Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Індексація заробітної плати

14.19, 1 квітня 2019
58506
0

У матеріалі розглянемо основні правила індексації заробітної плати, розберемося що таке базовий місяць для індексації зарплати, коефіцієнт індексації. Розглянемо числові приклади нарахування індексації

Правила індексації заробітної плати

Базовий місяць для індексації зарплати

Індексація заробітної плати на прикладах

Як не індексувати заробітну плату?

Правила індексації заробітної плати

Індексація заробітної плати – законодавчо встановлений механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (ст. 1 Закону про індексацію).

Обов'язок проведення індексації покладено на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Зверніть увагу! Індексація заробітної плати обов'язкова як для бюджетних установ, так і для інших роботодавців, оскільки є однією з основних державних гарантій щодо оплати праці працівників.

Для бюджетних установ проведення індексації грошових доходів населення здійснюється в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік (п. 6 Порядку № 1078).

По суті індексація є складовою заробітної плати в частині додаткової заробітної плати. Відтак, за її невиплату роботодавець несе відповідальність як за невиплату заробітної плати, а працівник, у свою чергу, може звернутись до суду з позовом про стягнення належної йому суми індексації.

Як бачимо, обов'язковість проведення індексації регламентовано Законом про індексацію, а її проведення здійснюється згідно з Порядком № 1078, основні моменти якого розглянемо нижче.

Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Тобто індексується не вся заробітна плата, а тільки та її частина, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатних громадян.

Базовий місяць для індексації зарплати

За загальним правилом, для індексації заробітної плати необхідно знати два взаємопов'язаних елемента: базовий місяць та коефіцієнт індексації.

Базовий місяць – місяць підвищення тарифних ставок (окладів) (незалежно від розміру підвищення), в тому числі й для новоприйнятих працівників.

Коефіцієнт індексації заробітної плати

Коефіцієнт індексації обчислюють на основі щомісячних індексів інфляції, які публікуються Держстатом. Розрахунок ведеться наростаючим підсумком до перевищення порогу індексації (103 %).

Коефіцієнт індексації починають розраховувати з місяця, наступного за базовим (п. 5 Порядку № 1078).

Детально зупинятись на карколомному обчисленні коефіцієнтів індексації не будемо, натомість всі розраховані коефіцієнти індексації до базових місяців 2003 – 2019 рр. наведено у відповідному довіднику систем ЛІГА:ЗАКОН.

У цілому розрахунок індексації заробітної плати наведемо у вигляді формули:

І = Д x Кі / 100,

де І – сума індексації;

Д – індексований дохід, але в межах прожиткового мінімуму;

Кі – коефіцієнт індексації.

Індексація заробітної плати на прикладах

Приклад розрахунку коефіцієнта індексації

Базовий місяць – січень 2018 р.

Індекси інфляції (умовно):

лютий 2018 р. – 100,9 %;

березень 2018 р. – 101,1 %;

квітень 2018 р. – 100,8 %.

травень 2018 р. - 100,0 %.

червень 2018 р. - 100,0 %.

липень 2018 р. - 99,3 %.

серпень 2018 р. - 100,0 %.

вересень 2018 р. - 101,9 %.

Як розрахувати коефіцієнт індексації? Коли виникне право на індексацію?

Рішення:

Розрахуємо проміжні коефіцієнти індексації (будемо множити коефіцієнти індексації, до тих пір поки їх добуток не перевищить 103% (поріг індексації):

лютий1,009 < 103,0 (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

березень – 1,009х 1,011 х 100 = 102,0 < 103,0 (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

квітень – 1,009х 1,011 х 1,008 х 100 = 102,8 < 103,0 – (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

травень - 1,009х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 100=102,8<103,0 – (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

червень - 1,009х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 100=102,8 < 103,0 – (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

липень - 1,009х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 100=102,1 < 103,0 – (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

серпень - 1,009х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 100=102,1<103,0 – (поріг не перевищено, право на індексацію не виникає)

вересень - 1,009х 1,011 х 1,008 х 1,000 х 1,000 х 0,993 х 1,000 х 1,019 х 100=104,0 > 103,0 поріг перевищено

Отже, з урахуванням інфляції за вересень, індекс споживчих цін наростаючим підсумком за період лютий-вересень склав 104,0 і перевищив поріг індексації.

Оскільки вересневий індекс інфляції опубліковано в жовтні, то вперше індексуватися буде заробітна плата за листопад. Тому працівнику з базовим місяцем січень 2018 року, потрібно індексувати заробітну плату аж в листопаді 2018 року.

Приклад індексації у разі підвищення заробітної плати

За загальним правилом, індексація в місяці підвищення заробітної плати проводиться шляхом порівняння суми підвищення та суми поточної індексації (п. 5 Порядку № 1078).

Якщо в результаті такого порівняння сума підвищення зарплати:

а) більше суми індексації, то зарплату в цьому місяці не індексують;

б) менше суми індексації, то в цьому місяці необхідно розрахувати фіксовану суму індексації. Вона визначається як різниця між сумою можливої індексації (яка могла бути нарахована в місяці підвищення доходу) та сумою підвищення окладу.

Розглянемо приклад

Приклад 2

Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у березні 2019 р. становить 6 138,31 грн., з них:

6000 грн. – посадовий оклад;

138,31 грн. – індексація для базового місяця січень 2017 року, розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 7,2 %, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1921 грн. (1921 х 7,2 / 100 = 138,31).

При цьому в березні 2019 р. відбувається підвищення посадового окладу працівника на 500 грн.

Рішення:

Посадовий оклад працівника після підвищення становить 6500 грн. (6000 + 500).

У зв'язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у березні (500 грн.) перевищив суму індексації, яка склалась у цьому місяці 138,31), сума індексації у місяці підвищення не нараховується. Березень стає новим базовим місяцем

Приклад 3

Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у травні 2016 року.

Величина приросту індексу споживчих цін (коефіцієнт індексації), розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р. становить 5 %.

Посадовий оклад працівника до підвищення становить 2000 грн. Крім того, у травні працівник отримує індексацію 72,5 грн., яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 5 %, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у травні – 1450 грн. (1450 х 5 / 100 = 72,5).

Також працівник отримує премію у розмірі 20 % посадового окладу, яка становить 400 грн. (2000 х 20 / 100).

Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 грн. (2000 + 400), а з урахуванням індексації – 2472,5 грн. (2000 + 72,5 + 400).

Посадовий оклад підвищується на 100 грн. і становить 2100 грн. (2000 + 100), відповідно, зростає розмір премії, який становить 420 грн. (2100 х 20 / 100).

Рішення:

У зв'язку з підвищенням посадового окладу, під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати.

З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата після підвищення становить 2520 грн. (2100 + 420).

Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 120 грн. (2520 - 2400).

У зв'язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 грн.) перевищує суму індексації, яка склалась в цьому місяці (72,5 грн.), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується.

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з червня 2016 року.

Як не індексувати заробітну плату?

Виходячи з норм Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, можна дійти висновку, що якщо "регулярно" підвищувати заробітну плату, то індексацію заробітної плати можна не проводити.

Часто на практиці це відбувається так: підвищується оклад працівнику таким чином, щоб розмір підвищення був більшим за розмір поточної та фіксованої індексації. А потім залежно від розміру коефіцієнта індексації підвищується оклад. У такому разі постійно змінюється базовий місяць для проведення індексації.

З іншого ж боку, не варто забувати, що індексація заробітної плати - це законодавчо встановлений механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини