Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Коли роботодавець може відсторонити працівника від роботи

30.03.2018, 10:00
1276
0

Пояснює головний державний інспектор ГУ Держпраці у Львівській області
Пояснює головний державний інспектор ГУ Держпраці у Львівській області

Вiдсторонення вiд роботи - це тимчасове позбавлення працiвника, який перебуває в трудових правовiдносинах iз пiдприємством, установою, органiзацiєю, можливостi реально здiйснювати право на працю за рiшенням уповноважених на це компетентних органiв з пiдстав, передбачених чинним законодавством.

Пiд час вiдсторонення вiд роботи трудовий договiр продовжується, але працiвник тимчасово до роботи не допускається. При цьому на перiод усунення вiд роботи за працiвником зберiгається його робоче мiсце, а заробiтна плата (як правило) не зберiгається.

Вiдсторонення працiвникiв вiд роботи власником або уповноваженим ним органом допускається:

у разi появи на роботi в нетверезому станi, станi наркотичного або токсичного сп'янiння:

вiдмови або ухилення вiд обов'язкових медичних оглядiв, навчання, iнструктажу i перевiрки знань з охорони працi та протипожежної охорони;

в iнших випадках, передбачених законодавством.

Власниковi або уповноваженому ним органу надається право на вiдсторонення працiвникiв вiд роботи за наявностi передбачених законодавством пiдстав, але це не є обов'язком, оскiльки вiдсторонення тiльки допускається.

Вiдсторонення вiд роботи працiвника застосовується як тимчасовий захiд до ухвалення остаточного рiшення про можливiсть (неможливiсть) виконання працiвником роботи, передбаченої трудовим договором, або перебування його на певнiй посадi.

Пiсля закiнчення термiну вiдсторонення вiд роботи працiвник залежно вiд наявних пiдстав може бути допущений до роботи, переведений на iншу роботу або звiльнений з роботи.

Пiсля вiдсторонення вiд роботи працiвник може бути тимчасово або постiйно переведений на iншу роботу.

Вiдсторонення працiвника вiд роботи може передувати звiльненню працiвника.

Управління Держпраці у Львівській області


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше