Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Із 1 січня 2022 року діють податкові зміни, які передбачають індексацію ставок екоподатку

 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021 р. № 1914-ІХ скоригував також статті ПКУ, які встановлюють ставки екоподатку. Норми діють уже із 01.01.2022 року.

Наведемо розміри ставок екоподатку із 01.01.2022 року.

Таблиця 1

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ПКУ)

 

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку,

грн за 1 тонну

Азоту оксиди

2574,43

Аміак

482,84

Ангідрид сірчистий

2574,43

Ацетон

965,67

Бенз(о)пірен

3277278,63

Бутилацетат

579,84

Ванадію п'ятиокис

9656,78

Водень хлористий

96,99

Вуглецю окис

96,99

Вуглеводні

145,50

Газоподібні фтористі сполуки

6373,91

Тверді речовини

96,99

Кадмію сполуки

20376,22

Марганець та його сполуки

20376,22

Нікель та його сполуки

103816,62

Озон

2574,43

Ртуть та її сполуки

109127,84

Свинець та його сполуки

109127,84

Сірководень

8273,63

Сірковуглець

5376,59

Спирт н-бутиловий

2574,43

Стирол

18799,08

Фенол

11685,10

Формальдегід

6373,91

Хром та його сполуки

69113,38.

 

Таблиця 2

 

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ПКУ та на які встановлено клас небезпечності (п. 243.2 ПКУ)

  

Клас небезпечності

Ставка податку, грн за 1 тонну

I

18413,24

II

4216,92

III

628,32

IV

145,50.

 

Таблиця 3

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовують залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів (п. 243.3 ПКУ)

 

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, грн за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

775097,25

0,0001 - 0,001 (включно)

66410,35

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

9173,92

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

2574,43

Понад 0,1

96,99

 

Окремо передбачено, що ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 30 грн за 1 тонну (п. 243.4 ПКУ), а для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюють як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з п. 243.2 ПКУ.

Таблиця 4

 

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти (245.1 ПКУ)

 

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, грн за 1 тонну

Азот амонійний

12883,84

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

5156,8

Завислі речовини

369,52

Нафтопродукти

75792,4

Нітрати

1108,56

Нітрити

63278,16

Сульфати

369,52

Фосфати

10297,44

Хлориди

369,52.

 

Таблиця 5

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 ПКУ та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу (245.2 ПКУ)

 

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, грн за 1 тонну

До 0,001 (включно)

1349948,0

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

978777,84

Понад 0,1 - 1 (включно)

168741,52

Понад 1 - 10 (включно)

17173,04

Понад 10

3437,76

 

Зверніть увагу, що  п. 37 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що за податковими зобов’язаннями з екоподатку, які виникли:

з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно, ставки податку становлять 30% ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно, ставки податку становлять 60%  ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно, ставки податку становлять 90% ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ПКУ;

– з 1 січня 2025 року, ставки податку становлять 100% ставок, передбачених пп. 245.1 і 245.2 ПКУ.

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовують ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у п. 245.2 ПКУ (п. 245.3 ПКУ).

За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у п. 245.1 і 245.2 ПКУ, збільшують у 1,5 раза (п. 245.4 ПКУ).

 

Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів (п. 246.1 ПКУ):

– обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням - 952,02 грн за одиницю;

– люмінесцентних ламп - 16,57 грн за одиницю.

Де бухгалтеру шукати інформацію й відповіді? Допоможе ІТ-платформа LIGA360:Бухгалтер. Актуальне законодавство з бухобліку, аналітика від експертів, зручні бухгалтерські сервіси й алгоритми дій. Деталі за посиланням.

Таблиця 6

 

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (п. 246.2 ПКУ)

 

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, грн за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

1546,22

II

високонебезпечні

56,32

III

помірно небезпечні

14,12

IV

малонебезпечні

5,50

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

0,54

 

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовують ставку податку, встановлену за розміщення відходів I класу небезпеки (п. 246.3 ПКУ).

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку, зазначені у п. 246.1 - 246.3 ПКУ, збільшуються у 3 рази (п. 246.4 ПКУ).

Таблиця 7

 

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюють залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (п. 246.5 ПКУ)

 

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж  

3

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 

1

 

Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

 

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, становить 0,0133 грн у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії (247.1 ПКУ).

Таблиця 8

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюють для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів (247.1 ПКУ):

Категорія відходів

Коефіцієнт

Високоактивні 

50

Середньоактивні та низькоактивні 

2

 

Таблиця 9

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ПКУ)

 

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), грн за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, грн за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

632539,66

21084,66

Середньоактивні та низькоактивні

11807,40

4216,92

 

Додатково ознайомтесь із публікацією  «Новорічні податкові "обновки": екоподаток і рента». У системі LIGA360: Бухгалтер зібрано 1,4 тисячі алгоритмів дій та інструкцій. Придбайте систему прямо зараз та завжди майте роз’яснення експертів під рукою.

 

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини