудіовізуальних, комп'ютерних повчальних і контролюючих систем, комп'ютерних тренажерів.

Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші фахівці, яким працедавцем доручена організація цієї роботи.

Необхідність організації лекцій, семінарів і консультацій перед перевіркою знань з питань охорони праці, залежно від функціональних обов'язків працівників і об'єму виконуваної ними роботи, визначається у кожному конкретному випадку.

Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії підприємства по перевірці знань і затверджується працедавцем (лист від 03.07.2012 р.).


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту