Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Відсторонення невакцинованих педагогів та держслужбовців з 8 листопада — роз’яснення МОЗ та Держпраці

Реклама

Як відомо, 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ №2153, яким затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Йдеться про працівників:

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,

- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів,

- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Ця тема викликає багато питань - передусім у керівників та кадровиків органів державної влади, освітніх та наукових установ. Останніми днями з'явилися й певні відповіді на них.

Нюанси відсторонення педагогів - відповіді МОЗ та Держпраці

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов оприлюднив відповіді від уповноважених органів влади на запитання щодо відсторонення від роботи з 8 листопада працівників закладів освіти всіх рівнів, які підлягають обов'язковим щепленням проти Covid-19, але не зробили їх.

Держпраці надала відповідь листом № 7366/1/4.1-21 від 28.10.2021 р., МОЗ - листом № 26-04/31268/2-21 від 26.10.2021 р. Погляньмо на них детальніше, тим більше, що їх майже повністю можна застосовувати не лише до педагогів, а й до інших працівників, які повинні вакцинуватися.

1. Який порядок отримання керівником закладу освіти інформації про наявність або відсутність у працівника закладу освіти обов'язкового щеплення проти COVID-19 або про відмову педагогічного працівника від вакцинації?

Держпраці: відмова або ухилення працівника закладу освіти від обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов'язкового щеплення - це також є підставою для його відсторонення від роботи.

МОЗ: працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19, повинні надати керівникові закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

Тобто працівник має надати сертифікат про проходження обов'язкового щеплення або медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19.

2.Як діяти керівнику закладу освіти, якщо працівник відмовляється робити обов'язкове профілактичне щеплення проти COVID-19 та/або надати відповідний сертифікат, що підтверджує наявність такого щеплення?

Відповідно до роз'яснення Держпраці, роботодавець може відсторонити працівника від роботи, якщо працівник:

  • з'явився на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

  • відмовляється або ухиляється від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

  • в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 46 КЗпП).

До інших випадків, передбачених законодавством належить, зокрема відмова або ухилення від профілактичних щеплень працівників професій, виробництв та організацій, для яких таке щеплення є обов'язковим. Це передбачено ст. 12 Закону № 1645.

Тому, як інформує Держпраці, відмова або ухилення працівника закладу освіти від обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов'язкового щеплення - це також є підставою для його відсторонення від роботи.

МОЗ пояснює, що, відповідно до п. 41-6 Постанови № 1236 керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов'язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком, але які відмовляються або ухиляються від проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

1,4 тис. ситуацій та алгоритмів дій для бухгалтера - на ІТ-платформі LIGA360. Замовте презентацію професійних рішень LIGA360:Бухгалтер та LIGA360:НR прямо сьогодні.

3.Як діяти працівнику якщо він має протипоказання до проведення профілактичних щеплень? Чи має право керівник закладу освіти допустити такого працівника до роботи?

Держпраці інформує, що якщо працівник має абсолютні протипоказання робити щеплення відповідно до Переліку № 595, він не підлягає обов'язковій вакцинації.

МОЗ інформує, що, відповідно до пп. 2 п. 41-6 Постанови № 1236 ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19, не відсторонюються від роботи. Але для цього як підтвердження працівник повинен надати керівнику закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

4. Які існують медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19?

Усі протипоказання до вакцинації зазначені у Переліку № 595, який визначає, що протипоказання можуть бути абсолютними (до них належать постійні або тимчасові) та застереження (вакцинація з пересторогою). Детальніше про це повідомляло МОЗ.

Як вказує освітній омбудсмен, великою проблемою для всіх, хто має тимчасові чи постійні протипоказання або застереження, є те, що наразі сімейні лікарі не можуть видати таку довідку, бо її форма лише затверджується, а відповідний наказ про її затвердження ще має бути затверджений Мін'юстом (пройти юстування). Тобто отримати таку довідку особа з протипоказанням поки не може, і лікар також не може її видати.

5. Чи правомірне відсторонення не вакцинованого працівника під час очного навчання, під час дистанційного навчання та канікул?

Відповідно до Постанови № 1236 керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій необхідно забезпечити контроль за проведенням обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 та відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні протипоказання.

Дистанційне навчання - це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Вчитель виконує при цьому свою роботу.

Відповідно до статті 60-2 КЗпП дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Канікулярний час для педагогічних працівників є робочим часом, під час канікул здійснюється оплата із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул (п. 71 Інструкції № 102).

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул (п. 25 Правил № 455).

Постанова передбачає відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників, без винятків, тобто і під час дистанційного навчання та канікул.

6. Чи зберігається заробітна плата у відсторонених від роботи працівників, які не отримали обов'язкове щеплення?

Держпраці роз'яснює, що, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону про оплату праці, заробітна плата - це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто заробітна плата виплачується саме за виконану роботу.

Держпраці інформує, що, оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від виконання своїх трудових обов'язків та не може виконувати роботу, то за загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством.

Держпраці звертає увагу, що законодавством не передбачається обов'язок роботодавця зберігати за працівником заробітну плату на період його відсторонення від роботи через відмову робити щеплення проти COVID-19. Водночас Держпраці наголошує, що питання оплати праці в період відсторонення можуть регулюватися колективними договорами та/або угодами, рішеннями роботодавця.

МОЗ також інформує, що, відповідно до пп. 3 п. 41-6 Постанови № 1236, на час такого відсторонення оплата праці працівників здійснюється з урахуванням ч. 1 ст. 94 КЗпП та ч. 1 ст. 1 Закону про оплату праці, які визначають, що заробітна плата - це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Тому під час відсторонення працівника від роботи з припиненням виплати заробітної плати у такого працівника можуть виникнути проблеми із виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Також до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, відповідно до ст. 82 КЗпП, не враховується період відсторонення. Адже до стажу роботи враховується лише той період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону про відпустки, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. У статтях 25 та 26 визначаються порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку та відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.

Пошук відповідей на ситуації з бухгалтерського обліку займає багато часу? Знаходьте потрібну інформацію в один клік на ІТ-платформі LIGA360. Деталі за посиланням.

7. Які документи (накази, розпорядження тощо) має видати керівник закладу освіти та органу управління освітою для відсторонення працівників від роботи?

Згідно з роз'ясненнями Держпраці, відсторонення від роботи оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. У наказі зазначаються підстави та строки відсторонення, які визначені в п. 41-6 Постанови № 1236. Також керівник зобов'язаний обов'язково ознайомити з наказом згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення (п. 11 розділу 9 Правил № 1000). Якщо працівник відмовляється ознайомитися зі змістом наказу або проставити свій підпис на наказі, керівник закладу освіти має скласти акт про відмову працівника ознайомитися з документом.

8. Які документи має надати працівник закладу освіти у разі наявності у нього абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень?

МОЗ інформує, що працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19, мають надати керівникові закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я. Тобто, залежно від діагнозу, перебігу захворювання, лікар надає медичний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання до вакцини проти СOVID-19.

9. Як бути тим, хто перехворів нещодавно на COVID-19?

Підпунктом 15-1 п. 3 Постанови № 1236 встановлено, що для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про «одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)». Освітній омбудсмен отримує численні звернення від освітян, які з 8 листопада можуть бути відсторонені від роботи, оскільки не можуть отримати необхідну довідку про одужання. Омбудсмен звернувся до КМУ з відповідним листом, щоб терміново ухвалити рішення (до моменту, доки ця послуга не буде надійно доступна на порталі «Дія») про можливість враховувати довідку від лікаря про одужання без підтвердження її за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Мінцифри анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з'являться у застосунку та на порталі Дія. Згенерувати його можна на 15 день від дня встановлення діагнозу в застосунку Дія або на порталі. Термін його дії 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у “червоному” рівні епіднебезпеки.

10. Як і де отримати сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19 та довідку про одужання?

Освітній омбудсмен узагальнив інформацію з різних офіційних ресурсів щодо шляхів отримання документів про вакцинацію, одужання від СOVID-19 чи медичні протипоказання.

Сертифікат про вакцинацію можна отримати:

1. Через додаток на смартфоні Дія в електронному варіанті

2. Через портал Дія.

3. Сертифікат через портал Дія - завантаження та друк паперового міжнародного варіанта.

4. Сімейний лікар - паперовий варіант з печаткою.

Довідка про одужання:

1. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з'являться у застосунку та на порталі Дія.

2. Сімейний лікар - після затвердження відповідної форми довідки.

Довідка про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19:

Сімейний лікар після затвердження відповідної форми довідки.

11. Якщо станом на 08.11.2021 року працівник отримав лише 1 дозу вакцинації проти COVID-19?

У цьому випадку працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Такий працівник має змогу згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку Дія або отримати його у лікаря і надати роботодавцю.

Після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти.

Бажаєте мінімізувати кадрові ризики для своєї компанії? Спробуйте ІТ-платформу LIGA360:HR. Дізнавайтесь першими про зміни трудового законодавства, контролюйте відгуки про бренд роботодавця, перевіряйте надійність кандидатів та співробітників. Деталі за посиланням.

Уточнення щодо відсторонення від МОЗ

Про відсторонення від роботи працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, говорили і в МОЗ. Там наголошують: працівники відповідних організацій, які станом на 08 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.

Важливо, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров'я. Довідку про протипокази можна буде взяти у сімейного лікаря не раніше 8 листопада.

Важливо, кажуть у МОЗ, що людина може вакцинуватись іншою вакциною, якщо має постійне абсолютне протипоказання до конкретної вакцини. Якщо протипоказання тимчасове, то вона може щепитись після того, як термін протипоказу завершиться.

Працівники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, не можуть бути відстороненими від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Для відсторонення від роботи працівника, який ухиляється або відмовляється робити щеплення, керівник підприємства має проінформувати працівників про правові наслідки у випадку його відмови або ухилення від обов'язкового щеплення.

На керівника підприємства покладається контроль за проведенням обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 серед працівників та відсторонення від роботи тих, хто не вакцинувався.

Якщо працівник ухиляється або відмовляється від проведення щеплення, то керівник підприємства має відсторонити його від виконання професійних обов'язків. Для цього він складає відповідний акт.

Відсторонення відбувається шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов'язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Важливо, зазначають у МОЗ, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.

Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку він має бути допущений до роботи.

Якщо під час перевірки уповноваженого органу виявиться, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, у такому випадку йдеться про порушення статті 44-3 КпАП.

Відповідальність за порушення вказаної статті для посадової особи складає від 34 тисяч гривень.

Відсторонення - акценти від головного державного санітарного лікаря

«Не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації, та які надали відповідний медичний висновок (форма №028), який виданий закладом охорони здоров'я», - повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Разом з тим, він уточнив, що зараз ця форма довідки (№028) перебуває на затвердженні центральних органів виконавчої влади і в довідці не буде вказуватися діагноз, тому керівник установи може вимагати таку довідку від співробітників. Якщо протипоказання тимчасові, то така довідка буде видаватися на певний проміжок часі - від 3 або більше місяців і коли термін дії протипоказів завершиться - людина зможе отримати щеплення.

За словами І. Кузіна, ті, хто отримав одну дозу вакцини, також не підлягають відстороненню від роботи. А ті люди, які перехворіли і одужали, повинні отримати медичну довідку №028.

Отримайте всі відповіді щодо бухгалтерського й кадрового обліку на ІТ-платформі LIGA360. Покрокові інструкції, експертні роз'яснення, свіжа аналітика. Подробиці за посиланням.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини