Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Відповідальність головбуха, або Яке адмінпокарання передбачено в законодавстві

18.00, 4 березня 2024
2377
0

Головного бухгалтера справедливо вважають однією з найважливіших посад на підприємстві. Щоб обіймати таку посаду, необхідно мати, зокрема, не лише міцні нерви, а й чималий досвід і знання. Але нерідко трапляються випадки, коли навіть професіонали припускаються помилок, які загрожують певною відповідальністю не лише підприємству, а й головбуху.

У статті ми стисло ознайомимо вас з адміністративною відповідальністю головного бухгалтера за можливі помилки, пов'язані з його професійною діяльністю.

Адміністративна відповідальність

За вчинення адміністративного правопорушення (проступку) закон передбачає адміністративну відповідальність. Вона настає у випадку, коли відповідне правопорушення не призводить до кримінальної відповідальності. Незважаючи на те, що КУпАП оперує поняттям "посадові особи", його визначення Кодекс не дає. Утім визначення цього терміна розкрито, наприклад, у ст. 89 ГКУ і ст. 4 МКУ. Зокрема, в останньому посадовими особами підприємств названо керівників та інших працівників підприємств (резиденти й нерезиденти), які з огляду на трудові (службові) обов'язки, що постійно або тимчасово вони виконують, відповідають за додержання вимог, установлених МКУ, законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. У ст. 89 ГКУ зазначено, що посадові особи здійснюють управління діяльністю господарського товариства та, за певних обставин, відповідають за збитки, завдані ними такому товариству. Про це ми також згадували і в статті "Відповідальність головного бухгалтера: загальні положення".

Визначення службових осіб містить, зокрема, і ст. 18 ККУ, - це особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади або місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особу наділяє повноважний орган державної влади, орган місцевого самоврядування, центральний орган державного управління зі спеціальним статусом, повноважний орган чи повноважна службова особа підприємства, установи, організації, суд або закон.

Проаналізувавши викладені вище визначення, можна дійти такого висновку: посадовими особами підприємства уважаються як директор, так і головний бухгалтер, оскільки їх посадові обов'язки включають виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Утім цей висновок, на наш погляд, повною мірою може стосуватися і звичайного бухгалтера (припустімо, коли на підприємстві не створено бухслужби на чолі з головбухом) за умови, якщо він згідно зі своїми посадовими обов'язками виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (обов'язки) на підприємстві, зокрема організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складає фінансову та податкову звітності тощо.

Чинне законодавство не містить вимоги здійснювати обов'язкову перевірку головбухом документів, що залишив після себе попередник. Крім того, не передбачено й окремого порядку приймання-передання бухгалтерських справ (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та інших документів) у разі звільнення попереднього головного бухгалтера. Тож, якщо локальний документ (скажімо, посадова інструкція) на підприємстві не зобов'язує головбуха проводити перевірку документів свого попередника, відповідальність за дії (або бездіяльність) останнього головбух нести не може. Про це ми докладно писали в статті "Податківці про доказову міць первинки та відповідальність головбуха за дії свого попередника".

Далі наведемо склад основних адмінправопорушень згідно з КУпАП, які гіпотетично можуть чекати на головбуха у зв'язку зі специфікою його професійної діяльності, та розміри штрафних санкцій.

Зміст правопорушення

Норма Закону

Відповідальність

Особливості застосування

Порушення щодо нарахування та сплати податків і ведення обліку

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку, у т. ч. неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України

ст. 1631 КУпАП

Штраф від 85 до 170 грн. За повторне правопорушення протягом року** - штраф від 170 до 255 грн

Протоколи складають уповноважені посадові особи органів ДПС. Справу розглядають у судовому порядку (ст. ст. 221, 255 КУпАП)

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

ст. 1632 КУпАП

Штраф від 85 до 170 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 170 до 255 грн

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Нацбанку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів ДПС, перелічених у пп. пп. 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 ПКУ. Наприклад, згідно з пп. 20.1.3 ПКУ контролюючі органи мають право безоплатно отримувати від держорганів, органів місцевого самоврядування, юросіб та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали

ст. 1633 КУпАП

Попередження або штраф у розмірі від 85 до 170 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 170 до 255 грн

Неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО під час виплати фізичній особі доходів, перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неподання або несвоєчасне подання контролюючим органам Розрахунка

ст. 1634 КУпАП

Попередження або штраф від 34 до 51 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 51 до 85 грн

Порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у т. ч. перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів

ст. 16315 КУпАП

Штраф від 1700 до 3400 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 8500 до 17000 грн

Протоколи складають уповноважені посадові особи органів ДПС. Справи розглядають органи ДПС (ст. ст. 2342, 255 КУпАП)

Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом

ст. 16316 КУпАП

Штраф від 17000 до 34000 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 34000 до 51000 грн

Справи про такі адмінправопорушення розглядають: Нацбанк (щодо банків), НКЦПФР (щодо емітентів, цінні папери яких допущено до торгів на організованих ринках капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, або суб'єктів накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом) (ст. ст. 2343, 24417, 24422, 255 КУпАП)

Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору в місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, установленого ПКУ, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради чи ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад

ч. ч. 2 - 3 ст. 16317 КУпАП

Штраф у розмірі 1700 грн. За повторне правопорушення протягом року - 3400 грн

Протоколи складають уповноважені посадові особи органів ДПС. Справу розглядають у судовому порядку (ст. ст. 221, 255 КУпАП)

Порушення законодавства з фінансових питань:

• приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків;

• відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку;

• унесення неправдивих даних до фінансової звітності;

• неподання фінансової звітності;

• несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей;

• несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектора економіки та звіту про його виконання;

• перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю в проведенні ревізій та перевірок;

• невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок і безгосподарності

ст. 1642 КУпАП

Штраф від 136 до 255 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 170 до 340 грн

Протоколи складають уповноважені посадові особи органів державного фінансового контролю. Справи про такі адмінправопорушення розглядають органи державного фінансового контролю (ст. ст. 2341, 255 КУпАП)

Порушення щодо нарахування, сплати та звітності ЄСВ, а також соцстрахування

Порушення порядку нарахування ЄСВ, пенсійних страхових внесків; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ, пенсійних страхових внесків або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Держреєстрі загальнообов'язкового державного соцстрахування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законами № 2464 і № 1058; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій із коштами Пенсійного фонду України

ч. ч. 1 - 2 ст. 1651 КУпАП

Штраф від 510 до 680 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 680 до 850 грн

Протоколи складають і розглядають справи про такі адмінправопорушення органи ДПС та Пенсійного фонду. Протоколи також можуть складати вповноважені посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції) (ст. ст. 2342, 2442, 255 КУпАП, див. також лист ДФСУ від 11.09.2015 р. № 33814/7/99-99-17-03-01-17)

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, пенсійних страхових внесків, у т. ч. авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 НМДГ* (для 2024 року - не більш як 454200 грн)

ч. ч. 3, 5 ст. 1651 КУпАП

Штраф від 680 до 1360 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 2550 до 5100 грн

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, пенсійних страхових внесків, у т. ч. авансових платежів, у сумі понад 300 НМДГ* (для 2024 року - не більш як 454200 грн)

ч. ч. 4, 5 ст. 1651 КУпАП

Штраф від 1360 до 2040 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 2550 до 5100 грн

Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій із коштами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

ч. ч. 6, 7 ст. 1651 КУпАП

Штраф від 5100 до 17000 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 17000 до 51000 грн

Порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом № 1533 відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

ст. 1653 КУпАП

Штраф від 136 до 255 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 170 до 340 грн

Протоколи складають і розглядають справи про такі адмінправопорушення органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ст. ст. 2449, 255 КУпАП)

Порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства

ст. 1654 КУпАП

Штраф від 136 до 255 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 170 до 340 грн

Протоколи складають і розглядають справи про такі адмінправопорушення органи Фонду соціального страхування України (ст. ст. 24410, 255 КУпАП)

Порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів

ст. 1655 КУпАП

Штраф від 136 до 255 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 170 до 340 грн

"Статистичні" адмінправопорушення

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку

ч. ч. 1, 2 ст. 1863 КУпАП

Штраф від 170 до 255 грн. За повторне правопорушення протягом року - штраф від 255 до 425 грн

Протоколи складають і розглядають справи про такі адмінправопорушення органи державної статистики (ст. ст. 2443, 255 КУпАП)

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх у засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, у наукових працях тощо без посилання на їхнє джерело

ч. 3 ст. 1863 КУпАП

Штраф від 170 до 340 грн

Виноска

* Для кваліфікації адміністративних правопорушень використовують НМДГ у розмірі податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ для відповідного року. У 2024 році розмір податкової соціальної пільги становить 1514 грн (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ).

Діяльність головного бухгалтера може або сама собою породжувати злочин (кримінальне правопорушення), або ж сприяти його вчиненню іншою особою. У такому разі для головбуха настає кримінальна відповідальність. Розлогіше про це ми писали в статті "Відповідальність головного бухгалтера: окремі види".

Строки давності

Якщо справи про адміністративні правопорушення підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення - не пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення.

У решті випадків - якщо згідно із законодавством постанову може виносити не суд, а інший орган, - адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення - не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення.

Наприклад, адмінштраф за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), передбачений ст. 16315 КУпАП, накладають органи ДПС (ст. 2342 КУпАП). Тому за ним строк давності - 2 місяці. Своєю чергою, адмінштраф за порушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку, передбачений ст. 1631 КУпАП, накладає суд (ст. 221 КУпАП). Тож щодо нього строк давності становить 3 місяці.

Поняття "триваюче правопорушення" в КУпАП не розтлумачено. Свого часу Мін'юст України в листі від 01.12.2003 р. № 22-34-1465 зауважив, що триваючими адміністративними проступками є проступки, пов'язані з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою нормою (наприклад, проживання без паспорта, самовільне будівництво будинків чи споруд тощо), які припиняються або виконанням регламентованих обов'язків, або притягненням винної в невиконанні особи до відповідальності. Доволі часто ці правопорушення є наслідками протиправної бездіяльності.

Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила будь-які певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності). Ці дії безперервно порушують закон протягом певного часу. Іноді такий стан продовжується значний період, і весь час винний безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків.

У роз'ясненні з категорії 138.03 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua) контролюючі органи висвітлили питання, яке правопорушення можна вважати "триваючим" та яким чином визначати "день вчинення правопорушення" відповідно до ст. 38 КУпАП. Цитуємо:

Триваючим адміністративним правопорушенням є порушення, пов'язані з довготривалим, безперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою нормою. Тобто триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила які-небудь встановлені дії або бездіяльність, і далі перебуває в стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності).

Триваючі правопорушення припиняються, якщо факт цих правопорушень виявлено компетентним органом при проведенні перевірок (наприклад, виявлення таких порушень: відсутність обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування, ведення його з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правопорушень, пов'язаних з нарахуванням податків, які можливо встановити тільки в ході документальної перевірки на підставі первинних документів).

Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладене у термін не пізніше, ніж через два місяці з дня його виявлення (з дати складання і підписання акта перевірки).

Правопорушення щодо події неподання або несвоєчасного подання декларацій про доходи, неподання або несвоєчасного подання (подання за невстановленою формою) звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), несплати або несвоєчасної сплати єдиного внеску, неподання або несвоєчасного подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) термін правопорушення необхідно обчислювати:

• у разі неподання декларацій про доходи, звітності з єдиного внеску або несплати єдиного внеску, неподання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) - на наступний день граничного строку подання декларацій про доходи, звітності з єдиного внеску, сплати єдиного внеску, податків та зборів (обов'язкових платежів) з урахуванням норм ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

• у разі несвоєчасного подання декларації про доходи, звітності з єдиного внеску, несвоєчасної сплати єдиного внеску, несвоєчасного подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) - за датою фактичного подання декларації про доходи, звітності з єдиного внеску, фактичної сплати єдиного внеску або податків та зборів (обов'язкових платежів).

Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладено у термін не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення.

Зверніть увагу: якщо за наслідками податкової перевірки підприємству донараховують податкові зобов'язання та/або штрафні санкції, то зазвичай водночас посадовій особі (припустімо, тому ж головбуху) "світить" адмінштраф - стандартно за порушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку (ст. 1631 КУпАП), хоча можуть бути й інші варіанти.

Відповідно, якщо ви вважаєте, що податкове повідомлення-рішення винесено незаконно, і збираєтеся його оскаржувати в адміністративному чи судовому порядку, то радимо не погоджуватися і з адмінштрафом на посадову особу підприємства (звісно, якщо порушення справді не було). Зокрема, за загальним правилом справу про адміністративне правопорушення розглядають у присутності особи, яку притягають до адміністративної відповідальності. Тим часом така особа серед іншого має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який згідно із законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржити постанову у справі (ч. 1 ст. 268 КУпАП).

Та навіть якщо постанову про притягнення до адміністративної відповідальності вже винесено, її теж можна оскаржити (ст. 288 КУпАП). Строк для оскарження - 10 днів із дня винесення постанови (ст. 289 КУпАП).

Адмінштраф порушник має сплатити не пізніш як через 15 днів із дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через 15 днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення (ст. 307 КУпАП).

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

2. ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. МКУ - Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

4. ККУ - Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

5. Закон № 2464 - Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

6. Закон № 1058 - Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

7. Закон № 1533 - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-III.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Віталій Городній,

юрисконсульт ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему