Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Дивіденди – тема номера видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

2.03.2021, 16:05
180
0

Дивіденди в ТОВ: правові аспекти
Дивіденди в ТОВ: правові аспекти

У Законі № 2275 немає окремого визначення терміна "дивіденди", тому залишається оперувати загальними поняттями.

У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частину чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 НП(С)БО 15).

Для цілей оподаткування визначення терміна "дивіденди" містить пп. 14.1.49 ПКУ. Згідно з указаною нормою дивіденди - це платіж, що здійснює юридична особа, у тому числі емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Розлогіше про це читайте у статтях видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН:

"Дивиденды в ООО: правовые аспекты";

"Дивіденди в АТ: правові аспекти";

"Дивіденди учасникам-резидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-резидентам: податковий облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: податковий облік";

"Виплата дивідендів за минулі роки: нюанси відображення у звітному році".

Для доступу до професійної аналітики видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, інших документів та інструментів інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН поспішіть оформити заявку та оцініть зручність і швидкість пошуку необхідних вам матеріалів.


Увійдіть, щоб залишити коментар