Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Гранти на власний бізнес учасникам бойових дій: умови надання

11.00, 26 квітня 2024
848
0

У статті "Гранти на власний бізнес учасникам бойових дій: кому надають" ми розповіли про те, хто має право отримати від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) грант на створення або розвиток власного бізнесу. У цьому матеріалі розглянемо, які умови потрібно виконати, щоб отримати такий грант.

У якому розмірі надають грант

Насамперед зауважимо, що процедуру надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей регламентує Порядок № 738.

Метою надання гранту є створення або розвиток власного бізнесу отримувачем, а також забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць.

За нормами п. 4 Порядку № 738 розмір гранту, який надають одному отримувачу, визначають відповідно до його суми запиту, він не перевищує:

1) для члена сім'ї у разі зобов'язання створити:

• одне робоче місце - до 250 тис. гривень;

• два робочих місця - від 250 тис. до 500 тис. гривень;

2) для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа - підприємець, у разі зобов'язання створити:

• одне робоче місце - до 250 тис. гривень;

• два робочих місця - від 250 тис. до 500 тис. гривень;

• чотири робочих місця - від 500 тис. до 1000 тис. гривень.

Особи, які належать до учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї, указані в п. 3 Порядку № 738.

Після отримання гранту отримувач зобов'язаний працевлаштувати найманих працівників на умовах, визначених Порядком № 738.

Фонд у роз'ясненні звертає увагу на те, що отримувачі гранту - фізичні особи - підприємці мають бути суб'єктами мікропідприємництва чи малого підприємництва згідно з ГКУ. Склад цих осіб докладно розглянуто в статті "Гранти на власний бізнес учасникам бойових дій: кому надають".

Для отримання гранту в сумі від 500 тис. до 1000 тис. гривень учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни повинна бути зареєстрована як фізична особа - підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту.

Гранти в розмірі до 500 тис. гривень включно фінансують за рахунок коштів гранту. Гранти від 500 тис. до 1000 тис. гривень надають за умови співфінансування отримувачем у такому співвідношенні:

• 70 % вартості проєкту - за рахунок гранту;

• не менше 30 % - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

Кому не надають грант

Обмеження щодо подання заяви на отримання гранту наведено в п. 8 Порядку № 738. Зокрема, у цій нормі вказано, що заяву подають такі отримувачі:

- громадяни України з числа осіб, визначених в абз. 3 - 5 п. 3 Порядку № 738. Тобто це всі особи, які мають право на грант (учасник бойових дій - фізична особа, особа з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сім'ї);

- фізичні особи - підприємці - громадяни України з числа осіб, визначених в абз. 3 та 5 п. 3 Порядку № 738. Тобто не має права на отримання гранту ФОП, який на момент подання заяви є особою з інвалідністю внаслідок війни.

Указані особи мають право на подання заяви, якщо вони (п. 8 Порядку № 738):

- станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до Переліку № 309;

- не провадять господарську діяльність на території російської федерації та республіки білорусь;

- не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

- не визнані банкрутами, щодо них не порушено справи про банкрутство та/або вони не перебувають на стадії ліквідації;

- не є кредитними або страховими організаціями, інвестиційними або недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

- щодо них відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.

Заяву, яку подає член сім'ї, має бути погоджено з дружиною або чоловіком отримувача.

Фонд також зазначає, що Проєкт не передбачає можливості подання заяви від імені юридичної особи. Тобто грант може отримати тільки фізична особа. І хоча в заяві на отримання гранту наводять відомості про юридичну особу в разі, коли отримувач та/або члени його сім'ї є засновниками юридичної особи, грант надають не юридичній, а саме фізичній особі. Відповідно в обліку юридичної особи грант не відображають.

Як фінансують гранти

Відповідно до норм п. 1 Порядку № 738 джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти:

1) Фонду за таким напрямом видатків, як мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу з метою сприяння зайнятості населення;

2) що надходять на рахунок "Фонд підтримки малого та середнього бізнесу" Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховують добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного та/або публічного права в національній та іноземній валюті.

Згідно з п. 6 Порядку № 738 надання грантів за рахунок джерел Фонду здійснює Державний центр зайнятості в межах обсягу коштів, передбачених у бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості.

Надання грантів за рахунок джерел відповідного фонду Мінекономіки здійснюють через уповноважений банк у межах залишку коштів на рахунку "Фонд підтримки малого та середнього бізнесу" Мінекономіки, відкритому в Національному банку, на підставі рішень Державного центру зайнятості, включених ним до подання про надання грантів, унесеного до Мінекономіки відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості.

Грант надають у безготівковій формі (п. 10 Порядку № 738). Надання грантових коштів відбувається через АТ "Ощадбанк".

За нормами п. 18 Порядку № 738 у разі коли отримувач не є фізичною особою - підприємцем, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів із дня отримання рішення про надання гранту зареєструватися як суб'єкт господарювання, укласти договір про надання гранту (далі - договір гранту) за формою, установленою Мінекономіки, та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка.

У разі коли отримувачем є фізична особа - підприємець, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів із дня отримання рішення про надання гранту укласти договір гранту та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка.

Якщо отримувач не виконав вимоги щодо реєстрації суб'єкта господарювання та/або підписання договору гранту та/або не подав пакет документів для відкриття рахунка в уповноваженому банку у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання гранту Державний центр зайнятості скасовує.

У разі надання гранту на умовах співфінансування перерахування коштів гранту здійснюють після здійснення отримувачем переказу всієї суми коштів своєї частки співфінансування, визначеної відповідно до абз. 5 п. 4 Порядку № 738, на рахунок отримувача (п. 10 Порядку № 738).

Грант надають отримувачу один раз (п. 9 Порядку № 738). Водночас надання гранту отримувачу можна здійснювати разом із наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженим постановою КМУ від 24.01.2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (п. 24 Порядку № 738).

На які цілі надають грант

Гранти надають для покриття витрат на провадження господарської діяльності за такими напрямами (п. 5 Порядку № 738):

- придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які використовуватимуть у комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, що не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього АТ "Ощадбанк" відповідно до договору застави);

- закупівля ліцензійного програмного забезпечення (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 % розміру гранту);

- закупівля свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин та птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 70 % розміру гранту);

- послуги з маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 % розміру гранту);

- орендна плата за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які використовуватимуть у комерційних та виробничих цілях (такі витрати повинні становити не більше 25 % розміру мікрогранту);

- плата за оренду обладнання (такі витрати повинні становити не більше 30 % розміру гранту);

- придбання на умовах лізингу обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 % загального розміру гранту);

- використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія).

У договорі гранту обов'язково зазначають цілі використання гранту, графік перерахування суми гранту частинами на рахунок отримувача, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманого гранту (п. 19 Порядку № 738).

Обов'язковою умовою договору гранту є створення протягом шести місяців із дня зарахування коштів на рахунок отримувача робочих місць залежно від розміру гранту, визначеного п. 4 Порядку № 738, та працевлаштування на них осіб на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати таким особам у розмірі, не меншому встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати (на цей момент - 8000 грн), на строк не менш як 24 місяці протягом 36-місячного періоду.

Для виконання обов'язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості за місцем укладення договору гранту інформують отримувача про необхідність укомплектування робочих місць насамперед особами з числа зареєстрованих безробітних (п. 19 Порядку № 738).

У разі відсутності в центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені отримувачем, комплектування таких робочих місць здійснює отримувач самостійно.

У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу четвертого цього пункту, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця працевлаштовують інших осіб.

Отримувач протягом п'яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах Порядку № 738, зобов'язаний повідомити відповідному центру зайнятості про комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних.

У разі відсутності в центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах Порядку № 738, протягом п'яти днів із дня отримання повідомлення комплектування таких робочих місць здійснює отримувач самостійно протягом двох тижнів.

Відповідно до норм п. 19 Порядку № 738 у разі невиконання обов'язкової умови договору гранту щодо створення робочих місць залежно від розміру гранту у строк не менш як 24 місяці протягом 36-місячного періоду отримувач зобов'язаний повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працівників, працевлаштованих на умовах цього Порядку.

У разі розірвання договору гранту до завершення трирічного періоду з дня зарахування коштів на рахунок отримувача такий отримувач зобов'язаний протягом одного місяця з дня подання заяви про розірвання договору гранту повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими на дату розірвання договору гранту податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченим за працевлаштованих згідно з Порядком № 738 працівників.

Як отримати грант

Роз'яснення щодо процедури отримання гранту розміщено на сайті Фонду. Зокрема, Фонд зазначає, що для отримання гранту необхідно здійснити такі кроки.

Крок 1. Сформуйте заяву та бізнес-план. Перелік відомостей, які вказують у Заяві, наведено в п. 10 Порядку № 738.

Заяву отримувач формує особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу отримувача. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Невід'ємним додатком до заяви є бізнес-план, форму якого затверджено Наказом № 1969. Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються (п. 9 Порядку № 738).

Форму заяви затверджено Наказом № 1969, на сайті Фонду її наведено з поясненнями щодо заповнення.

Крок 2. Подайте заяву та бізнес-план через портал ДІЯ. Заяву, яку подає член сім'ї, має бути погоджено з дружиною або чоловіком отримувача (реалізується засобами порталу ДІЯ).

Крок 3. Пройдіть співбесіду в регіональному центрі зайнятості.

Крок 4. Державний центр зайнятості прийме рішення про надання гранту та повідомить результати в особистий кабінет на порталі ДІЯ.

Рішення про надання гранту приймає Державний центр зайнятості протягом 15 робочих днів із дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку, яка містить результати перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, а також результатів співбесіди з отримувачем, проведеної регіональним центром зайнятості (п. 16 Порядку № 738).

Процедуру оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідну кількість балів (оцінка) для прийняття рішень Державним центром зайнятості про надання наведено в Порядку № 1969.

Крок 5. Протягом 20 робочих днів із дня отримання повідомлення:

- фізична особа повинна зареєструватися як ФОП, звернутися до АТ "Ощадбанк", укласти договір гранту та подати документи на відкриття рахунка.

Договір гранту укладають у відділенні уповноваженого банку у формі заяви про приєднання (п. 19 Порядку № 738). Форму договору про надання мікрогранту та Заяву про приєднання до Договору про надання мікрогранту затверджено Наказом № 1969.

Крок 6. Використайте кошти гранту за цільовим призначенням та починайте або розвивайте господарську діяльність.

Згідно з п. 22 Порядку № 738 у разі невикористання отримувачем протягом шести місяців із дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або використання гранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох робочих днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на рахунок:

• Фонду - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абз. 4 п. 1 цього Порядку;

• Мінекономіки - для грантів, наданих за рахунок джерел, передбачених абз. 5 п. 1 цього Порядку.

Неповернені отримувачем кошти стягують з отримувача відповідно до вимог законодавства.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

2. Наказ № 1969 - наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів / грантів на створення або розвиток власного бізнесу, форми бізнес-плану, форми договору про надання мікрогранту, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв на отримання мікрогрантів/грантів" від 06.07.2022 р. № 1969.

3. Перелік № 309 - Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309.

4. Порядок № 738 - Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 738.

5. Порядок № 1969 - Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, затверджений наказом Міністерства економіки України від 06.07.2022 р. № 1969.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Влада Карпова,

к. е. н., експертка ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему