Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Мінфін розглянув нюанси заповнення фінансової звітності

15.11.2013, 15:58
129
0

Мінфін відмітив, що в статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) " звіту про фінансовий результат відбивається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежі від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих скидок, вартості повернених раніше проданих товарів, прибутків, які по договорах належать комітентам (принципалам і т. п.), і податків і зборів.

Під податками і зборами, які віднімаються з доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, маються на увазі непрямі податки і збори, що включаються в ціну продажу, зокрема, акцизний податок, податок на додану вартість і ін.

За кодом рядка 1435 рекомендовано страховикам приводити інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені в статті розділу I "Власний капітал" пасиву балансу, пов'язані з особливостями страхової діяльності (лист від 18.09.2013 р. № 31-08410-07-10/27369).


Увійдіть, щоб залишити коментар