Новий правопис: на що очікувати бізнесу

30.05.2019, 17:58
824
0
Алла Король
Головний редактор порталу "Бухгалтер.UA"

Не такий страшний, як малюють... Інститут мовознавства озвучив ключові новації в правописі.

 Як відомо, 22 травня 2019 р. уряд схвалив нову редакцію «Українського правопису». Це звід правил, що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі. На сайті Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ оприлюднили основні зміни з короткими поясненнями та прикладами. Що ж нового принесуть вони для суб’єктів господарювання? Одразу вкажемо, що новації плануються в двох варіантах – зміни в написанні слів, які є обов’язковими, та поява альтернативних варіантів написання до вже існуючої правописної норми. У нашому хіт-параді новинок перші п’ять будуть безваріантивні, а наступні п’ять дозволятимуть обирати.

По-перше, правильним надалі буде писати: проєкт, проекція, плеєр, конвеєр, феєрверк.

По-друге, разом пишемо слова з першим компонентом, який визначає кількісний вияв (гіпер-, екстра-, макро-, максі-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер- тощо), чи з першим компонентом анти-, контр-,віце-, екс-,лейб-, обер-, штабс-, унтер- пишемо разом. Приміром: гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер. Або ж антивíрус, віцепрем’є́р, експрезидéнт.

По-третє, окремо пишемо числівник пів (у значенням «половина») з наступним іменником у формі родового відмінка однини: пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів я́щика, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півострів.

По-четверте, прикметникові закінчення російських прізвищ передаються надалі так: закінчення –ой передаємо через –ий. Наприклад: Донской → Донський, Трубецкой → Трубецький.

По-п’яте, назви товарних знаків, марок виробів пишемо з малої букви, якщо вони вживаються як загальна назва. Наприклад: він приїхав на старих обшарпаних «жигулях», вона прибула на новому блискучому «фольксвагені».

По-шосте, в іншомовних прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] як буквою г (Вергі́лій, Гарсі́я, Гео́рг), так і буквою ґ (Верґі́лій, Ґарсі́я, Ґео́рґ).

По-сьоме, у запозиченнях із давньогрецької мови допускаються орфографічні варіанти передачі буквосполучення au: аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, пауза і па́вза тощо.

По-восьме, передачу буквосполучення th у словах грецького походження, які в українській мові узвичаєні з ф, допускається у двох варіантах: ефі́р і ете́р, кафедра і кате́дра, Афі́ни і Ате́ни.

По-дев’яте, у таких українських словах як и́рій та и́род слід буде писати на початку голосний и.

По-десяте, іменники на –ть після приголосного, а також слова кров, любо́в, о́сінь, сіль, Русь, Білору́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гі́дности, незале́жности, ра́дости, сме́рти, че́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру́си́, Білору́си

Варто додати, що чинне законодавство не передбачає відповідальності за недотримання нововведень у правописі. Тож кожному директорові чи підприємцю слід самостійно вирішувати наскільки оперативно вони будуть імплементовані в їх підприємницьку діяльність. Користуватися старими правописними правилами буде не протиправно, а неграмотно, тому кожному доведеться вирішувати це питання самостійно.

У вступі до повного тексту нової редакції правопису, оприлюдненому на сайті тієї ж наукової установи, Українська національна комісія з питань правопису акцентує: правопис — це еталон писемної літературної мови, але кодифікатори мови не можуть знехтувати тим, що мова змінюється, і правопис має відображати насамперед її сучасний стан. Тож втілення нового правопису на практиці залежить насамперед від волі та бажання окремих людей, які почнуть застосовувати його в своїй повсякденній роботі.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН

Войдите, чтобы оставить комментарий