Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Бронювання військовозобов'язаних у 2023 році: умови та порядок

18.00, 20 лютого 2023
131805
0

Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі та працюють на підприємствах, в установах і організаціях, органах влади, можливе як у мирний час, так і у воєнний.

З 31.01.2023 набрав чинності Порядок № 76, яким визначено нові правила бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Відповідно, із вказаної дати втратила чинність Постанова № 194. З'ясуємо, що саме змінилося.

Мета й умови бронювання

Відповідно до Закону № 3543:

1. Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

1) в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

2) на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

3) на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

4) на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

ч. 1 ст. 25 Закону № 354)

Мобілізаційні завдання (замовлення) - це окремі вимоги мобілізаційного плану щодо НОМЕНКЛАТУРИ, ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА НЕОБХІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ, УТВОРЕННЯ І ПІДГОТОВКИ ДО РОЗГОРТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ, а також затверджені в установленому порядку першочергові заходи мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. До підприємств, установ і організацій, що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), мобілізаційні завдання (замовлення) ДОВОДЯТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ПЛАНУ І ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством

(абз. 8 ст. 1 Закону № 354)

Отже, бронювання працівників, які перебувають у трудових (а не цивільно-правових) відносинах і є військовозобов'язаними, стосується не всіх підприємств (установ, організацій), а тих, які вказані у ч. 1 ст. 25 Закону № 3543.

Заброньовані військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, тобто їм надають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 23 Закону № 3543, п. 2 Порядку № 76)).

Які працівники не підлягають бронюванню

У листі Міноборони від 11.03.2022 р. № 220/1469 зазначено, що Головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про заборону бронювати військовозобов'язаних, які мають зазначені нижче дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності:

• рядового, сержантського та старшинського складу:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

• офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Перелік військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України затверджено Наказом № 317.

Військово-облікову спеціальність військовозобов'язаного вказують у його військовому квитку, а також в особовій картці за формою П-2, зокрема в розділі II "Відомості про військовий облік".

Певна річ, що не можна забронювати працівників, які на підставі ст. 23 Закону № 3543 мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк до 6 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, що є особою з інвалідністю I чи II групи.

Алгоритм бронювання

У п. 2 Порядку № 76 вказано, що бронювання військовозобов'язаних здійснюють згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі - список), погодженими Генеральним штабом ЗСУ.

Порядок бронювання має такі кроки:

1) подання списку військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час (далі - Список) до відповідного державного органу. Залежно від того, до якої категорії належить підприємство (установа, організація) відповідно до п. 1 Порядку № 76, Списки подаються:

• підприємствами (установами, організаціями), яким визначено мобілізаційні завдання (замовлення), - до органу влади, який установив (довів) мобілізаційне завдання (замовлення);

• підприємствами (установами, організаціями), які здійснюють виробництво товарів (виконання робіт, надання послуг), необхідних для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань, - до Міноборони, до відповідних центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями або до Мінстратегпрому;

• підприємствами (установами, організаціями), які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової / військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

Список подають у паперовій та/або електронній формі. Його форма наведена в додатку 1 до Порядку № 76. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити не більш ніж 50 % кількості військовозобов'язаних підприємства, установи й організації на дату подання Списку. Для бронювання більшої кількості працівників потрібно подавати відповідне обґрунтування.

Список подають разом із:

• відповідним обґрунтуванням, яке має відповідати вимогам, зазначеним у п. п. 6 - 8 Порядку № 76;

• довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 Порядку № 76.

Зразок

2) відповідний державний орган влади, який отримав документи від роботодавця, має перевірити повноту заповнення Списку, наявність наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Після перевірки Список подають на погодження Генеральному штабу ЗСУ (СБУ, СЗР);

3) Генштаб ЗСУ (СБУ, СЗР) після перевірки отриманих документів подає погоджені Списки до Мінекономіки;

4) Мінекономіки приймає рішення про бронювання військовозобов'язаних також після перевірки Списків та обґрунтувань.

Рішення про бронювання військовозобов'язаних Мінекономіки надсилає органам державної влади, іншим державним органам, якими подано Списки, а також Генштабу ЗСУ (СБУ, СЗР);

5) Генштаб ЗСУ (СБУ, СЗР) у триденний строк доводить рішення Мінекономіки до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

6) орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов'язаному витяг із рішення Мінекономіки (за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 76) під підпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком 4.

Цей витяг має бути завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) і є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному відстрочки.

Також роботодавець має у п'ятиденний строк із дня видачі витягу військовозобов'язаному надіслати до ТЦКСП повідомлення про бронювання військовозобов'язаного, форма якого наведена в додатку 5 до Порядку № 76. На підставі цього військовозобов'язаний буде зарахований на спеціальний військовий облік.

Звітність щодо заброньованих військовозобов'язаних

Щокварталу роботодавці повинні складати звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані станом на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом (форма наведена в додатку 6 до Порядку № 76). До звіту входять зведені показники, тобто підсумкові показники за професійними назвами робіт військовозобов'язаних, які заброньовані, - керівники, професіонали та фахівці, технічні службовці, інші (п. п. 13, 14 Порядку № 76).

Тобто мова не йде про подання поіменних списків військовозобов'язаних, які заброньовані.

Строк подання звіту визначено у п. 15 Порядку № 76 - до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Роботодавці подають звіт до відповідного органу державної влади (іншого державного органу, органу місцевого самоврядування чи іншого органу), до якого роботодавець подавав Список із метою бронювання працівників.

Доцільно взяти до уваги рекомендації підприємствам (установам, організаціям), надані в листі Мінекономіки від 29.07.2022 р. № 2714-20/53722-01. Зокрема, це відомство рекомендувало не звертатися з пропозиціями щодо бронювання працівників:

• які не перебувають у трудових відносинах із підприємством, установою, організацією;

• які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних (призовники; особи, які досягли граничного віку перебування у запасі; особи, які за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку тощо);

• які мають дефіцитну для ЗСУ військово-облікову спеціальність;

• які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на підставі ст. 23 Закону № 3543.

Строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не може перевищувати 6 місяців (п. 2 Порядку № 76).

Анулювання броні

Згідно з п. 12 Порядку № 76 надана відстрочка від призову підлягає анулюванню в разі:

1) закінчення строку її дії;

2) завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

3) завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) позбавлення підприємства, установи й організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

5) ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації;

6) звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Закон № 3543 - Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII.

2. Порядок № 76 - Порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 27.01.2023 р. № 76.

3. Постанова № 194 - постанова КМУ "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану" від 03.03.2022 р. № 194. Втратила чинність із 31.01.2023.

4. Наказ № 317 - наказ Міноборони "Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців" від 07.09.2020 р. № 317.

Автор

Інна Журавська

консультантка із питань оподаткування й оплати праці

Хочете отримувати першими аналітику з актуальних питань бухобліку, - подписуйтесь на видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН у складі рішення LIGA360. Вибирайте тариф за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему