Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Податкові перевірки з 1 серпня 2023 року: що змінюється за Законом № 3219

17.30, 3 серпня 2023
13836
0

З 1 серпня 2023 року відповідно до Закону № 3219 буде змінено окремі вимоги ПКУ щодо проведення податкових перевірок, зокрема планових, позапланових і фактичних.

Документальні позапланові перевірки

Ключова зміна, яка стосується позапланових перевірок (як виїзних, так і невиїзних), полягає у суттєвому розширенні підстав для проведення цього виду перевірок. Відповідно до п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ тимчасово, на період із 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, такі перевірки проводять у разі, якщо:

• їх проводять на звернення платника податків;

• отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги (пп. 78.1.1 ПКУ );

• з метою контролю за трансфертним ціноутворенням (пп. 78.1.2 ПКУ);

• платником податків подано до ДПІ заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, у яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами ППР (пп. 78.1.5 ПКУ);

• розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, у т. ч. іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 ПКУ);

• платником подано декларацію, у якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розд. V ПКУ, та/або з від'ємним значенням із ПДВ, яке становить понад 100 тис. грн (пп. 78.1.8 ПКУ);

• щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів ПН, передбачених п. 201.1 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації ПН/РК у ЄРПН у разі ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит (пп. 78.1.9 ПКУ);

• щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит (пп. 78.1.9 ПКУ);

• органом ДПС вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу ДПС нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки та виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства тощо (пп. 78.1.12 ПКУ);

• отримано документально підтверджену інформацію та дані, які свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" (пп. 78.1.14 ПКУ);

• платником податків не подано або подано з порушенням вимог п. 39.4 ПКУ звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення або якщо встановлено порушення під час моніторингу такого звіту або документації (пп. 78.1.15 ПКУ);

• отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до п. 39.4 ПКУ. У такому разі перевірку проводять виключно з питань контролю трансфертного ціноутворення (пп. 78.1.16 ПКУ);

• контролюючим органом отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного й іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (пп. 78.1.21 ПКУ);

• у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без узяття на податковий облік (пп. 78.1.22 ПКУ);

• щодо платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства у частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких установлено мораторій, поновлюються на невикористаний строк.

Нагадаємо, що строки проведення перевірки відповідно до п. 82.2 ПКУ для позапланової виїзної перевірки становлять:

• для великих платників - 15 р. дн. (можливе продовження на 10 р. дн.);

• для суб'єктів малого підприємництва - 5 р. дн. (можливе продовження на 2 р. дн.);

• для інших платників - 10 р. дн. (можливе продовження на 5 р. дн.).

Водночас залишено обов'язкові умови проведення документальних перевірок, які стосуються зокрема й позапланових. У п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ вказано, що перевірки можуть бути проведені за наявності безпечних умов для проведення перевірки, а саме безпечного:

• доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування таких платників податків;

• доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової та статистичної звітності в порядку й на підставах, визначених законом;

• проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальна позапланова перевірка може бути зупинена за таких обставин:

• відсутні безпечні умови для проведення перевірки;

• платником податку подано до податкового органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів у зв'язку з їх втратою або знаходженням на території, де ведуться (велися) бойові дії (пп. 69.28 підрозд. 10 ПКУ);

• платником податків подано вмотивовану заяву про зупинення документальної перевірки. Це не стосується перевірок, які проводяться відповідно до пп. 78.1.8 ПКУ у разі, якщо платником подано декларацію, у якій заявлено суму ПДВ до відшкодування з бюджету.

Зупинення перевірки відбувається на підставі наказу керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу. Копія наказу надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату й час його надіслання до електронного кабінету.

При цьому строк проведення перевірки зупиняється і надалі буде поновлений на невикористаний строк після усунення (закінчення) причин та обставин, які зумовили зупинення перевірки.

Документальні планові перевірки

Тимчасові додаткові правила проведення документальних планових перевірок визначено у новому п. 69.35 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Зокрема, у вказаному підпункті перелічені виключні підстави для проведення позапланових перевірок тимчасово, на період із 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України. Так, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені лише:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

Для решти платників податків продовжує діяти мораторій.

Планові перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк (п. 69.35 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Зрозуміло, що мова йде про перевірки тих платників податків, для яких скасовано мораторій на перевірки.

Оновлений план-графік оприлюднюють на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше останнього числа місяця, у якому було затверджено такий оновлений план-графік.

Планові перевірки можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка.

Але при цьому діють загальні вимоги щодо допуску до перевірки - платнику податків (його представнику) надіслано (вручено) про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Це має бути здійснено не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки.

Також мають бути виконані вимоги щодо наявності безпечних умов для проведення перевірки, які вказані у п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тобто як і щодо позапланових перевірок.

Для планових перевірок, як і для позапланових, передбачено можливість їх зупинення, якщо відсутні безпечні умови для проведення перевірки або платником податків подано вмотивовану заяву про зупинення документальної перевірки. Зупинення відбувається на підставі наказу керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, копію якого надсилають платнику податків до його електронного кабінету.

Фактичні перевірки

Головні зміни, які стосуються фактичних перевірок, полягають у тому, що для їх проведення мають забезпечуватися безпечні умови, як і у випадку проведення документальних перевірок. Ці умови вказані в п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. У разі їх відсутності перевірка не може бути проведена.

Щодо підстав для проведення фактичної перевірки, то вони не змінюються, тобто продовжує діяти п. 80.2 ПКУ.

Також ПКУ передбачає можливість зупинення фактичної перевірки, якщо відсутні безпечні умови для її проведення або платником податків подано вмотивовану заяву про зупинення фактичної перевірки (п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 3219 - Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" від 30.06.2023 р. № 3219-IX.

3. Закон № 5073 - Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" від 05.07.2012 р. № 5073-VI

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Інна Журавська

експертка

ЛІГА:ЗАКОН

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему