Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за новою формою № 10-ПОІ: як заповнити та подати

11.00, 15 лютого 2021
28304
0

Розглянемо докладно, хто із роботодавців подає цей Звіт, які особливості його заповнення та подання.

Роботодавцям доводиться щорічно підтверджувати виконання нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю подавши до Фонду соціального захисту осіб із інвалідністю (далі - Фонд) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ (річна). Розглянемо докладно, хто із роботодавців подає цей Звіт, які особливості його заповнення та подання.

Хто зобов'язаний подавати Звіт

Для усіх підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізосіб, які використовують найману працю (далі - роботодавці), встановлений норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця (ч. 1 ст. 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-XII, далі - Закон № 875).

Роботодавці, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (ч. 9 ст. 19 Закону № 875). Тому, якщо число працівників 7 та менше осіб, вказаний Звіт вони не подають.

Також не звітують до Фонду відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, бо вони не мають статусу юрособи та окремо не реєструються у Фонді. Додатково Фонд у листі від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667 пояснював, що перелік суб'єктів в ч. 1 ст. 19 Закону № 875 є вичерпним, а тому представництва іноземних компаній, які не є юрособами, не зобов'язані виконувати норматив, а значить і звітувати до Фонду.

За якою формою і до якої дати подавати Звіт

Починаючи зі звітування за 2020 рік діє нова форма № 10-ПОІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю" (далі - Звіт), яка затверджена наказом Мінсоцполітики від 27.08.2020 р. № 591 (далі - Наказ № 591).

Термін подання Звіту залишився незмінним - не пізніше ніж 1 березня року, наступного за звітним, тобто за 2020 рік треба відзвітувати до 1 березня 2021 року.

Подавайте звітність в пару кліків з Liga360: Бухгалтер. Актуальні форми звітів до держорганів, автоперевірка помилок та експертна аналітика. Вам допоможуть алгоритми заповнення з посиланнями на нормативно-правові акти для кожного звіту. Замовте Liga360 сьогодні й позбавте себе рутини.

Зверніть увагу! Із 12.02.2021 року діють зміни до форми Звіту та Інструкції про його заповнення, внесені наказом Мінсоцполітики від 18.12.2020 р. № 821 (далі - Наказ № 821). Хоча зміни незначні і їх не так багато, проте ті, хто подає Звіт із 12.02.2021 року та пізніше повинні враховувати їх. Детальніше на них зупинимося при поясненнях у заповненні рядків та граф форми Звіту.

Нажаль, досі електронної форми Звіту, як і перенесення граничного терміну його подання через збіг граничної дати з вихідним або святковим днем, законодавством не передбачено (див. лист Фонду від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Звіт можна подати одним із таких способів:

- особисто завітавши із заповненим Звітом до регіонального відділення Фонду за місцем реєстрації. Тоді дата отримання Звіту - дата подання звіту роботодавцем (згідно з відміткою Фонду);

- надіслати поштою (рекомендованим листом). Дата отримання Звіту - дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Відповідний алгоритм описаний у п. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі - Порядок № 70).

Додаткові документи до Звіту

Три групи роботодавців не обійдуться лише поданням безпосередньо самої форми Звіту. До них відносять (п. 2 та 3 Порядку № 70):

1. Бюджетні установи, які також подають (надсилають) копію довідки органу ДПС про включення їх до реєстру неприбуткових установ. Оригінал довідки пред'являють при поданні Звіту, а якщо надсилають Звіту поштою, то копію довідки засвідчують нотаріально. Аналогічні документи вимагають у неприбуткових організацій.

2. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають зведений Звіт, підготовлений з урахуванням даних цих підрозділів, а також перелік підприємств за формою згідно з додатком до Звіту.

3. Господарські об'єднання, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю (ст.?19 Закону № 875), разом зі зведеним Звітом, підготовленим з урахуванням даних об'єднання та підприємств, що ввійшли до його складу, подають:

1) окремі Звіти об'єднання та підприємств;

2) перелік підприємств за формою із додатку до форми № 10-ПОІ із Наказу № 591;

3) копії документів, які підтверджують розміщення замовлення на придбання товарів (робіт, послуг) на підприємстві громадської організації осіб з інвалідністю, яке входить до складу господарського об'єднання:

- договорів на придбання товарів (робіт, послуг);

- платіжних доручень за такими договорами;

- розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації осіб з інвалідністю та включення до цих витрат зарплати осіб з інвалідністю, які працюють на зазначеному підприємстві.

Додатково треба враховувати, якщо до складу господарського об'єднання входить підприємство, яке зареєстроване або повинно бути зареєстроване в іншому відділенні Фонду, тоді відділення Фонду, якому господарське об'єднання подає Звіт, інформує про це відповідне відділення Фонду.

Порядок заповнення Звіту

У Звіті чітко і розбірливо треба заповнити всі графи та рядки. Замість відсутніх даних проставляють прочерк. Виправлення підтверджують підписом керівника.

Алгоритм заповнення адресної частини Звіту та його рядків і граф табличної частини, викладений в Інструкції, яка затверджена Наказом № 591.

Адресна частину звіту та сітку кодів, яка в ній згадується, заповнюють з даних ЄДРПОУ, а фізособи вказують реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта.

Варто відмітити, що починаючи зі Звіту за 2020 рік з'явилася необхідність вказувати в адресній частині ознаку неприбутковості (можна отримати витяг в ДПС) та форму фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за рахунок членських внесків - 3, змішана - 4).

Найбільше складнощів виникає у заповненні табличної частини Звіту - "Кількість працівників та фонд оплати праці". Розглянемо її рядок за рядком.

Рядок 01 "Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб".

Треба рахувати та вказати середньооблікову кількість штатних працівників (далі - СКШП) за звітний рік, порядок визначена якої регламентує п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі - Інструкція № 286).

Допоможе розібратися в цьому алгоритмі стаття "Середня кількість працівників, ОКШП, СКШП: види показників і правила розрахунку" сучасного медіа для бухгалтерів "Інтербух". Скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом або придбайте бухгалтерський cервіс "Інтербух".

Проте новацією нової форми Звіту стали графи 2 - 13 рядка 01, в яких треба вказати окремо в кожній графі СКШП із розподілом за статтю (жінки та чоловіки), місцем проживання (місто або сільські населені пункти та селища міського типу), віком (від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років).

Тому роботодавцям спочатку доводиться рахувати фактично за рік СКШП, а далі - окремо СКШП за чоловіками і за жінками. І лише потім рахуємо СКШП чоловіків і СКШП жінок, окремо скільки з них за місцями проживання (графи 4 - 7) і за віком (графи 8 - 13). Усі показники наводимо в цілих одиницях

Тобто, показник СКШП для кожної з граф треба було рахувати окремо, що значно обтяжувало розрахунками того, хто заповнює Звіт, і займало багато часу. Більшості довелося з цим зіштовхнутися і подати Звіт із заповненими усіма цими показниками.

І схоже це зрозуміли в профільному міністерстві, бо із 12.02.2021 року діють зміни до форми № 10-ПОІ, які внесені Наказом № 821. Тепер у графах 2 - 13 рядку 01 проставили "г", що виключає необхідність їх заповнення. Тож ті, хто подає форму після 12.02.2021 року зітхнули із певним полегшенням.

Зауважимо, що відповідальності за неправильне заповнення цих граф не встановлено. Адже головне - правильно визначити норматив працевлаштування осіб з інвалідністю за рік і порахувати адміністративно-господарські санкції у разі його невиконання. Погодьтесь, розподіл СКШП за рік у розрізі груп не вплине на загальний показник в цілому.

Рядок 02 "з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб".

Обчислюємо і показуємо в цілих одиницях СКШП, яким встановлена інвалідність. Алгоритм обрахунку СКШП аналогічний як і для рядка 01.

І ось в рядку 02 треба не лише в графі 1 вказати фактичну СКШП з інвалідністю за рік, а й із розподілом в графах 2 - 13:

- деталізуємо СКШП із інвалідністю з розподілом на чоловіків та жінок:

- виділяємо із СКШП із інвалідністю серед чоловіків та жінок тих, хто проживає в місті або сільських населених пунктах та селищах міського типу, хто має вік від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років.

Пам'ятаємо, що при розрахунку показника в рядку 02 враховують особи з інвалідністю:

1) для яких місце роботи є основним, де ведеться трудова книжка (див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 25.05.2006 р. № 06ю-111/927-305/1). Якщо особи з інвалідністю працюють як сумісники або виконують роботи (послуги) за ЦПД, тоді в розрахунок їх не враховують. Внутрішні сумісники зараховуються один раз - за основним місцем роботи.

2) які підтвердили встановлену інвалідність, надавши такі документи:

- копію довідки МСЕК про групу та причину інвалідності (форма № 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577);

- копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії (див. лист Фонду від 26.03.2007 р. № 1/6-172).

Також до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю враховують працівника, який працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень, але якщо це місце роботи основне. У розрахунку СКШП - осіб з інвалідністю такий працівник числиться як ціла одиниця (п. 2.4 Інструкції № 286). Зараховують й працівників, які досягли пенсійного віку, якщо місце роботи є для них основним (див. лист Фонду соцзахисту інвалідів від 08.09.2008 р. № 1/8-89/06).

Майте на увазі, що працівник з інвалідністю потрапить до нормативу, навіть якщо він працевлаштований не з початку року, але пропрацював не менше 6 місяців.

ФОП, які є особою з інвалідністю, зараховують себе в рахунок виконання свого нормативу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю (п. 7 Інструкції № 591).

Рядок 03 "Кількість осіб з інвалідністю - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Показник рядка 03 для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, визначають шляхом множення показника рядка 01 на 4 %; а для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, він дорівнює 1. Тобто, вказуємо кількість осіб з інвалідністю - штатних працівників, які відповідно до нормативу повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем.

Звернуть увагу! Дані щодо СКШП облікового складу в рядках 01, 02, 03 відображаємо в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, тоді заокруглюємо до цілого: число від 1 до 4 - в бік зменшення, а від 5 до 9 - в бік збільшення.

Рядок 04 "Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн".

Рахуємо і заносимо суму фонду оплати праці СКШП, зазначених у рядку 01, за звітний рік. Цей показник округлюється та заповнюється у тис.грн. Виплати, які враховуємо до фонду оплати праці, перелічені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Для цього треба взяти дані зі розрахункових відомостей на зарплату.

Рядок 05 "Середньорічна заробітна плата штатного працівника, грн".

Відображається середньорічна зарплата штатного працівника, яка визначається за формулою: рядок 05 = (рядок 04 x 1000)/рядок 01.

Будьте уважні, із 12.02.2020 року цей показник вказуємо в грн, тому рахуємо за формулою із переведенням значення рядка 04 з тис.грн у грн, перемножуючи на 1000. Тобто, все повернули на свої місця, як і було раніше.

Рядок 06 "Сума коштів адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, грн".

Його заповнюють в тому випадку, коли норматив працевлаштування осіб з інвалідністю не виконано, про що свідчить менше значення рядку 02 від рядка 03. За такої ситуації треба рахувати в грн суму коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець.

Алгоритм такий, якщо у роботодавця працює:

1) від 8 до 15 осіб: 1 х рядок 05/2;

2) від 15 до 25 осіб: 1 рядок 05;

3) 25 осіб і більше осіб: (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05.

Як бухгалтеру автоматизувати свою роботу? З рішенням Liga360. Система містить типові договори, форми й бланки, має зручний калькулятор відпусток та калькулятор індексації зарплати. А описи робочих ситуацій та персональні консультації експертів - додадуть професійної впевненості. Спробуйте Liga360 зараз.

Хто підписує Звіт

Початково в п. 1 Інструкції про заповнення нової форми № 10-ПОІ вказувалося, що Звіт підписує керівник і головний бухгалтер (за наявності такої посади). Проте із 12.02.2021 року цю норму Наказом № 821 скоригували і в ній залишився керівник або ж власник.

Яка відповідальність за неподання Звіту

Неподання Звіту потягне на штраф від 10 до 20 НМДГ, тобто від 170 до 340 грн (ст. 1881 КпАП).

Протокол про адмінпорушення складають посадові особи Держпраці (ст. 255 КпАП), але рішення про накладення адмінштрафу приймає суд (ст. 221 КпАП).

Також Органи Держпраці ініціюють позапланову перевірку, якщо за інформацією відділення Фонду (п. 9 Порядку № 70):

- не подано суб'єктом господарювання Звіти за 2 звітні періоди поспіль без поважних причин;

- або не надано письмові пояснення про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

- або не виправлені помилки у Звіті у строк до 5 робочих днів із дня отримання повідомлення Фонду.

Корисною стане стаття "Штраф за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю: огляд судової практики" сучасного медіа для бухгалтерів "Інтербух". Скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом або придбайте бухгалтерський cервіс "Інтербух".

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему