Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Відновлювальні роботи на підприємстві: облік заміни вікон і дверей

17.10, 16 березня 2023
8777
1

Після повернення на деокуповані території підприємства прагнуть відновити пошкоджене майно. У даній публікації розглянемо ситуацію із заміною вікон та дверей - як за рахунок власних коштів підприємства, так і за рахунок благодійної допомоги.

Спершу пропонуємо з'ясувати, як саме класифікувати витрати на заміну вікон і дверей, зруйнованих унаслідок обстрілів.

Найчастіше, оскільки вікна та двері є невід'ємними атрибутами будівлі, витрати на заміну цих елементів розглядають як витрати на ремонт.

Нагадаємо, що власне порядок відображення вказаних витрат залежить від того, на що націлені здійснювані ремонтні роботи. Зокрема, якщо заміну вікон та дверей здійснюють із метою:

підтримки будівлі в придатному для експлуатації стані, то це витрати поточного періоду (п. 15 П(С)БО 7);

поліпшення будівлі, тобто, коли очікується збільшення майбутніх економічних вигід від її використання, - витрати підлягають капіталізації та по закінченню робіт збільшують первісну вартість такої будівлі (п. 14 П(С)БО 7).

Важливим моментом, що впливає на ухвалення облікових рішень, є з'ясування різновиду майбутніх ремонтних робіт, адже заміну вікон та дверей можна здійснювати не лише в межах поточного ремонту, але й капітального.

Тому насамперед варто прояснити, чим відрізняється поточний ремонт від капітального. Допоможуть нам у цьому орієнтири з листа Держбуду від 30.04.2003 р. № 7/7-401. Для наочності наведемо порівняння в табличному форматі (див. табл. 1)

Таблиця 1

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Поточний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає:

систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей;

запобігання передчасному зносу конструкцій та інженерного обладнання.

Якщо будівля загалом не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт із поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікують як такі, що належать до капітального ремонту (крім робіт, що передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі).

Капітальний ремонт будівлі - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає:

• заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням;

поліпшення експлуатаційних показників;

• покращення планування будівлі та благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта.

Проводять із періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі чи об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту взяття на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

Передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі загалом або її частин (за умови їх автономності).

З конкретним переліком робіт, що вказують на той чи інший різновид ремонту, можна ознайомитися, зазирнувши до Примірного переліку № 150.

У будь-якому разі остаточне рішення про характер й ознаки виконаних робіт ухвалює саме керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу ситуації та суттєвості витрат (п. 29 Методрекомендацій № 561).

Заміна вікон і дверей власним коштом

Бухгалтерський облік

У бухобліку такі операції відображають за певним сценарієм, а саме:

1) ремонт дає змогу віднести витрати на утеплення вже в періоді їх виникнення. На підставі п. 15 П(С)БО 7 ці суми входять до витрат звітного періоду залежно від напряму використання будівлі (Дт 23, 91, 92, 93, 949 - Кт 20, 661, 651, 685);

2) поліпшення ОЗ супроводжується збільшенням первісної вартості будівлі (п. 14 П(С)БО 7). Спочатку всі витрати капіталізують, тобто акумулюють на субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", а після введення в експлуатацію відновленої будівлі списують на субрахунок 103 "Будинки та споруди". Надалі ці поліпшення відноситимуть на витрати у вигляді амортизації.

Причому нараховувати амортизацію слід починати з наступного місяця після місяця завершення поліпшувальних робіт з огляду на нову (збільшену) вартість будівлі.

Податок на прибуток

Для платників податку на прибуток орієнтиром є бухоблік. Тож, якщо мова йде про поліпшення будівлі, то понесені витрати, як ми вже казали, будуть капіталізовані, а отже, вплинуть на фінрезультат через амортизацію поліпшеного об'єкта. У зв'язку із цим потрібно буде визначити "амортизаційні" різниці (п. п. 138.1 і 138.2 ПКУ). Проте застосовувати їх повинні будуть лише ті прибутківці, які відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ зобов'язані коригувати фінрезультат на різниці, передбачені розд. ІІІ ПКУ.

ПДВ

У частині ПДВ - без сюрпризів. Якщо роботи із заміни вікон та дверей проведено із залученням підрядників - платників ПДВ, то за умови належним чином складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної замовник може розраховувати на податковий кредит.

Немає потреби і в нарахуванні "компенсуючих" податкових зобов'язань у разі ремонту (поліпшення) будівлі, яку використовують в оподатковуваних операціях у межах госпдіяльності підприємства.

Для наочності розглянемо числовий приклад.

ПРИКЛАД.

Умова:

На підприємстві прийнято рішення замінити зруйновані вікна та двері власним коштом.

Із цією метою придбано двері, вікна та комплектуючі до них на суму 240000,00 грн (у т. ч. ПДВ - 40000,00 грн), монтажні роботи - 60000,00 грн (у т. ч. ПДВ - 10000,00 грн).

Бухоблік операцій із заміни вікон та дверей розглянемо окремо як ремонт і як поліпшення.

Рішення:

Відображення госпоперацій у бухобліку наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Поліпшення будівлі

1

Перераховано попередню оплату вартості на виготовлення вікон та дверей

371

311

240000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

40000,00

3

Оприбутковано виготовлені й доставлені вікна та двері

205

685

200000,00

4

Перераховано попередню оплату вартості робіт підрядної організації з демонтажу старих вікон і дверей та встановлення нових

371

311

60000,00

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

10000,00

6

Використано вікна та двері під час монтажу

152

205

200000,00

7

Підписано акт виконаних робіт зі встановлення нових вікон і дверей

152

685

50000,00

8

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ

644

685

50000,00

9

Відображено зарахування заборгованості

685

371

300000,00

10

Відображено збільшення первісної вартості будівлі на суму витрат з утеплення фасаду

103

152

250000,00

Ремонтні роботи

1

Перераховано попередню оплату вартості на виготовлення вікон та дверей

371

311

240000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

40000,00

3

Оприбутковано виготовлені й доставлені вікна та двері

205

685

200000,00

4

Перераховано попередню оплату вартості робіт підрядної організації з демонтажу старих вікон і дверей та встановлення нових

371

311

60000,00

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

10000,00

6

Використано вікна та двері під час монтажу

92

205

200000,00

7

Підписано акт виконаних робіт зі встановлення нових вікон та дверей

92

685

50000,00

8

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ

644

685

50000,00

9

Відображено зарахування заборгованості

685

371

300000,00

Заміна вікон і дверей за рахунок благодійних коштів

Бухгалтерський облік

Тут головне пам'ятати, що за правилами бухобліку, отримуючи цільове фінансування на придбання, будівництво чи ремонт основних засобів, дохід відображатимуть не одразу.

Адже в такому випадку кошти для капітальних інвестицій визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів (п. 18 НП(С)БО 15).

Нагадаємо: такі кошти обліковують на рахунку 48 "Цільове фінансування та цільові надходження". За кредитом цього рахунка відображають отримані кошти на фінансування певних заходів, за дебетом - їх використання за певними напрямами, а також повернення невикористаних сум.

Своєю чергою, слід узяти до уваги, що цей рахунок має низку субрахунків, які спеціалізуються на джерелах благодійних надходжень, зокрема (найбільш релевантні):

483 "Благодійна допомога" - потрібен для обліку надходження та використання платниками ПДВ коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства підлягає звільненню від обкладення ПДВ;

484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень" - визначено для інших випадків, що не передбачені попередніми субрахунками.

Цільове фінансування не визнають доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови стосовно такого фінансування (п. 16 НП(С)БО 15).

Зауважте: Методрекомендації № 561 пропонують під час отримання такого фінансування всю його суму спочатку відносити до доходів майбутніх періодів, тобто обліковувати на однойменному рахунку 69. Причому списувати ці доходи слід поступово в поточних періодах, пропорційно до суми амортизації таким проведенням: Дт 69 - Кт 745.

А от дохід від використання коштів цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю, показують на субрахунку 718 "Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів".

Податок на прибуток

Операції з отримання благодійної допомоги не підлягають коригуванню фінрезультату, оскільки таких коригувань у ПКУ не передбачено. Тож, усі платники податку на прибуток показують такі операції виключно на підставі даних бухобліку.

ПДВ

Оскільки благодійна допомога має невідплатний, безповоротний характер, і тим паче не є оплатою за товари, роботи, послуги, об'єкт оподаткування ПДВ у цьому випадку не виникає (п. 185.1 ПКУ).

До того ж у разі придбання товарів, робіт, послуг, пов'язаних із заміною вікон та дверей за рахунок благодійної допомоги, прибутківець вправі розраховувати на податковий кредит (п. 198.1 ПКУ).

Для наочності розглянемо числовий приклад.

ПРИКЛАД.

Умова:

Підприємство отримало благодійні кошти на фінансування ремонту будівлі, а саме заміни зруйнованих вікон і дверей.

За кошти благодійника було придбано двері, вікна та комплектуючі до них на суму 240000,00 грн (у т. ч. ПДВ - 40000,00 грн), монтажні роботи - 60000,00 грн (у т. ч. ПДВ - 10000,00 грн).

Бухоблік операцій із заміни вікон та дверей розглянемо окремо як ремонт і як поліпшення.

Рішення:

Відображення госпоперацій у бухобліку наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

Поліпшення будівлі

1

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді цільового фінансування

311

484

300000,00

2

Перераховано попередню оплату вартості на виготовлення вікон та дверей

371

311

240000,00

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

40000,00

4

Оприбутковано виготовлені й доставлені вікна та двері

205

685

200000,00

5

Перераховано попередню оплату вартості робіт підрядної організації з демонтажу старих вікон і дверей та встановлення нових

371

311

60000,00

6

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

10000,00

7

Використано вікна та двері під час монтажу

152

205

200000,00

8

Підписано акт виконаних робіт зі встановлення нових вікон та дверей

152

685

50000,00

9

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ

644

685

50000,00

10

Відображено зарахування заборгованості

685

371

300000,00

11

Визнано доходами майбутніх періодів кошти цільового фінансування

484

69

300000,00

12

Відображено збільшення первісної вартості будівлі на суму витрат з утеплення фасаду

103

152

250000,00

Визнано дохід від цільового фінансування пропорційно до суми амортизації (умовно - 2000,00 грн)

69

745

2000,00

Ремонтні роботи

1

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді цільового фінансування

311

484

300000,00

2

Визнано дохід у сумі цільового фінансування

484

718

300000,00

3

Перераховано попередню оплату вартості на виготовлення вікон та дверей

371

311

240000,00

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

40000,00

5

Оприбутковано виготовлені й доставлені вікна та двері

205

685

200000,00

6

Перераховано попередню оплату вартості робіт підрядної організації з демонтажу старих вікон і дверей та встановлення нових

371

311

60000,00

7

Відображено податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

644

10000,00

8

Використано вікна та двері під час монтажу

92

205

200000,00

9

Підписано акт виконаних робіт зі встановлення нових вікон та дверей

92

685

50000,00

10

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ

644

685

50000,00

11

Відображено зарахування заборгованості

685

371

300000,00

Додатково читайте такі публікації:

"Як підприємству оцінити збитки від війни: освоюємо методику";

"Використовуємо кошти на ліквідацію наслідків війни: з'явився кабмінівський порядок";

"Ліквідовуємо наслідки ворожих обстрілів на підприємстві: що показати в обліку ОЗ";

"Коли можна списати знищене війною майно: умови від ДПСУ";

"Облік гуманітарки та благодійної допомоги: настанови від Мінфіну".

Хочете отримувати першими аналітику з актуальних питань бухобліку, - подписуйтесь на видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН у складі рішення LIGA360. Вибирайте тариф за посиланням.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. НП(С)БО 7 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

3. НП(С)БО 15 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290.

4. Методрекомендації № 561 - Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.

5. Примірний перелік № 150 - Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150.

____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Роман Карп'юк

експерт

ЛІГА:ЗАКОН

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему