Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Допомога працівнику на лікування: бухгалтерський облік й оподаткування

12.30, 10 листопада 2023
714
0

За умови дотримання певних вимог ПКУ роботодавець може надати працівнику допомогу на лікування або медичне обслуговування без зайвого податкового навантаження. Докладніше про це далі.

Критерії неоподатковуваної допомоги

Насамперед звернімо увагу, що згідно з пп. 165.1.19 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не входять:

кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов'язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування…

Отже, критеріями неоподатковуваної допомоги на лікування та медичне обслуговування є такі:

- допомога має цільовий характер, тобто її надають для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

- може бути надана як працівнику, так і членам його родини першого ступеня споріднення. Мова йде про його батьків, чоловіка або дружину, його дітей, у т. ч. усиновлених (пп. 14.1.263 ПКУ). Також допомогу можуть надавати на лікування та медичне обслуговування дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням працівника;

- граничний неоподатковуваний розмір для такої допомоги не встановлено;

- не має значення, де проводять лікування - в Україні чи за її межами (див. ІПК ДФС від 10.07.2018 р. № 3055/6/99-99-13-02-03-15/ІПК);

- наявність відповідних документів, які повинні підтверджувати цільове використання допомоги.

Документальне підтвердження витрат

Потрібно звернути увагу на Узагальнюючу консультацію № 235, у якій тодішнє Міндоходів навело перелік документів, що можуть підтвердити витрати на лікування або медичне обслуговування:

Такими підтвердними документами можуть бути документи, що підтверджують потребу фізичної особи - платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема, наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податку), документи про надання таких послуг, що ідентифікують постачальника послуг та платника податку, якому надаються такі послуги, обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи в залежності від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Важливо, що в Узагальнюючій консультації № 235 підтверджено можливість надання допомоги як до, так і після лікування чи медичного обслуговування працівника:

Норми пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу можуть бути застосовані благодійною організацією за наявності відповідних підтвердних документів, що підтверджують цільовий характер надання грошових коштів на оплату лікування або медичного обслуговування (в разі здійснення попередньої оплати таких послуг) або факт надання послуг з лікування або медичного обслуговування платника податку (якщо оплата здійснюється після надання таких послуг).

Отже, працівник може надати роботодавцю такі документи й отримати допомогу без оподаткування, не обов'язково очікуючи на закінчення всього курсу лікування. І це буде цілком правомірно.

Тож, якщо необхідно здійснити попередню оплату лікування чи обслуговування, то підтверджуючими є документи, що підтверджують цільовий характер надання допомоги. Якщо ж допомогу надають уже після надання послуг фізичній особі, то підтвердними є документи, які доводять факт лікування або медичного обслуговування. В Узагальнюючій консультації № 235 зазначено, які саме документи можна вважати підтвердними:

- документи, що підтверджують потребу фізичної особи - платника податку в лікуванні та медичному обслуговуванні (зокрема, наявність та характеристики хвороби, травми, отруєння, патологічного стану платника податку). Щодо цього можна пригадати також лист ДПАУ від 02.07.2004 р. № 4168/К/17-3115, у якому вказано, що до низки таких документів належать довідки, виписки з амбулаторних карт, рецепти;

- документи про надання послуг, які ідентифікують постачальника послуг і платника податку, якому надають такі послуги, обсяги та вартість таких послуг: договори, платіжні та розрахункові документи, акти надання послуг, інші відповідні документи залежно від необхідного лікування або медичного обслуговування, хвороби та її стану.

Також необхідними документами є заява працівника з обґрунтуванням причин надання допомоги (див. зразок 1) та відповідний наказ (розпорядження) керівника підприємства (див. зразок 2).

Зразок 1

Директору ТОВ "Омега"
Кравчуку І.І.

Ляшенко С.А.,

економіста планово-економічного відділу

Заява

У зв'язку зі скрутним матеріальним становищем прошу надати мені допомогу на лікування в розмірі 5000 грн. Копії документів, які підтверджують необхідність та вартість лікування, додаю.

30.10.2023 Ляшенко

Зразок 2

ТОВ "ОМЕГА"

Київ

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

01.11.2023 № 87

Відповідно до п. 7.1 Колективного договору ТОВ "Омега"

НАКАЗУЮ:

1. Надати ЛЯШЕНКО Світлані Андріївні, економісту планово-економічного відділу, матеріальну допомогу на лікування в розмірі 5000 грн.

2. Головному бухгалтеру Оксані Гриценко нарахувати й виплатити матеріальну допомогу в найближчий строк для виплати заробітної плати.

Підстави:

1) заява Світлани Ляшенко про надання допомоги від 30.10.2023, зареєстрована за № 78;

2) копія виписки з амбулаторної карти від 20.10.2023;

3) копія рахунка-фактури від 26.10.2023 за надані медичні послуги на суму 5000 грн.

Директор Кравчук Ігор КРАВЧУК

Податкові пільги та звітність

Оскільки в пп. 165.1.19 ПКУ не встановлено граничний неоподатковуваний розмір для такої допомоги, надавати її можна в межах тих сум, які вказані у відповідних підтверджуючих документах.

Під час прийняття рішення щодо виплати допомоги підприємство може керуватися відповідним локальним документом щодо виплати матеріальної допомоги працівникам. Якщо ним передбачено обмеження суми або числа осіб, яким можуть компенсуватися витрати на лікування та медичне обслуговування, то керівництво підприємство може цілком законно керуватися таким локальним документом.

Так, наприклад, у колективному чи трудовому договорі або в окремому Порядку про надання працівникам матеріальної допомоги може бути передбачено таке положення:

"Допомогу працівникам Товариства для компенсації витрат на оплату лікування як працівників, так і їхніх дітей віком до 18 років (для студентів денних відділень вищих та професійно-технічних навчальних закладів - віком до 23 років) надають у розмірі фактичних витрат на таке лікування, але не більше ніж 5000 грн на рік".

Таким чином, якщо працівнику надано допомогу з дотриманням зазначених вище вимог, то таку суму допомоги не оподатковують ПДФО та ВЗ.

Для відображення неоподатковуваної суми допомоги в додатку 4ДФ до Податкового розрахунка варто застосовувати ознаку доходу "143". Суму допомоги відображають у графах 3 та 3а, а графи 4, 4а, 5 та 5а не заповнюють незалежно від розміру допомоги за наявності підтвердних документів та дотримання інших вимог пп. 165.1.19 ПКУ.

Якщо ж допомога на лікування надана з порушенням вимог пп. 169.1.19 ПКУ (наприклад, відсутні підтвердні документи), то така допомога є додатковим благом і має оподатковуватися ПДФО та ВЗ. У додатку 4ДФ її потрібно вказувати з ознакою доходу "126".

Допомога, яку надають відповідно до пп. 165.1.19 ПКУ, не має нічого спільного з допомогою цільового характеру (пп. 170.7.4 ПКУ) або допомогою нецільового характеру (пп. 170.7.3 ПКУ), які вказують з ознакою доходу "169". Також вона не пов'язана з фактом надання працівнику допомоги на оздоровлення, яка є допомогою систематичного характеру, та її вказують у додатку 4ДФ з ознакою доходу "101" як складову зарплати.

Тобто працівник може отримувати на пільгових податкових умовах протягом року всі вказані види допомоги в разі наявності відповідних підстав та виконання вимог, визначених у ПКУ.

Бухгалтерський облік і ЄСВ

Матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам на оплату лікування, не є складовою фонду оплати праці (п. 3.31 Інструкції № 5). Такі суми відображають за кредитом субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" у кореспонденції з дебетом відповідного рахунка витрат. Виплату допомоги відображають за дебетом субрахунку 663 і кредитом субрахунку 301 "Готівка в національній валюті" або 311 "Поточні рахунки в національній валюті" залежно від способу виплати допомоги працівнику.

Оскільки мова не йде про витрати у складі фонду оплати праці, ЄСВ на суму допомоги також не нараховують. Це передбачено й Переліком № 1170, до якого входять витрати на оплату послуг із лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я (п. 13 р. II). Про це також зазначено в листі ДФС від 19.08.2016 р. № 18024/6/99-99-13-02-03-15.

Також на цю тему читайте статті:

"Разова матеріальна допомога працівнику: умови надання та податкові наслідки";

"Допомога на поховання працівника: умови виплати за рахунок роботодавця";

"Допомога працівникам на оздоровлення: підстави, облік, податки".

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1.ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Перелік № 1170 - Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

3. Інструкція № 5 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату від 13.01.2004 р. № 5.

4. Податковий розрахунок - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

5. Узагальнююча консультація № 235 - Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум допомоги на лікування та медичне обслуговування платника податку за кордоном за рахунок благодійної організації, затверджена наказом Міндоходів від 10.04.2014 р. № 235.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Інна Журавська

експертка

ЛІГА:ЗАКОН

Відчуйте силу інформації на вашому боці - з LIGA360 PRO. Експертна аналітика допоможе знайти правильний алгоритм дій для керівника, юриста, бухгалтера чи комплаєнс-офіцера. Замовте доступ за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему