Облік валютних цінних паперів : про що розповів Мінфін

23.10.2014, 13:18
107
0

Мінфін в листі від 24.09.2014 р. № 31-11410-07-10/24641 роз'яснив, як на його думку необхідно відбивати у бухобліку операції з продажу боргових цінних паперів в іноземній валюті, які містяться підприємством до погашення.

Відомство справедливо відмітило, що статті боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті, відносяться до монетарних. Ознаки монетарности при цьому слід шукати в п. 4 П(С) БУ 21.

Одночасно фахівці Мінфіну нагадали загальний порядок визначення курсових різниць від зміни валютного курсу для перерахунку статей боргових цінних паперів. Отже, курсові різниці слід визначати:

- під час первинного визнання із застосуванням валютного курсу на початок (т. е. за станом на 0 годин) дня дати здійснення операції;

- на кожну дату балансу (т. е. за станом на 14 годин дати балансу);

- на дату проведення господарської операції (застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції), зокрема, нарахування амортизації дисконту (премії), продажу, погашення і т. д.

В той же час, сума собівартості, що амортизується, і амортизація дисконту (премії) боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті, визначаються у валюті на звітну дату з перерахунком в гривню з відповідним віддзеркаленням курсових різниць у складі інших прибутків (витрат).

У результаті Мінфін відмітив, що у разі продажу боргових цінних паперів їх собівартість дорівнює сумі собівартості, що амортизується, розрахованої в іноземній валюті і перерахованої в гривню по курсу на дату продажу з віднесенням курсової різниці (за наявності) до інших прибутків (витратам).

У свою чергу, для визначення фінансового результату по такій операції порівнюється дохід, отриманий від продажу цінного паперу, і його собівартість.

У додатку до листа Мінфін навів приклад розрахунку зміни балансової вартості цінних паперів внаслідок амортизації премії на дату балансу.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту