Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Фінмоніторинг: з яких причин банки блокують рахунки

«Вийти боком» може навіть надмірна зацікавленість клієнта особливостями фінмоніторингу — НБУ вважає це ознакою підозрілості операції

Як ми вже повідомляли, Постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 затверджено нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова набрала чинності 22 травня. Саме на підставі її норм банки збирають інформацію про клієнтів та блокують, за потреби, рахунки. І саме останнє особливо хвилює багатьох. Адже попри суттєве збільшення межі для фінмоніторингу (до 400 тис. грн) банки почали активно впроваджувати передбачений Законом про фінмоніторинг ризико-орієнтований підхід. Тобто оцінювати комплексно клієнтів та їх дії, роблячи висновки про блокування рахунків.

Детальніше про поточну ситуацію з фінмоніторингом — у публікаціях модуля ситуацій ІПС ЛІГА:ЗАКОН (спробуйте тестовий доступ):

 

Де шукати ознаки підозрілості фінансових операцій

 

ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про низку випадків блокування банками рахунків клієнтів. Давайте розберемося детальніше. Річ у тім, що додатком 20 до Положення № 65 йде перелік ознак, які Нацбанк пропонує використовувати як підозрілі для блокування рахунків (так звані Індикатори підозрілості фінансових операцій). І саме на них банки й орієнтуються. Звісно, кожен банк має ще власні внутрішні документи з приводу фінмоніторингу, але вони базуються на Законі про фінмоніторинг та Положенні № 65.

Так, у числі ознак підозрілості — навіть наявність кількох карток у клієнта, його надмірне нервування чи бажання обслуговуватися лише у конкретного співробітника банка. І це ще далеко не все, адже НБУ нарахував аж 73 ознаки підозрілості фінансових операцій.

Положення № 65 передбачає, що в банках повинна бути система автоматизації. Це комплексна інтегрована система автоматизації процесів фінансового моніторингу, яка може складатися з кількох окремих систем або підсистем, які забезпечують функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Саме система автоматизації має забезпечувати постійний моніторинг фінансових операцій клієнтів з метою оперативного виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій.

Індикатори підозрілості фінансових операцій додаток 20 до Положення № 65 ділить на три групи:

 • що стосуються діяльності чи поведінки клієнта;
 • що стосуються фінансових операцій клієнта;
 • за різними видами продуктів (послуг).

 

Не дайте рейдерам нажитися у період кризи! Поставте свої об’єкти нерухомості на моніторинг у сервісі SMS-Маяк. Сервіс миттєво проінформує про зміни статусу об'єктів нерухомого майна у вигляді сповіщення в особистому кабінеті, sms-повідомлення чи email-листа. Поставити на моніторинг зараз.

 

Поведінка клієнтів, яка повинна насторожувати банкірів

 

За нормами НБУ  підозрілими слід вважати операції, якщо клієнт (його представник):

 • не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);
 • не бажає або відмовляється надавати інформацію або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити;
 • має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;
 • нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;
 • демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу чи внутрішніх документів банку з цих питань;
 • скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи та/або роз'яснення;
 • наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те причин (підстав);
 • пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб;
 • демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, та/або не може пояснити їх зміст;
 • незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю.

Також НБУ радить банкам вважати підозрілим операції, якщо:

 • існують підстави підозрювати, що надані інформація/документи містять неправдиві або підроблені відомості;
 • неможливо зв'язатися із клієнтом (представником клієнта) за допомогою наданих ним даних, зокрема за адресою місцезнаходження, проживання або за зазначеним номером телефону та електронною поштою;
 • інформація, надана клієнтом (представником клієнта), суперечить тій, що міститься в публічних джерелах;
 • фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема віку, професії, доходам);
 • за рахунком клієнта – суб'єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі (у розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій) обов'язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету);
 • є очевидні ознаки того, що інші особи контролюють проведення фінансової операції (клієнт читає все з нотаток або телефону чи інші особи стежать за клієнтом у приміщенні відділення або залишаючись ззовні) тощо.
 •  
До речі, сучасний професійний сервіс Liga:Report дозволяє легко та оперативно подати податкову, фінансову та статистичну звітність онлайн. А для підприємців є відмінний помічник, який самостійно розраховує та сплачує податки, — бот-бухгалтер ReporTaх.

 

Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта

 

Ці показники зосереджені на аспектах операцій клієнтів, передусім — юридичних осіб. Треба зазначити, що чимало з них уже давно увійшли у вітчизняну бізнесову практику — і навіть тих підприємств, хто аж ніяк не планує порушувати закон. Приміром підозрілим, на думку НБУ, буде незвично швидке проходження коштів через рахунок, тобто незначне сальдо на початок та кінець дня та великі щоденні обороти коштів за рахунком. Або ж регулярні перекази коштів з рахунку клієнта — юридичної особи на особисті рахунки працівників або осіб, пов'язаних із працівниками, і навпаки (крім, безумовно, переказів, пов'язаних із виплатою заробітної плати, соціальних виплат та інших обов'язкових платежів).

Чимало підозр викликатимуть у банкірів і зовнішньоекономічні операції, які, на думку НБУ, містять підозрілі елементи, як от здійснення попередньої оплати за наявності «інформації з відкритих джерел про невиконання нерезидентом своїх зобов'язань за іншими зовнішньоекономічними договорами».

Підозрілим буде й те, що клієнт отримує на свій рахунок багато готівкових чи безготівкових платежів на незначні суми, які згодом агрегуються та великою сумою переказуються іншому клієнту. Або ж за рахунком клієнта неодноразово проводяться фінансові операцій за договорами відступлення прав вимоги (переведення боргу).

Ну або така ось ознака, що може призвести до блокування рахунку: фізична особа отримує на свій рахунок грошові кошти як кредит на суму, що вочевидь суттєво перевищує її фінансові можливості в частині повернення такого кредиту.

Звертаємо увагу бухгалтерів, що підозрілим для банкірів буде й те, що платежі клієнта – суб'єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети. Зокрема містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги. Тож будьте обережні при заповненні платіжних документів.

 

Візьміть під контроль усі ризики, з якими зіштовхується ваша компанія. Спробуйте LIGA360 - екосистему хмарних продуктів ЛІГА:ЗАКОН для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи.

Індикатори за різними видами продуктів (послуг)

 

Тут банкіри згрупували ознаки у п’ять пунктів, які, щоправда, містять доволі багато підпунктів. Скажімо, підозрілими будуть готівкові операції, в яких обсяг готівкових операцій за рахунком клієнта не відповідає обсягу, що є притаманним виду і масштабам діяльності клієнта. Або ж коли за рахунком клієнта здійснюються регулярні фінансові операції готівкою на великі округлені суми.

Для відносин кредити/позики небезпечним буде, якщо клієнт не цікавиться істотними умовами кредитування (зокрема процентна ставка, штрафи) або витратами, пов'язаними із поверненням кредиту. Або коли клієнт використовує виданий кредит не у відповідності із затвердженими цілями позики, здійснюючи операції, що є нетиповими для діяльності клієнта. Чи якщо клієнт повертає довгостроковий кредит (зокрема іпотечний) у незвичайно короткий строк після його отримання.

Та що там казати — банкірів буде насторожувати навіть те, що економічна доцільність отримання позики з їх точки зору не є зрозумілою. Наприклад, на рахунках клієнта розміщена значна сума коштів, а він просить про кредит.

На власні набори індикаторів підозрілості заслужили від НБУ й операції із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, торговельне фінансування, послуги із зберігання цінностей/надання в оренду депозитного сейфа, онлайн-послуги.

 

Рахунок заблоковано — що далі

 

Блокування рахунків вже незабаром може стати серйозним фактором у повсякденній підприємницькій діяльності. До того ж, часто — несподіваним, справді форс-мажорним. А отже кожному суб’єктові господарювання варто заздалегідь вивчити це питання, щоб в разі негараздів діяти оперативно.

Про це йшлося у публікаціях «Чи підпадають під фінмоніторинг операції з внесення фізособою грошового внеску до статутного капіталу українського підприємства?» та «Підприємству заблокували грошовий переказ: чому так сталося і що робити?». Для отримання доступу до професійної аналітики видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, інших документів та інструментів інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН поспішіть скористатися ТЕСТОВИМ доступом та оцініть зручність і швидкість пошуку необхідних вам матеріалів.

 

Алла КОРОЛЬ, головний редактор портала Бухгалтер.UA

 

 

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини