Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ФОП на загальній системі: особливості складання Декларації за 2023 рік

11.30, 12 квітня 2024
3727
0

Приватні підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, до 1 травня цього року повинні подати Декларацію за 2023 рік. Тож з'ясуємо, які особливості декларування доходів ФОП за минулий рік.

Які ФОП подають Декларацію

Декларацію за 2023 рік повинні подати ФОП, які:

- протягом усього 2023 року перебували на загальній системі оподаткування;

- були зареєстровані ФОП у 2023 році й обрали загальну систему оподаткування;

- були зареєстровані ФОП у 2023 році й обрали спрощену систему оподаткування для 1 або 2 групи платників єдиного податку. За період із дня реєстрації до останнього дня місяця реєстрації новостворений ФОП перебував на загальній системі оподаткування, а платником єдиного податку він міг стати з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (пп. 298.1.2 ПКУ);

- перейшли у 2023 році зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Які додатки подає ФОП

Декларація складається з восьми розділів та дев'яти додатків до неї.

У відповідних додатках здійснюють розрахунок окремих видів доходів (витрат) та сум нарахованого єдиного внеску.

ФОП для відображення показників своєї підприємницької діяльності заповнює:

- додаток ЄСВ1 "Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску";

- додаток Ф2 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою";

- додаток МПЗ "Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичними особами - підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь".

Але за наявності відповідних підстав ФОП у складі Декларації заповнює також інші додатки як фізична особа.

Додатки до Декларації заповнюють і подають тільки за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься в цих додатках.

ФОП повинен відображати в Декларації не лише доходи від підприємницької діяльності, а й інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про нерухоме та рухоме майно. Тобто ФОП декларує не лише ті доходи, отримання яких у звітному році стало підставою для подання декларації, а й решту доходів, які особа отримувала протягом звітного року, включаючи ті, які звільнено від оподаткування, та ті, з яких ПДФО та військовий збір утримали податкові агенти.

Додаток Ф2: що врахувати

У додатку Ф2 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою" ФОП відображає доходи від підприємницької діяльності (п. 3 розд. IV Інструкції № 859).

Об'єктом оподаткування для ФОП на загальній системі є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю ФОП (п. 177.2 ПКУ).

Заповнювати цей додаток слід на підставі даних обліку доходів і витрат, відображених у Типовій формі обліку, адже відповідно до п. 177.10 ПКУ ФОП зобов'язані вести облік доходів і витрат, а також мати підтвердні документи щодо походження товару (п. 4 розд. ІІ Порядку № 261).

У розділі І додатка Ф2 показники доходів і витрат потрібно відображати окремо в розрізі кожного виду економічної діяльності, указуючи:

• у графі 2 - назву виду економічної діяльності;

• у графі 3 - відповідний код КВЕД;

• у графі 4 - суму річного доходу, одержаного від такого виду діяльності;

• у графах 5 - 7 - суму документально підтверджених витрат, пов'язаних із провадженням цього виду діяльності. Якщо протягом року було здійснено витрати, які одночасно належать до кількох видів діяльності, то їх розподіляють пропорційно до одержаних доходів.

Слід пам'ятати, що до складу витрат ФОП включає витрати, які відповідають таким вимогам:

- пов'язані із господарською діяльністю ФОП;

- є документально підтвердженими, тобто ФОП має відповідні первинні документи;

- безпосередньо пов'язані з отриманням доходів;

- фактично понесені (оплачені) у звітному періоді. Під час розрахунку чистого доходу ФОП не враховує витрати, пов'язані з отриманням доходу поточного року, оплата яких відбувається в наступному (див. роз'яснення з категорії 104.05 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

У додатку Ф2 від'ємне значення за збитковим видом економічної діяльності не зазначають, а рядок прокреслюють.

При цьому значення рядка "Усього" графи 9 розд. І додатка Ф2 до Декларації розраховують як суму додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності, які здійснювала фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування (див. роз'яснення з категорії 104.09 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Чи потрібно ФОПу заповнювати додаток Ф2, якщо у звітному періоді підприємницьку діяльність він не здійснював? Зрозуміло, що за відсутності діяльності ФОП не отримав доходи, а отже об'єкт оподаткування відсутній. У такому разі слід виходити з положень п. 49.2 ПКУ:

Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Тож ФОП має право не подавати Декларацію, якщо у звітному періоді відсутні:

- доходи від підприємницької діяльності;

- показники, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ.

Це підтверджує і ДПСУ:

У разі якщо протягом звітного періоду фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування діяльність не вела, дохід від підприємницької діяльності не отримувала і не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то у неї не виникає обов'язку щодо подання податкової декларації та додатка Ф2 до неї.

(роз'яснення з категорії 104.09 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Разом із тим можлива ситуація, коли ФОП у звітному періоді не отримав підприємницькі доходи, проте отримав інші доходи, які підлягають декларуванню, наприклад інвестиційний прибуток, іноземні доходи тощо. У такому разі ця фізична особа має подати Декларацію як ФОП, у якій вказати відповідні доходи, а також включити до неї додаток Ф2, у якому всі графи прокреслити (див. роз'яснення з категорії 104.09 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Додаток ЄСВ1 за 2023 рік

Насамперед акцентуємо увагу на тому, чи повинні ФОП подавати додаток ЄСВ1, якщо у 2023 році вони скористалися правом на пільгу відповідно до п. 919 розд. VIII Закону № 2464:

Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 51 частини першої статті 4 цього Закону, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього пункту єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Тож право ФОП щодо неподання додатка ЄСВ1 у разі застосування у звітному році пільги визначено безпосередньо в Законі № 2464 (див. також роз'яснення з категорії 201.06 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Проте зрозуміло, що в разі застосування пільги з ЄСВ лише в окремих місяцях 2023 року додаток ЄСВ1 слід подати.

Додаток ЄСВ1 заповнюють так:

- у графі 2 "Код категорії ЗО" зазначають код категорії застрахованої особи згідно з приміткою 7 до додатка ЄСВ1, а саме: 5 - для фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування;

- у графі 3 в розрізі кожного календарного місяця слід указати фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе, яка повинна відповідати сумам чистого доходу, згідно з п. п. 177.2 та 178.3 ПКУ. У разі відсутності чистого доходу у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду проставляють нулі (див. роз'яснення з категорії 201.06 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). У разі відсутності в окремих місяцях чистого доходу у графі 3 проставляють значення "0,00";

- у графі 4 вказують суму доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини. У разі відсутності чистого доходу проставляють значення "0,00";

- у графі 5 указують розмір єдиного внеску - "22,00";

- у графі 6 проставляють суму нарахованого єдиного внеску (графа 4 x графа 5).

ФОП на загальній системі оподаткування, які мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю й отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу протягом 12 місяців звітного року, звільняються від подання додатка ЄСВ1 у складі Декларації. Якщо ФОП отримав пільгу не з початку звітного року, то додаток ЄСВ1 варто подати за всі місяці включно до місяця встановлення пенсії (інвалідності) чи до досягнення пенсійного віку (див. роз'яснення з категорії 201.06 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua))

Додаток МПЗ: хто подає

У пп. 177.14 ПКУ вказано:

Зареєстровані підприємцями фізичні особи - власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які здійснюють виробництво власної сільськогосподарської продукції, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов'язані подавати у складі річної податкової декларації додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання.

Отже, додаток МПЗ мають подавати тільки ФОП, які є власниками або користуються у своїй підприємницькій діяльності земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

У пп. "а" ч. 2 ст. 22 Земельного кодексу визначено, що сільськогосподарські угіддя - це рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги. Тобто саме наявність таких земельних ділянок є підставою для обчислення МПЗ і заповнення додатка МПЗ.

МПЗ визначають за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік (пп. 381.1.4 ПКУ). Тобто якщо протягом 2023 року ФОП передав сільгоспугіддя в користування іншій особі, то МПЗ він нараховує лише за повні календарні місяці до місяця передання ділянки в оренду.

Якщо ФОП не використовує сільгоспугіддя в підприємницькій діяльності, то подавати додаток МПЗ не потрібно (див. роз'яснення з категорії 104.09 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Проте інформацію про такі земельні ділянки ФОП має вказати в основній частині Декларації у розд. VІІІ "Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)".

Корисними для ФОП також будуть публікації:;

"Декларація про майновий стан: що нового у формі";

"Оподаткування доходів фізособи в разі спадкування та продажу корпоративних прав";

"Податкова знижка з ПДФО: хто і як може зменшити витрати на навчання";

"Підприємець із реєстрацією на тимчасово окупованій території: проблемні питання".

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Земельний кодекс - Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III.

3. Закон № 2464 - Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

4. Наказ № 859 - наказ Мінфіну "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи" від 02.10.2015 р. № 859.

5. Декларація - Податкова декларація про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859.

6. Порядок № 261 - Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом Мінфіну України від 13.05.2021 р. № 261.

7. Типова форма обліку - Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена наказом Мінфіну України від 13.05.2021 р. № 261.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Інна Журавська,

експертка ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему