Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Сільгоспвиробники можуть виправити помилки в номерах спецрежимних ПН по 8 грудня включно

29 листопада 2017, 12:40
302
0
Реклама

Порядок складання податкових накладних, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, у редакції, яка діяла до 01.03.2017, передбачав відображення в номері податкових накладних і розрахунків коригування до них (далі - ПН/РК), складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (передбаченого ст. 209 ПКУ), ознаки їх належності до спецрежиму, а саме коду «2» або «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної.

Своєю чергою, порядок складання з ПДВ-звітності за звітні періоди до 01.01.2017 передбачав відображення ПН/РК, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму в складі податкових зобов'язань у податковій звітності, яка подавалася в межах спецрежиму (далі - декларації за формою 0121-0123 та 0130).

За результатами аналізу податкової звітності контролери виявили такі помилки:

• значення податкових зобов'язань, відображені платниками ПДВ - спецрежимниками в складі податкових зобов'язань у ПДВ-звітності, яка подавалася в межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130), містять зобов'язання по окремих зареєстрованих у ЄРПН ПН/РК, які не містять ознаку їх належності до спецрежиму (код «2» або код «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної (форма, яка була діючою в період застосування спецрежиму) або містять ознаку, яка не відповідає обраному типу спецрежиму (код «2» замість коду «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної чи навпаки);

• відображення в складі податкових зобов'язань у ПДВ-звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110), ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН з ознакою їх належності до спецрежиму (код «2» або «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної (форма, яка була чинною в період застосування спецрежиму).

Наявність такої невідповідності може впливати на результат обчислення в СЕА ПДВ суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати ПН/РК у ЄРПН (далі - реєстраційний ліміт). Тож податківці запропонували вихід із цієї ситуації - складання та подання до ДФС Повідомлення у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - Повідомлення-РК).

Причому подання Повідомлень-РК до ДФС має здійснюватися з дотриманням таких правил.

Правило 1. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням механізму, що використовується для направлення на реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування.

Правило 2. Повідомлення-РК складається за чинною на сьогодні формою Додатка 2 до податкової накладної - Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Правило 3. Повідомлення-РК може бути складене винятково до податкових накладних, які відповідають таким критеріям:

• дата складання податкових накладних припадає на період із 01.07.2015 по 31.12.2016;

• дата реєстрації податкових накладних у ЄРПН - не пізніше 15.01.2017;

• сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена в р. І «Податкові зобов'язання» декларацій із ПДВ, які були подані в межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130) або за якими здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110);

• сума ПДВ, зазначена в таких податкових накладних, відображена в р. І «Податкові зобов'язання» Додатка 5 до декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі - Додаток Д5);

• податкові накладні були включені до складу податкових зобов'язань того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати реєстрації таких податкових накладних у ЄРПН).

Правило 4. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками ПДВ лише в період із 27.11.2017 по 08.12.2017 включно.

Правило 5. Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення строку їх прийняття (після 08.12.2017), незалежно від дати подання Повідомлення-РК до ДФС, за результатами їх опрацювання стосовно відповідності поданим раніше ПН/РК і податковій звітності.

Інформація буде надана ДФС шляхом надсилання платнику квитанції з інформацією про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови.

Особливості складання Повідомлення-РК залежно від певної ситуації

№ з/п

Ситуація

Порядок виправлення

1

У зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій ст. 209 ПКУ, крім п. 209.18 ПКУ) не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» після першого знака дробу в номері податкової накладної) або такий код вказано після другого знака дробу в номері податкової накладної, але така податкова накладна відображена в складі податкових зобов'язань у податковій звітності, яка подавалася в межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123)

До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, у якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, указаний під час її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «7»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» указується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК указується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу - код «2»»;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються)

2

У зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій п. 209.18 ПКУ), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної) або такий код указано після другого знака дробу в номері податкової накладної, і така податкова накладна відображена в складі податкових зобов'язань у податковій звітності, яка подавалася в межах спецрежиму (декларації за формою 0130)

До податкової накладної складається та подається в ДФС Повідомлення-РК, у якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, указаний під час її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «8»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» указується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК указується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу - код «3»»;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються)

3

У зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями, які не належать до операцій із постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (у частині, регламентованій як ст. 209, так і п. 209.18 ПКУ), указано ознаку її належності до спецрежиму (код «2» або «3» після першого знака дробу в номері податкової накладної), і така податкова накладна відображена в складі податкових зобов'язань у податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110)

До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, у якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, указаний під час її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код «9»;

3) у полі «Дата складання» зазначається дата «31.12.2016». Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» указується «1»;

5) у графі 2 «Причина коригування» розділу Б табличної частини Повідомлення-РК указується причина коригування, а саме текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду «2» або «3»»;

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються)

Причини, з яких у прийнятті Повідомлення-РК може бути відмовлено:

• Повідомлення-РК містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, яка щойно була зазначена;

• Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка відображена у ПДВ-звітності (декларації та Додатку Д5) за звітний період, який не відповідає даті складання такої податкової накладної;

• Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка не відображена у ПДВ-звітності (декларації та/або Додатку Д5);

• під час складання Повідомлення-РК не дотримано особливостей складання, перелічених у наведеній таблиці.

Лист ДФСУ від 28.11.2017 р. № 32659/7/99-99-15-03-02-17

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини