Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Звітування у форматі Таксономії ІXBRL: практичні аспекти складання

10.30, 17 січня 2023
262
0

У січні 2023 року починає працювати портал Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності" (https://frs.gov.ua/) для подання фінансової звітності у форматі Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 року підприємствами, що перейшли на застосування МСФЗ.

Розглянемо особливості складання окремих звітних форм таксономічного формату звітності, найпоширеніші помилки, яких припускаються бухгалтери під час заповнення звітності у форматі Таксономії, а також оцінимо плюси й мінуси підготовки такої звітності власними силами і з залученням сторонніх консультантів.

Які особливості подання інформації про запаси у звітності у форматі XBRL

Примітка 826380 "Запаси" - одна з найменших за розміром приміток у Таксономії, однак підлягає заповненню практично завжди. Вона містить текстові блоки, які валідуватимуться з іншими примітками, як, наприклад, рядок "Опис облікової політики щодо оцінки запасів", що має містити таку саму текстову інформацію, як і аналогічний рядок у примітці 800600 "Перелік облікових політик".

Також варто пам'ятати, що відповідно до п. 9 МСБО 2 загальну суму запасів у фінансовій звітності та відповідній примітці відображають за меншою з таких двох величин: собівартість і чиста вартість реалізації. Тобто за мінусом можливого резерву під знецінення таких запасів і валідують з відповідними рядками у примітках 210000 та 800100.

Тому для заповнення цієї примітки недостатньо відобразити загальну суму резерву знецінення запасів, а необхідно ще розшифрувати його у розрізі кожної групи запасів (товари, готова продукція, незавершене виробництво тощо), щоб правильно відобразити такі запаси у примітці 800100 та успішно пройти валідацію.

У чому складність заповнення узагальнюючих форм за балансовими статтями (форма 800100) та статтями доходів та витрат (форма 800200)

Примітка 800100 - це форма для детального розкриття статей звіту про фінансовий стан, тобто балансових залишків на початок і на кінець періоду. Своєю чергою примітка 800200 призначена для детального розкриття статей звіту про фінансові результати, де показують усі нарахування як доходів, так і витрат за період.

Складність заповнення цих форм може полягати в некоректному перенесенні даних із попередньо підготовленої фінансової звітності за МСФЗ у паперовому варіанті, оскільки виникає розбіжність між назвами статей у примітках фінзвітності та у формах 800100 чи 800200. Наприклад, у примітці 800200 обов'язкові до заповнення рядки 235 "Заробітна плата" та 236 "Внески на соціальне забезпечення". І виникає запитання: які дані слід використовувати для їх заповнення - суми з форми 2 "ІІІ. Елементи операційних витрат" традиційного звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) чи вибирати суми з приміток витрат діяльності, як "Адміністративні витрати", "Збутові витрати" та інші? Адже практично всі вони містять інформацію про розрахунки з персоналом.

На нашу думку, доцільно вносити суми безпосередньо з форми 2, оскільки нерідко в примітках до витрат витрати із заробітної плати, соціальних внесків та інші подібні витрати об'єднують в один елемент - витрати на персонал. Крім того, частину трудових і пов'язаних із ними витрат може бути капіталізовано у складі основних засобів та нематеріальних активів, частину може бути віднесено до обслуговування переданого в оренду майна і таке інше. Або просто бути несуттєвим елементом тих самих збутових витрат. А отже, цілком можливою є ситуація, коли сума витрат на персонал у примітках не збігається з підсумками в розділі III звіту про фінансові результати та інший сукупний дохід. Тож перевагу має інформація, відображена у звітній формі 2.

Що стосується балансової статті "Грошові кошти та їх еквіваленти", то нерідко буває, коли частину готівкових коштів суб'єкта звітування було інкасовано, але на рахунок у банку зараховують наступного дня. То в примітці такі кошти виділяють окремо у статтю "Грошові кошти у дорозі". Також підприємство може окремо виділяти кошти на депозитних рахунках до 3 місяців чи мати кошти зі спеціальним режимом використання. В останньому випадку треба ще переконатись, чи відповідають зазначені активи визначенню грошових коштів згідно з п. 7 МСБО 7. Бо, наприклад, кошти на спеціальному казначейському рахунку з ПДВ рекласифікують у дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом.

І оскільки Таксономія у примітці 800100 виділяє лише готівку та залишки на рахунках у банку, то кошти та їх еквіваленти, відмінні від готівки та коштів на рахунках у банку, доцільно показувати в рядку 187 "Інші грошові кошти та їх еквіваленти".

Які найпоширеніші помилки, яких припускались українські компанії під час підготовки XBRL-звітів у 2021 році

Обов'язкове складання звітів у форматі XBRL запроваджено лише влітку 2021 року. Тому перший час у бухгалтерів і консультантів зі складання звітності могли виникати сумніви щодо відображення тієї чи іншої фінансової інформації. Тож нерідко траплялись випадки, що підприємства задля уникнення помилок подавали річну звітність лише у форматі основних форм, без приміток, що саме собою вже є грубим порушенням вимог МСБО 1, на яке регулятор до останнього часу не зважав. По мірі того, як усі державні органи долучатимуться до процесу цифровізації, зростуть вимоги і до якості вашої звітності у форматі Таксономії XBRL.

Серед інших помилок, яких найчастіше припускались під час складання XBRL-звітів, можна виділити такі:

- неправильний знак біля числових значень. Усі значення статей потрібно вводити без знаків, за винятком певного типу статей, у яких це вказано окремо і на що варто звертати увагу для правильної подальшої арифметики;

- неправильно вказано формат дати. Дати потрібно заповнювати у форматі ISO (YYYY-MM-DD);

- неправильно підраховано дані тих показників, які не мають автоматичного розрахунку;

- значення того самого показника в різних звітах відрізняються. З цією помилкою часто можна стикнутись у разі проведення валідації.

В оновленій українській Таксономії 2021 було уточнено переклад багатьох статей, що неодмінно допоможе у правильному трактуванні цих статей, як, наприклад, у примітці 800200 було змінено статтю "Загальна сума доходу від продажу" на "Загальна сума доходу від звичайної діяльності", що тепер може включати як виручку від реалізації, так і будь-які інші доходи від звичайної діяльності.

З урахуванням міжнародного досвіду і практики минулого року в Україні, що є більш популярним серед підприємств: підготовка звітності в електронному форматі самостійно чи із залученням зовнішніх консультантів

Бухгалтерські служби кожного підприємства нерівномірно завантажені упродовж місяців і календарного року. Після завершення звітних кварталів, а особливо з початком нового року, у бухгалтерів найгарячіша пора, що потребує значно більше робочого часу. Непропорційне зростання навантаження в такий період за одночасної потреби вивчення і застосування нових вимог до складання звітності не лише впливає на баланс між роботою та особистим життям штатних працівників, а й негативно впливає на їх самопочуття і здоров'я. А ще підвищує ризик помилок і недоліків у системі контролю.

Залучаючи зовнішніх спеціалістів, підприємство дає можливість внутрішнім бухгалтерам зосереджуватись на основній роботі, дотримуючись усіх дедлайнів, та мінімізувати ризик невиправданих втрат за результатами зовнішніх перевірок.

Аналізуючи міжнародну практику у створенні XBRL-звітів (див. https://www.xbrl.org/), можна однозначно сказати, що суб'єкти звітування віддають превагу або максимальній автоматизації процесу створення таких звітів, або ж обирають для себе найкращого зовнішнього консультанта (чи консалтингову компанію), що візьме на себе весь процес створення XBRL-звітності.

Минулого року українські підприємства подали через портал Центру збору фінансової звітності понад 15 тисяч пакетів фінансової звітності, складеної за Таксономією XBRL, і багато з них звертались за допомогою до спеціалістів, щоб забезпечити складання якісних звітних пакетів, які відповідають стандартам iXBRL і правилам валідації, визначеним у Таксономії.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. МСБО 1 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання фінансової звітності".

2. МСБО 2 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 "Запаси".

3. МСБО 7 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів".

Сергій Рогозний

аудитор, САР, DipIFR, керівник комітету по фінансах, член Ради ФПБАУ, консультант з МСФЗ, директор ТОВ "МІК "Старт"

Анастасія Романюк

керівниця сектору автоматизації консалтингової компанії МІК "Старт", асоційована членкиня ФПБАУ

Хочете отримувати першими аналітику з актуальних питань бухобліку, - подписуйтесь на видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН у складі рішення LIGA360. Вибирайте тариф за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему