Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Податкова соцпільга — 2019

15.53, 27 травня 2019
13461
0

Кожен працівник має право застосувати до своєї зарплати податкову соціальну пільгу. Про те, хто, коли та як зможе скористатися указаною пільгою розповість ця консультація.

Що таке податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга (далі - ПСП) – це право працівника зменшити суму його місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати, отримуваної від одного роботодавця (п. 169.1 ПКУ).

При цьому зважайте, що застосувати ПСП можна лише до зарплати за місяць, а ось до зарплатного авансу ПСП застосовувати не можна!

Нагадаємо: в цілях застосування ПСП зарплатою вважають усі зарплатні виплати, перелічені у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Розмір ПСП

ПСП у 2019 р. надають традиційним способом, прописаним у п. 169.1 ПКУ. Тобто в загальному випадку ПСП надають у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. І це правило працює для будь-якого платника податку, тобто загальна ПСП згідно з пп. 169.1.1 ПКУ у 2019 р. становить 960,50 грн.

А от підвищені розміри ПСП, які можна застосувати в специфічних випадках, будуть дещо вищими (див. таблицю 1 ).

Таблиця 1

ПСП у 2019 році

Право на пільгу

Розмір пільги (грн)

Загальна ПСП для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ)

960,50

Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (100% загальної ПСП ), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

960,50

Підвищена пільга для платника податку, який відповідає одній з ознак, названих у пп. 169.1.3 ПКУ, (150% загальної ПСП). При цьому пільгу на дітей згідно з пп.пп. "а" та "б" пп. 169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на кожну дитину

1440,75

Підвищена пільга для осіб, перелічених у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної ПСП)

1921,00

Гранична величина доходу для застосування ПСП

ПСП застосовують до доходу, нарахованого на користь платника протягом звітного податкового місяця як зарплата (включно з іншими прирівняними до неї виплатами, компенсаціями та винагородами). Але якщо розмір такого доходу не перевищує розміру місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ). Тобто у 2019 р. цей показник становить 2690 грн. У разі застосування пільг на дітей, передбачених у пп. 169.1.2, пп.пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, ця сума збільшиться кратно кількості дітей.

Водночас кожен бухгалтер знає, що у 2019 році розмір мінімальної зарплати у розрахунку на місяць складає 4173 грн. Тобто менше, аніж цей показник, роботодавець не вправі нарахувати працівнику за виконану місячну норму праці.

От і виходить, що переважна більшість працівників не зможе скористатися ПСП. Адже розмір їх зарплати має бути вищим за 4173 грн, а граничний дохід для застосування ПСП у 2019 році в загальному випадку — 2690 грн.

Хто ж тоді зможе скористатися загальною ПСП? До цієї когорти щасливчиків увійдуть, зокрема, ті співробітники, які:

- працюють на умовах неповного робочого часу і при цьому сума їх заробітку за місяць не перевищує граничний дохід для застосування ПСП, себто 2690 грн;

- частину місяця перебували у відпустці без збереження зарплати, відпустці по догляду за дитиною до трьох років, або ж не відпрацювали місячної норми робочого часу, внаслідок чого їх зарплата за місяць не перевищила показник в 2690 грн.

Додатково одним із поширених випадків, коли працівники зможуть скористатися правом на ПСП буде той, коли спрацьовує ПСП на дітей.

Ідеться про випадок, який законотворці прописали в абз. 2 пп. 169.4.1 ПКУ. Ця норма говорить, що один із батьків, який має право на ПСП у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2  ПКУ та пп.пп. "а" і "б" пп. 169.1.3 ПКУ, має право скористатися ПСП за більшого, аніж 2690 грн, граничного розміру доходу. Такий збільшений дохід визначають як добуток "звичайного" граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2019 році — 2690 грн х кількість дітей).

Тож якщо співробітник має 2-х і більше дітей віком до 18 років, то його граничний розмір доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і в 2019 році складає:

- якщо двоє дітей — 5380 грн (2690 грн х 2);

- якщо троє дітей — 8070 грн (2690 грн х 3);

- якщо четверо дітей — 10760 грн (2690 грн х 4) і т.д.

Однак пам’ятайте: реалізувати право на збільшення розміру граничного доходу кратно кількості дітей для застосування ПСП може лише один із батьків.

Тож якщо на підприємстві працює тато, який хоче скористатися таким правом, він має підтвердити, що мама дітей не користується таким привілеєм. І навпаки.

Яким чином це зробити чинна нормативка, на жаль, відмовчується. Окрім того немає законодавчо встановленої вимоги подавати окрему заяву чи довідку про те, що другий член подружжя не користується вказаним збільшенням.

При цьому саме працівник повинен перейматися ПСП в подібних випадках, адже на його плечі ляже відповідальність у разі її неправомірного застосування.

Тож аби підтвердити право на підвищений розмір граничного доходу для ПСП, працівнику варто вказати про це в заяві про застосування соцпільги. У ній радимо працівнику зазначити, що:

- він має право на підвищений розмір ПСП відповідно до пп. 169.1.2 ПКУ, пп. "а" пп. 169.1.3 ПКУ чи пп. "б" пп. 169.1.3 ПКУ;

- мама дітей (якщо зазначеним правом хоче скористатися тато і навпаки) не користується на власній роботі правом на підвищений розмір граничного доходу для ПСП кратно кількості дітей.

Місце застосування ПСП

Працівник може скористатися правом на ПСП тільки за одним місцем роботи (пп. 169.2.1 ПКУ). При цьому не важливо – це основне місце роботи чи сумісництво. Головне, щоб виконувалися умови, які дають йому право скористатися пільгою.

Якщо працівник трудиться у одного роботодавця на одній посаді за основним місцем роботи і одночасно на іншій – за сумісництвом, то ПСП застосують до загальної суми його зарплати, нарахованої за обома посадами (звісно, якщо така сума не перескочить за граничний розмір доходу для застосування ПСП).

Заява на ПСП

Щоб роботодавець зміг застосувати до зарплати працівника ПСП, такому співробітнику потрібно подати відповідну заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (пп. 169.2.2 ПКУ).

Типової форми такого документа немає, тому її можна скласти в довільній формі або ж використати раніше діючу форму цієї заяви. Нагадаємо: йдеться про форму заяви, затверджену свого часу наказом ДПАУ від 30.09.2003 р. № 461. Цей акт втратив чинність ще 19 квітня 2013 року, але ми не бачимо перепон, щоб взяти наведену в ньому форму для заяви, поданої вже в наш час.

Перелік підтвердних документів, які має надати працівник разом із заявою на застосування ПСП, установлений Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженим постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.

Важливо!

До зарплати держслужбовців ПСП слід застосовувати без подання заяви про застосування ПСП, але з поданням підтвердних документів (у разі потреби) для встановлення розміру пільги (п.п. 169.2.3 ПКУ).

Розмір ПСП для працівників з дітьми

ПСП на дітей можуть скористатися наступні категорії працівників (див. таблицю 2).

Таблиця 2

ПСП на дітей у 2019 році

Отримувач пільги на дітей

Розмір пільги (грн)

Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років (100% загальної ПСП), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

960,50 грн х кількість дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 2690 грн х кількість дітей віком до 18 років,

для іншого — 2690 грн

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років (150% загальної ПСП), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. "а" пп. 169.1.3 ПКУ)

1440,75 грн х кількість дітей віком до 18 років

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (150% загальної ПСП), у розрахунку на кожну дитину (пп. "б" пп. 169.1.3 ПКУ)

1440,75 грн х кількість дітей віком до 18 років

Коли починати застосовувати ПСП

До заробітку працівника ПСП роботодавець повинен застосовувати з того дня, коли отримав від співробітника заяву про застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). При цьому працедавець має застосовувати ПСП до зарплати працівника, яку нарахують останньому за той місяць, в якому він подав заяву на застосування ПСП. І тут не важливо в який робочий день місяця працівник подав цей документ – в перший чи останній.

Якщо працівник у попередніх місяцях міг скористатися правом на ПСП, але подав роботодавцю заяву про застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право, лише в поточному місяці, жодних перерахунків сум ПДФО за попередні періоди бухгалтеру робити не потрібно. Адже пільга запрацює лише з поточного місяця.

Працівник має право на ПСП з двох підстав: як рахувати ПДФО

Якщо працівник має право на застосування ПСП із двох і більше підстав, то до його зарплати застосують лише одну ПСП – ту, яка має найбільший розмір. Звісно, застосовують ПСП до заробітку працівника лише тоді, коли останній надасть заяву та відповідні документи, що підтверджують право на ПСП.

Однак, і з цього правила є виняток. Так, відповідно до п. 169.3.1 ПКУ, працівнику, який має двох і більше дітей віком до 18 років, у т. ч. дитину-інваліда, сумують пільги, передбачені пп. 169.1.2 ПКУ та пп. "б" пп. 169.1.3 ПКУ.

Так, наприклад, якщо працівник має трьох дітей віком до 18 років, одна з яких – дитина-інвалід, то до зарплати такого співробітника слід застосувати ПСП у розмірі:

-           100% загальної ПСП у розрахунку на кожну таку дитину, тобто 2881,50 грн (960,50 грн х 3)

ТА

-           150% загальної ПСП у розрахунку на одну дитину-інваліда, тобто 1440,75 грн (1440,75 грн х 1)

За вказаних обставин працівнику мають застосовувати до зарплати ПСП у загальному розмірі 4322,25 грн (2881,50 грн + 1440,75 грн).

Для того, аби реалізувати таке право, радимо працівнику подати лише одну заяву на застосування ПСП. У ній доцільно прописати прохання одночасно застосовувати ПСП за двох підстав – відповідно до пп. 169.1.2 ПКУ та пп. "б" пп. 169.1.3 ПКУ.

Чи потрібно щороку поновлювати заяву про застосування ПСП

З впевненістю раді повідомити: працівникам не потрібно щороку подавати роботодавцю нові заяви про застосування ПСП. Звісно, це стосується тих випадків, коли у працівника не змінювалася підстава для її застосування. Аналогічний висновок з цього приводу мають і податківці (див. роз'яснення з категорії 103.08.03 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини