Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Генератори у воєнний час: бухгалтерський облік

10.15, 7 червня 2024
1989
0

У бухгалтерському обліку генератори належать до необоротних активів. Залежно від вартості їх можна кваліфікувати як основні засоби або як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА). Про облік таких активів розповімо в нашій статті.

Генератори - основні засоби

У бухгалтерському обліку генератори кваліфікують як основні засоби, оскільки термін їх експлуатації перевищує 1 рік. Адже згідно з п. 4 НП(С)БО 7 основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Такі основні засоби включають у групу "Машини та обладнання" і відображають на однойменному субрахунку 104.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат (п. 8 НП(С)БО 7):

- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Після отримання генераторів потрібно оформити акт уведення в експлуатацію в довільній формі, у якому зазначити строк корисного використання (експлуатації) основного засобу й обраний метод нарахування амортизації. Типової форми такого акта немає, тому його оформлюють у довільній формі. Проте він повинен містити всі обов'язкові реквізити первинного документа, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону № 996.

Узагалі завважимо, що сьогодні типові форми для обліку основних засобів відсутні, тому підприємство їх застосовує на власний розсуд. Водночас візьміть до уваги, що такі документи належать до первинних, тому в них потрібно вказувати всі реквізити, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону № 996. Як орієнтир під час розроблення документів для обліку основних засобів можна взяти типові форми з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818.

Амортизацію на генератор - основний засіб нараховують одним із методів, зазначених у п. 26 НП(С)БО 7. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з огляду на очікуваний спосіб отримання економічних вигід від його використання (п. 28 НП(С)БО 7). Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 НП(С)БО).

В інших моментах генератори показують у бухгалтерському обліку в загальному порядку, передбаченому НП(С)БО 7.

ПРИКЛАД. 1

Умова:

ТОВ "Оптіма" придбало інверторний генератор для власного торговельного центру вартістю 54000 грн. (у т. ч. ПДВ - 9000 грн). За даними підприємства генератор планують використовувати протягом 5 років, ліквідаційна вартість - 1000 грн, амортизацію нараховують прямолінійним методом.

Рішення:

Зазначені операції ТОВ "Оптіма" відобразить в обліку так:

Таблиця 1

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Перераховано передоплату за генератор

371

311

54000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних

641/ПДВ

644

9000,00

3

Отримано генератор від постачальника

152

631

45000,00

4

Відображено ПДВ

644

631

9000,00

5

Відображено залік взаєморозрахунків

631

371

54000,00

6

Уведено генератор в експлуатацію

104

152

45000,00

7

Нараховано амортизацію на генератор (помісячно)

93

131

733,33

Генератори - МНМА

За критеріями, установленими в Положенні про облікову політику підприємства, генератори можуть бути віднесені до МНМА (п. 5.2 НП(С)БО 7). Зокрема, якщо підприємство встановило в бухгалтерському обліку ту межу, що й у податковому обліку (пп. 14.1.138 ПКУ), то генератори вартістю не більше ніж 20000 грн, належатимуть до МНМА.

Щодо цих генераторів амортизацію можна нараховувати в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решту 50 % вартості, яка амортизується, - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості (п. 27 НП(С)БО 7).

ПРИКЛАД. 2

Умова:

ТОВ "Статус" придбало генератор бензиновий для офісного приміщення вартістю 18000 грн (у т. ч. ПДВ - 3000 грн). Згідно з положенням про облікову політику підприємства генератори, вартість яких менше ніж 20000 грн, належать до МНМА. За такими об'єктами нараховують амортизацію в розмірі 100 % у разі введення в експлуатацію.

Рішення:

ТОВ "Статус" в обліку покаже зазначені операції так:

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Перераховано передоплату за генератор

371

311

18000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних

641/ПДВ

644

3000,00

3

Отримано генератор від постачальника

153

631

15000,00

4

Відображено ПДВ

644

631

3000,00

5

Відображено залік взаєморозрахунків

631

371

18000,00

6

Уведено генератор в експлуатацію

112

153

18000,00

7

Нараховано амортизацію на генератор (у місяці, наступному за місяцем уведення генератора в експлуатацію)

92

132

15000,00

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV.

3. НП(С)БО 7 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Влада Карпова,

к. е. н., експертка ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему