Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

НБУ готує банки до звітності по МСФО

21 червня 2012, 11:41
275
0
Реклама

НБУ розповів про приготування до складання річної фінансової звітності банків за 2012 р. відповідно до МСФО.

Автори листа нагадали про те, що банки зобов'язані складати финотчетность по МСФО з 2012 р. і повідомили, що система бухобліку і финотчетности, заснована на вимогах міжнародних стандартів, практично побудована. Финотчетность, складена за вимогами НБУ, відповідає МСФО майже в усьому, окрім порядку формування і використання резервів під знецінення фінансових активів.

З метою застосування МСФО банки повинні переглянути облікові політики і забезпечити віддзеркалення у бухобліку операцій згідно з вимогами МСФО, які будуть діючими на 31.12.2012 р., визначити стандарти, які необхідно застосувати до 31.12.2012 р., враховуючи виключення ретроспективного застосування МСБУ 1 "Представлення фінансових звітів", і застосовувати облікову політику до усіх звітних періодів.

Порядок віддзеркалення операцій, не врегульованих нормативно-правовими актами НБУ, банки визначають в обліковій політиці, використовуючи конкретні вимоги або тлумачення відповідних МСФО. У разі відсутності конкретних вимог або тлумачень в МСФО рішення приймається самостійно на підставі загальних принципів, зокрема, переваги економічної суті над юридичною формою, критеріїв визнання, припинення визнання активів, зобов'язань, прибутків і витрат згідно з концептуальною основою МСФО.

Банки повинні здійснювати зміни облікової політики, пов'язані з приведенням її у відповідність з вимогами МСФО, згідно МСБУ 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки". Коригування у бухгалтерському обліку операцій і подій за попередні періоди, які виникають у зв'язку зі зміною облікової політики внаслідок застосування МСФО, відбиваються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) по балансових рахунках 5030, 5031 або інших складових власного капіталу.

Банк повинен розкрити інформацію про коригування, пов'язані із застосуванням МСФО, в примітках до звіту разом з поясненням впливу переходу від національних стандартів до міжнародних на його фінансовий стан, фінансові результати і грошові потоки, відбиті у финотчетности.

З метою забезпечення формування і використання банками резервів під знецінення фінансових активів відповідно до МСФО НБУ вводиться нове Положення про порядок формування і використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат по активних банківських операціях (постанова НБУ від 25.01.12 р. № 23), вимоги якого грунтуються на МСФО.

Згідно з нормами цього Положення банки зобов'язані розробити і затвердити відповідні внутрішньобанківські положення відносно оцінки ризиків, формування і використання резервів по кожному виду фінансових активів, групі фінансових активів, дебіторській заборгованості по господарській діяльності банку і наданим фінансовим зобов'язанням.

Критерії знецінення фінансових активів, встановлені вимогами Положення № 23, значною мірою відповідають МСФО. Крім того, пункт 2.2 глав 2 розділи I Положення № 23 передбачає право застосовувати судження управлінського персоналу банку з урахуванням досвіду, що мається, шляхом визначення оцінки знецінення активів в межах встановлених діапазонів.

Таким чином, розроблені банками внутрішньобанківські положення відносно оцінки активів з метою розрахунку резервів для відшкодування можливих втрат по них, повинні грунтуватися на вимогах Положення № 23 і максимально враховувати вимоги МСФО.

Враховуючи, що застосування МСФО вимагатиме від банків здійснювати відповідні коригування у бухгалтерському обліку, це може істотно вплинути на показники фінансової діяльності. У зв'язку з цим банки зобов'язані здійснити аналіз наслідків, а також визначити їх вплив на розрахунок економічних нормативів, податків і розробити необхідні заходи по запобіганню негативним наслідкам (лист від 19.06.2012 р. № 12-111/1016-6125).

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини