Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Звітування у форматі Таксономії ІXBRL: стисло про актуальне

17.45, 2 січня 2023
4895
0

6 грудня 2022 року на засіданні Комітету з управління системою фінансової звітності було схвалено електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року для подальшого використання суб'єктами звітування, що перейшли на застосування МСФЗ, під час складання фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності у 2022 році.

Тож, сьогодні стисло розглянемо запитання, з якими найчастіше звертаються підприємства, що звітують за МСФЗ.

Які компанії повинні складати й подавати звітність в електронному форматі Таксономії ІXBRL?

Складання і подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності органам державної влади й іншим користувачам на їх вимогу на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі передбачено п. 6 ст. 11 Закону про бухоблік та фінзвітність. Отже, електронний формат є обов'язковим для звітування так само, як і паперовий. Відповідно до цього всі суб'єкти господарювання, які раніше складали звітність за МСФЗ, повинні складати звітність у єдиному електронному форматі - XBRL.

Згідно із ч. 5 ст. 121 Закону про бухоблік та фінзвітність до підприємств, які повинні подавати звітність через Систему фінансової звітності (СФЗ), належать:

- підприємства, що становлять суспільний інтерес. Це емітенти цінних паперів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім тих, що належать до мікропідприємств та малих підприємств), а також підприємства, які належать до великих підприємств;

- публічні акціонерні товариства;

- підприємства, які здійснюють діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. До видобувних галузей належать галузі промисловості, пов'язані з геологічним вивченням надр, у т. ч. дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, виконанням робіт (здійсненням діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, транспортуванням трубопроводами вуглеводнів, у т. ч. із метою транзиту (ст. 1 Закону № 2545);

- підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначає Постанова № 419. Це такі види діяльності: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розд. 64 КВЕД ДК 009:2010); недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розд. 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Які є інструменти для створення XBRL-звітів?

Створити XBRL-звіти можна за допомогою спеціального програмного забезпечення. Таке ПЗ підприємство може або розробити самостійно, або скористатися вже створеними програмними продуктами.

В Україні станом натепер існують як платні, так і безкоштовні програмні продукти. Використання будь-якого з продуктів дозволено законодавством України, і суб'єкт звітування може самостійно вирішити, який продукт йому підходить за функціоналом чи фінансовими можливостями. З огляду на той факт, що за 2021 рік та проміжні періоди 2022 року чинною є оновлена таксономія, то на дату підготовки цієї статті саме проводили фінальні налаштування кількох із програмних продуктів.

У які строки потрібно подавати XBRL-звіти у 2022 році й надалі?

У зв'язку з останніми подіями від 24.02.2022 в Україні було введено правовий режим воєнного стану. Ця подія вплинула на всі сфери функціонування держави, тому відбулися певні зміни й у строках подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі.

Початково Національний банк України листом від 03.09.2022 р. № 60-0005/61193 надав відповідь на лист Незалежної асоціації банків України щодо розкриття питання формування та подання звітності у форматі іXBRL банками України у 2022 році. Було повідомлено про те, що:

згідно з пунктом 3 постанови Правління Національного банку від 07.03.2022 № 41 "Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану" Національний банк України не застосовує до банків України заходів впливу за порушення ними строків подання річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік разом з аудиторським звітом, а також проміжної фінансової звітності та консолідованої проміжної фінансової звітності за I квартал 2022 року в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Далі було оголошено про відтермінування та скасування штрафних заходів для інших суб'єктів господарювання, що мають звітувати за таксономією. Тому XBRL-звіти за 2021 рік та проміжні періоди 2022 року разом з аудиторським звітом можна подавати в період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його завершення. Зауважимо, що штрафні санкції не застосовуватимуть за неподання або несвоєчасне подання таких звітів лише за умови, якщо XBRL-звітність за всі звітні періоди буде подана протягом 3 місяців після припинення/скасування воєнного стану.

Після припинення/скасування воєнного стану діятимуть стандартні строки подання, передбачені Постановою № 419:

• річна фінансова звітність:

- не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, - для підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічних акціонерних товариств, суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та підприємств, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений Постановою № 419;

- не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, - для великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, середніх підприємств й інших фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств;

• проміжна фінансова звітність (за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Чи визначено перелік форм звітів і приміток, які обов'язково потрібно подавати у складі річної та проміжної фінансової звітності?

Безумовно, річна та проміжна фінансова звітність за таксономією повинна містити основні форми:

- 210000/220000 "Звіт про фінансовий стан";

- 310000/320000 "Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток";

- 410000/420000 "Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, або Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування";

- 510000/520000 "Звіт про рух грошових коштів, прямий метод або Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод";

- 610000 "Звіт про зміни у власному капіталі".

Примітки призначені для детальнішого розкриття інформації, що наводиться в основних формах, і їх вибір залежить від таких факторів:

1) вимог МСФЗ;

2) сфери діяльності суб'єкта господарювання;

3) облікової політики суб'єкта господарювання.

Згідно з Українською таксономією існує можливість створювати близько 70 різних приміток до фінансової звітності. Складаючи річну звітність, окрім основних форм, потрібно заповнювати ті примітки, що додатково розшифровуватимуть суми, занесені до цих основних форм. Тобто якщо підприємство вказує, що в його активах наявні основні засоби, воно повинно додатково заповнити примітку 822100 "Розкриття інформації про основні засоби", таким чином буде задоволено принцип повноти висвітлення.

Щодо приміток у проміжній звітності, то згідно з п. 5 МСБО 34 вимагається готувати "примітки, які містять виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію". Отже, підприємства можуть обійтися лише основними формами та зазначеною описовою інформацією, але, аналізуючи звіти, що були подані до СФЗ за квартали 2021 року, вважаємо за доцільне додаткове складання щонайменше форм 800100 "Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу" та 800200 "Аналіз доходів та витрат". Такі форми забезпечать користувачів фінансової звітності повнішою інформацією про діяльність суб'єкта господарювання, а отже - і рішення, прийняті на її основі, будуть об'єктивнішими. За бажанням підприємство може заповнювати такий самий перелік приміток, який було заповнено в річній звітності.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Закон про бухоблік та фінзвітність - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

2. Закон № 2545 - Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 18.09.2018 р. № 2545-VIII.

3. МСБО 34 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 "Проміжна фінансова звітність".

4. Постанова № 419 - постанова Кабміну "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. № 419.

Сергій Рогозний

аудитор, САР, DipIFR, керівник комітету по фінансах, член Ради ФПБАУ, консультант з МСФЗ, директор ТОВ "МІК "Старт"

Анастасія Романюк

керівниця сектору автоматизації консалтингової компанії МІК "Старт", асоційована членкиня ФПБАУ

Хочете отримувати першими аналітику з актуальних питань бухобліку, - подписуйтесь на видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН у складі рішення LIGA360. Вибирайте тариф за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему