Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ТЦУ: визнання осіб пов’язаними

15.45, 6 вересня 2018
5430
0

Одним із видів господарських операцій, які відповідно до пп. 39. 2. 1. 1 ПКУ та за виконання вартісних критеріїв вважаються контрольованими, є господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особ...

Одним із видів господарських операцій, які відповідно до пп. 39.2.1.1 ПКУ та за виконання вартісних критеріїв вважаються контрольованими, є господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами. Тож у цьому матеріалі з'ясуймо, хто такі пов'язані особи

Визначення пов'язаних осіб наведено в пп. 14.1.59 ПКУ:

пов'язані особи - це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

Своєю чергою, під час визначення осіб пов'язаними необхідно брати до уваги певні критерії - див. таблицю.

Таблиця

Критерії, на які зважають для визнання осіб пов'язаними

Для:

Критерії:

юридичних осіб

· одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

· одна й та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами в кожній такій юридичній особі в розмірі 20 і більше відсотків;

· одна й та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи;

· одна й та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу чи наглядової ради кожної такої юридичної особи;

· щонайменше 50% у колегіальному виконавчому органі та/або наглядовій раді кожної такої юридичної особи становлять одні й ті самі фізичні особи;

· одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї й тієї самої особи (власника чи вповноваженого ним органу);

· юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради;

· кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна й та сама фізична особа;

· повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна й та сама особа;

· сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять лише лізингову діяльність, - більш ніж у 10 разів). Водночас сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок і кінець звітного періоду). Положення цього абзацу не поширюються на суму кредитів (позик), залучених під державні гарантії

фізичної особи та юридичної особи

· фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;

· фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50% складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради;

· фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі;

· фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради;

· фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи;

· сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ і компаній, що провадять лише лізингову діяльність, - більш ніж у 10 разів). Водночас сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок і кінець звітного періоду)

фізичних осіб

· чоловік (дружина), батьки (у т.ч. усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у т.ч. усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати й сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування

За наявності між особами відносин, які можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, такі юридичні та/або фізичні особи мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, НЕ передбачених вище (визначених у пп.пп. «а» - «в» пп. 14.1.159 ПКУ).

Крім того, у пп. 14.1.159 ПКУ визначено право контролюючого органу на доведення на основі фактів й обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала фактичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична чи юридична особа проводила фактичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи.

До того ж варто зазначити, що безпосередня чи опосередкована участь держави в юридичних особах не є підставою для визнання таких юридичних осіб пов'язаними. Ці платники податків можуть бути визнані пов'язаними з інших підстав, передбачених пп. 14.1.159 ПКУ.

Тож, поділимо критерії пов'язаності осіб на групи:

· вплив на юридичну особу через володіння корпоративними правами;

· вплив на юридичну особу шляхом контролю її органів управління;

· вплив через бенефіціарного власника;

· вплив через фінансову залежність;

· вплив через родинні (сімейні) зв'язки та стосунки.

У продовженні матеріалу "ТЦУ: визнання осіб пов'язаними" видання "Інтерактивна бухгалтерія" за посиланням розглянуто кожну з цих груп більш детально.

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему