Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Які зміни в оподаткуванні приніс Закон №2120-ІХ на період воєнного стану: ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, військовий збір та інші платежі

17.03.2022р. набрав чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120-ІХ від 15.03.2021р. (далі – Закон №2120-ІХ)

У цій статті розглянемо ключові зміни в оподаткуванні щодо податку на прибуток, ПДВ,   ПДФО та військового збору, земельного та екологічного податків.

Перш за все нагадаємо, що воєнний стан введено 24.02.2022р., а Законом № 2119-IX від 15.03.2022 р. продовжено строк його дії  до 25.04.2022р.

 Зміни в адмініструванні податку на прибуток

 

Податкові різниці у разі операцій безоплатної передачі неприбутковим організаціям

Нагадаємо, що згідно пп.140.5.9 ПКУ у разі, якщо платник податку на прибуток здійснює протягом звітного року безоплатну передачу товарів, безоплатно виконує роботи, надає послуги, перераховує кошти на безповоротній основі неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій, такий платник податку зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму перевищення 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Згідно Закону № 2120-ІХ зазначені коригування не проводяться у разі добровільного перерахування сум коштів  або  вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України для:

- Збройних Сил України;

- Національної гвардії України;

- Служби безпеки України;

- Службі зовнішньої розвідки України;

- Державній прикордонній службі України;

- Міністерства внутрішніх справ України;

- Управління державної охорони України;

- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- добровольчих формувань територіальних громад;

- інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

- на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

 

Звернемо увагу, що повний перелік засобів, що направляються для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, має встановити Кабінет Міністрів України. На дату написання даного матеріалу, такий перелік ще не прийнятий. Тож очікуємо постанову з переліком для надання подальших коментарів (адже, окрім засобів захисту, гігієни, на користь військових формувань передається техніка, транспортні засоби тощо, - й якщо вони не з’являться у відповідній постанові, норма пп.140.5.9 ПКУ  «працюватиме»).

 Зміни  щодо ПДВ

 Обсяг оподатковуваного доходу для реєстрації платниками ПДВ благодійних організацій

При визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ благодійних та громадських організацій не включаються операції з надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

 

Об’єкт оподаткування ПДВ

Пунктом 32-1 підрозділу 2 розділу Х «Перехідні положення»  ПКУ встановлено, що не є постачанням товарів та послуг випадки (крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ), коли товари та послуги передаються/надаються для:

- Збройних Сил України;

- Національної гвардії України;

- Служби безпеки України;

- Служби зовнішньої розвідки України;

- Державної прикордонної служби України;

- Міністерства внутрішніх справ України;

- Управління державної охорони України;

- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- добровольчих формувань територіальних громад;

- інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Отже, такі операції згідно з п.185.1 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ.

 

Звільнення від ПДВ операцій з товарами оборонного призначення

Оновлено норму п.197.23 ст.197 ПКУ, що передбачає звільнення від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених ч.8 ст.287 Митного кодексу України,    та з першого постачання цих товарів на митну територію України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів України.

 

З набранням чинності Закону № 2120-ІХ  «продукція оборонного призначення» замінено на «товари оборонного призначення». Перелік таких товарів наведений в п.32 підрозділу 2 Прикінцевих положень ПКУ.

 

Податкові зобов’язання згідно з п.198.5  ПКУ

Всім бухгалтерам добре відома норма п.198.5 ПКУ щодо нарахування податкових зобов’язань у разі, якщо товари, придбані з ПДВ, починають використовувати в негосподарській діяльності або у звільнених чи неоподатковуваних операціях.

Закон  № 2120-ІХ визначив, що не вважаються такими, що використані в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності, товари:

 

- придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

- придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

 

Окрім того, для цілей оподаткування не вважаються постачанням операції з передачі товарів, надання робіт та послуг для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави: Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної, комунальної власності та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Законодавець також окремо підкреслив, що до зазначених вище операцій норми п.198.5 ПКУ не застосовуються, тобто «умовні» зобов’язання не нараховуються.

 

Податкові накладні

На період дії правового режиму воєнного стану платники ПДВ отримали право формувати податковий кредит за операціями з придбання товарів/послуг або здійснювати його коригування на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р.

Податкові накладні, реєстрацію яких було відтерміновано, мають бути зареєстровані платниками податків протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану.

Податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Ставка ПДВ та бюджетне відшкодування

На період дії правового режиму воєнного стану введено ставку ПДВ в розмірі 7% за операціями постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пп.215.3.4   ПКУ, на які згідно із Законом  № 2120-ІХ встановлено нульову ставку акцизного податку, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00.

 

При цьому за такими операціями не надається бюджетне відшкодування. Сума від’ємного значення зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.

Це не поширюються на платників податку, які здійснювали у відповідному звітному (податковому) періоді операції з вивезення товарів за межі митної території України.

 

Затримка бюджетного відшкодування

Законом  № 2120-ІХ встановлено, що не вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ суми податку, не відшкодовані платникам протягом встановленого законодавством строку, якщо така заборгованість зумовлена виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану.

Враховуючи, що на сьогодні такі форс-мажорні обставини виникли, відповідно, заборгованість за бюджетним відшкодуванням не визнається заборгованістю, за якою згідно з законодавством нараховується пеня в розмірі 120% облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.    

Зміни в оподаткуванні ПДФО та військовим збором

 

Благодійна допомога

Законом № 2120-ІХ розширено перелік видів доходів, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу та, відповідно, не підлягають оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

Так, не включається до сукупного оподатковуваного доходу сума (вартість) благодійної допомоги, що виплачена (надана) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, згідно з Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012р., протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:

- учасників бойових дій – військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;

- працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

У разі виплати зазначеним особам благодійної допомоги на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення, така допомога також не підлягатиме оподаткуванню ПДФО та військовим збором (пп.170.7.8 ПКУ).

 

Не підлягає оподаткуванню ПДФО й військовим збором сума благодійної допомоги, що виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України фізичним особам, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку.

Звернемо увагу, що станом на дату виходу цього матеріалу лишається відкритим питання щодо переліку населених пунктів, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії та документального підтвердження статусу зазначених осіб, а саме яким документом фізична особа має підтвердити своє тимчасове переміщення у зв’язку з форс-мажорними обставинами.

 

Відповідно до пп.170.7.2   ПКУ, не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

 

Податкова знижка

Згідно зі внесеними до ПКУ змінами, фізичним особами за підсумками 2022 року надано право на податкову знижку в частині перерахованих ними сум коштів або вартості майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям в розмірі, що не перевищує 16% суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

 

Витрати ФОП

Щодо фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, то їм за результатами 2022 року надано право зараховувати до витрат вартість майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) для:

- Збройних Сил України;

- Національної гвардії України;

- Служби безпеки України;

- Служби зовнішньої розвідки України;

- Державної прикордонної служби України;

- Міністерства внутрішніх справ України;

- Управління державної охорони України;

- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- добровольчих формувань територіальних громад;

- інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

- на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

 

Зміни  в адініструванні інших платежів

 

Плата за землю

На період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)):

- розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації;

- за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди).

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за перелічені вище земельні ділянки.

 

Екологічний податок

За 2022 податковий (звітний) рік не нараховується та не сплачується екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.

 Вікторія Мусієнко,

керівниця департаменту аудиту

та супутніх аудиту послуг,

аудитор компанії MGI PSP Audit

 

 

 

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини