Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

11.22, 3 травня 2019
16100
0

Як і коли реєструватися у фонді, норматив працевлаштування інвалідів, хто повинен виконувати норматив, відповідальність роботодавців за невиконання нормативу з працевлаштування інвалідів

Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р № 875-XII (далі – Закон № 875) встановлено, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей особи з інвалідністю мають право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. Для роботодавців, в свою чергу, встановлено вимоги по створенню робочих місць для працевлаштування таких осіб у розмірі, не меншому за встановлений норматив. На сьогоднішній день ці законодавчі вимоги є актуальними для всіх без винятку роботодавців, в штаті яких протягом звітного періоду працювало вісім і більше осіб, оскільки їх невиконання тягне за собою застосування штрафних санкцій в чималих розмірах.

Перш ніж відзвітувати перед Фондом соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) стосовно виконання нормативу, роботодавцеві необхідно зареєструватись в такому Фонді.

Реєстрація в Фонді

Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі – Порядок реєстрації), роботодавці, у яких за основним місцем роботи працюють вісім і більше осіб, подають (направляють рекомендованим листом) до відділення Фонду за місцем своєї держреєстрації Заяву про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів (форма № 1), далі – Заява. Її форма затверджена наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98.

Крім Заяви для реєстрації в Фонді необхідно надати наступні документи:

– підприємствам, установам, організаціям, у т. ч. підприємствам, організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, – копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– роботодавцям, які мають відокремлені підрозділи – копію указаної довідки та Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця (далі – Перелік підприємств) за формою додатка до Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42 (далі – Інструкція № 42);

– господарським об'єднанням, утвореним відповідно до ч.6 ст. 19 Закону № 875, – копію зазначеної довідки, копію установчого договору та/або статуту господарського об'єднання, а також Перелік підприємств.

Оригінали всіх документів пред’являють під час подання Заяви. Якщо Заяву з відповідними документами направляють рекомендованим листом, копії документів мають бути засвідчені нотаріально (абз. 10 п. 3 Порядку реєстрації).

Новостворені роботодавці та роботодавці, у яких кількість працівників, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми і більше осіб, реєструються у Фонді не пізніше 01 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працівників (додатково див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 25.09.2013 р. № 1/6-296/09).

Якщо роботодавець не встиг зареєструватися у Фонді до 01 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працівників, він може це зробити безпосередньо перед поданням Звіту. При цьому штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію у Фонді законодавством не передбачено (додатково див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06).

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважають дату подання ним відповідних документів, а у разі направлення їх поштою – дату на поштовому штемпелі.

Повідомлення від Фонду про реєстрацію направляють роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом за формою, яку затвердило Мінсоцполітики.

Завважимо, якщо установа вже зареєстрована у Фонді, то повторно реєструватись не потрібно. А ось якщо роботодавець вже зареєструвався у Фонді і подавав Звіти, але у звітному році середньооблікова кількість штатних працівників становила 7 осіб або менше, Звіт за такий звітний період, на думку редакції, подавати не потрібно, але про дану ситуацію варто письмово повідомити Фонд, надавши повідомлення в довільній формі.

Норматив працевлаштування

Для роботодавців встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі:

  • 1 робочого місця – якщо в роботодавця працює від 8 до 25 осіб;
  • 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік – якщо працює 25 і більше осіб (ч. 1 ст. 19 Закону № 875).

Хто має виконувати норматив

Вимога ст. 19 Закону № 875 щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у межах нормативу в загальному випадку поширюється на всіх роботодавців – підприємства, установи, організації, у т. ч. підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізособи, які використовують найману працю, незалежно від форми власності та системи оподаткування.

Не виконують  норматив по інвалідності роботодавці з кількістю найманих працівників до 8 осіб. Крім того, свого часу озвучувалася думка, що можуть не виконувати його і представництва іноземних компаній, які не є юридичними особами (див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667).

Контроль за виконанням нормативу

Контроль  за виконанням нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, а також за своєчасністю реєстрації роботодавців у Фонді, подання ними Звіту за формою № 10-ПІ згідно з ч. 8 ст. 19 Закону № 875 покладено на Держпраці та її територіальні органи. 

Відповідальність роботодавців

За невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, установленого ст. 19 Закону № 875, за підсумками року роботодавці зобов'язані сплатити адміністративно-господарські санкції (далі - санкції) за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте нею (ст. 20 Закону № 875).

Сума санкцій залежить від кількості осіб, що працюють на підприємстві за основним місцем роботи. Якщо на підприємстві працює:

  • 8 – 15 осіб, то розмір санкцій дорівнюватиме половині середньорічної зарплати штатного працівника;
  • 15 і більше осіб – розмір санкцій дорівнюватиме середньорічній зарплаті штатного працівника.

Розрахунок санкцій роботодавець здійснює самостійно у Звіті.

Сплатити санкції суб'єкт господарювання має до 15 квітня року, наступного за роком, у якому було невиконано норматив. Суми санкцій перераховують відділенню Фонду за місцем реєстрації роботодавця на рахунки, відкриті в органах Держказначейства (п. 2 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70, далі – Порядок сплати санкцій).

Від сплати санкцій звільнені: роботодавці, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (ст. 20 Закону № 875, лист Фонду інвалідів від 05.03.2007 р. № 1/5-208). Також у листі Фонду інвалідів від 26.04.2007 р. № 1/5-375 йдеться про звільнення від сплати і неприбуткових організацій. Утім, у листі того ж Фонду від 06.07.2007 р. № 1/6-313 читаємо, що неприбуткові організації повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а у разі його невиконання на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізособу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф.

У випадку порушення роботодавцем строків сплати санкцій, йому доведеться сплатити ще й пеню, нараховану на повну суму недоїмки за весь період прострочення, у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, яка діяла на момент сплати (п. 4 Порядку сплати санкцій).

Якщо строк сплати санкцій припадає на вихідний (святковий) день, то останнім днем граничного строку сплати вважають перший робочий день після вихідного (святкового) дня, а пеня нараховують, починаючи з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня (п. 3.5 Порядку нарахування пені та її сплати, затвердженого наказом Мінпраці та соцполітики від 15.05.2007 р. № 223, далі – Порядок № 223).

Нарахування та сплата пені

Документами, що підтверджують невиконання нормативу з працевлаштування, є:

  • річний звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ;
  • рішення суду;
  • акт перевірки роботодавця відділенням Фонду (п. 3.3 Порядку № 223).

Нарахування пені як роботодавцем, так і органом контролю здійснюється з наступного дня граничного строку сплати санкцій по день сплати включно (тобто з 16 квітня наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу).

Нарахування пені здійснюється на дату фактичного погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу. При частковому погашенні боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку боргу (п. 3.6 Порядку № 223).

Моментом сплати роботодавцем пені вважають:

а) при сплаті готівкою – день переказу грошей поштою або через установу банку на рахунки, відкриті в органах казначейства;

б) при безготівковому розрахунку – день перерахування суми платежу з рахунка платника на рахунки, відкриті в органах казначейства, незалежно від часу її зарахування до бюджету.

Відповідальність посадових осіб підприємства

Крім адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу до адміністративної відповідальності може бути притягнуто посадових осіб підприємства.

Так, згідно з ч. 2 ст. 1881 КпАП штраф у розмірі від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн) застосовують за невиконання "інвалідного" нормативу – до посадової особи, яка користується правом приймати на роботу та звільняти з роботи, а також до фізособи-підприємця, у якої є наймані працівники.

На думку Фонду, висловлену в листі від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01, цей же штраф загрожує і за неподання Звіту за формою № 10-ПІ до Фонду. Його застосують щодо посадової особи, зобов'язаної подавати Звіт.

Протокол  про адмінпорушення за ст. 1881 КпАП складають під час проведення перевірки посадові особи Держпраці (ст. 255 КпАП), а рішення про накладення адмінштрафу приймають у судовому порядку (ст. 221 КпАП).

Уникнення санкцій за невиконання нормативу

Відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV роботодавець, для уникнення штрафних санкцій за невиконання нормативу, про який наша розмова, повинен вжити всіх залежних від нього заходів, щоб не допустити правопорушення.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 18 Закону № 875 в обов'язок роботодавця входить виділення та створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також і надання службі зайнятості інформації, необхідної для працевлаштування таких осіб.

У випадку потреби в працівниках з інвалідністю, роботодавцеві необхідно повідомити службу зайнятості про наявність вакансій, у т. ч. і для працевлаштування осіб з інвалідністю, подавши звіт за формою № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)" (п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067-VI, далі – Закон № 5067).

Звіт за формою № 3-ПН подають не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії (п. 5 Порядку подання форми звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", затвердженого наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316).

До того ж, згідно зі ст. 181 Закону № 875 пошук підходящої роботи для осіб з інвалідністю здійснює державна служба зайнятості відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у особи з інвалідністю кваліфікації та знань, з урахуванням її побажань.

Та хоча спеціалісти Фонду у своїх листах вказують на те, що обов'язок щодо працевлаштування осіб з інвалідністю покладається виключно на роботодавця, і в разі невиконання нормативу (незалежно від причин невиконання) роботодавець повинен сплатити санкції, роботодавці в судовому порядку можуть відстоювати свою позицію щодо вжиття заходів і недопущення правопорушення, а щомісячне подання Звіту за формою № 3-ПН до служби зайнятості буде вагомим аргументом захисту роботодавця (додатково див. листи Фонду від 20.08.2010 р. № 1/0-267/06, від 12.09.2016 р. № 1/6-690/04)

Отже, якщо роботодавець вжив усіх необхідних заходів для працевлаштування осіб з інвалідністю, а саме: створив належну кількість робочих місць для осіб з інвалідністю, інформував центр зайнятості про наявність вакансій для осіб з інвалідністю, – то він може відсудити право не сплачувати адміністративно-господарські санкції. Про це також свідчить і судова практика (додатково див. постанови ВАСУ від 15.01.2013 р. № К/9991/68142/12, від 02.04.2013 р. № 21-95а13, від 20.06.2011 р. у справі № 21-60а11, постанову ВС від 21.08.18 р. № 817/650/17).

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини