Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Щорічна інвентаризація активів і зобов’язань: готуймося до проведення

08.00, 20 жовтня 2017
1448
0

Настав час для проведення річної обов’язкової інвентаризації. Тож, аби полегшити роботу інвентаризаційної комісії та бухгалтерії, ми надаємо аналітичну добірку за темою «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»

Щороку перед складанням річної фінансової звітності всі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також представництва нерезидентів мають проводити суцільну інвентаризацію активів і зобов'язань.

Так, суцільна інвентаризація охоплює всі види зобов'язань і всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у т.ч. предмети, що передані в прокат, оренду чи перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. До того ж інвентаризації підлягають активи й зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема:

цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні чи на зберіганні (об'єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі);

умовні активи й зобов'язання (непередбачені активи та зобов'язання) підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо);

бланки документів суворої звітності;

інші активи.

Нагадаємо

Інвентаризація активів і зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період:

3-х місяців - для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об'єктів основних засобів, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством, зокрема, автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації знаходитимуться поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов'язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування);

2-х місяців - для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов'язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом і з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

до тимчасового вибуття з підприємства об'єктів основних засобів, зокрема, автомобілів, морських й річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації знаходитимуться поза підприємством.

 (п. 10 Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань,
затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. 
№ 879,
далі - 
Положення № 879)

Водночас для певних видів активів Положення № 879 установлює особливу періодичність проведення інвентаризації, а саме:

раз на 3 роки - для земельних ділянок, будівель, споруд й інших нерухомих об'єктів (окрім нерухомого майна державних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій);

щороку в обсязі не менш ніж 30% - для інструментів, приладів, інвентаря (меблів);

у строки, установлені центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики в галузях культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, увезення та повернення культурних цінностей, - для музейних цінностей;

протягом року/5 років/10 років - для бібліотечних фондів за наявності до 100 тис. одиниць/від 100 до 500 тис. одиниць/понад 500 тис. одиниць відповідно;

одночасно з інвентаризацією відповідних активів - для дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які містяться у цих активах (приладах, обладнанні й інших виробах).

Отже, настав час для проведення річної обов'язкової інвентаризації. І тепер підприємству (керівнику, інвентаризаційній комісії та бухгалтерії) слід потурбуватися про правильне її проведення та документування. Так, під час проведення інвентаризації виникає чимало різних проблемних запитань. Адже для кожного об'єкта процес інвентаризації має свої особливості. Аби полегшити роботу інвентаризаційної комісії та бухгалтерії, ми зробили аналітичну добірку по темі «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ» (див. таблицю).

Таблиця

Добірка аналітичних матеріалів на тему «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»

Дільниця

Аналітика

Основні правила

«Інвентаризація для всіх: процедура й основні правила»газети № 196/2017;

«Чи може інвентаризаційна комісія складатися з однієї особи» газети № 206/2016;

«Внутрішнє положення про порядок проведення інвентаризації майна та зобов'язань підприємства»;

«Інвентаризація активів та зобов'язань: шпаргалка для бюджетників» газети № 199/2017;

«Інвентаризація за ініціативою податківців: коли та як її проводять» газети № 81/2016

Документування

«Інвентаризаційні описи, акти, звіряльні відомості й протоколи інвентаризації: правила складання» газети № 210/2016;

«Інвентаризаційні документи: приклади заповнення»газети № 197/2017

Необоротні активи

«Інвентаризація основних засобів: найважливіші аспекти»;

«Інвентаризація нематеріальних активів» газети № 209/2016;

«Інвентаризація орендованої та переданої в оренду нерухомості» газети № 217/2016

Незавершене виробництво та незавершені капітальні інвестиції

«Інвентаризація незавершеного виробництва та незавершених капітальних інвестицій» газети № 218/2016

Запаси

«Інвентаризація запасів: про що потрібно знати»газети № 208/2016;

«Облік нестач ТМЦ у межах норм природного убутку й понад такі норми» газети № 198/2017;

«Надлишок ТМЦ: бухоблік й оподаткування» газети № 208/2016;

 «Пересортиця: порядок проведення в обліку та документальне оформлення» газети № 208/2016;

«Під час інвентаризації в бюджетній установі виявлені лишки: як відобразити в бухобліку» газети № 201/2015;

 «Як відобразити в обліку бюджетної установи пересортицю запасів» газети № 150/2016;

«Під час інвентаризації виявлена нестача: відшкодування та облік» газети № 203/2015

Готівка та грошові кошти

«Інвентаризуємо касу» газети № 207/2016;

«Інвентаризація коштів на рахунках у банках» газети № 207/2016

Дебіторська та кредиторська заборгованості

«Інвентаризація розрахунків із дебіторами та кредиторами» газети № 208/2016

Витрати майбутніх періодів, резерви та забезпечення

«Інвентаризація витрат майбутніх періодів, резервів і забезпечень» газети № 209/2016

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему