Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Скасування з 1 серпня 2-відсоткової спрощенки за Законом № 3219: загальні моменти повернення на "звичайний" єдиний податок

08.58, 8 серпня 2023
1517
0

Закон № 3219, який був Законопроєктом № 8401, набуде чинності 01.08.2023 р., оскільки його підписав Президент. Тож слід готуватися до того, що з 1 серпня всіх платників спецподатку зі ставкою 2 % автоматично переведуть на ту систему, на якій вони перебували до моменту переходу на спецподаток. У цій статті розповімо, чого слід чекати "звичайним" спрощенцям - платникам єдиного податку 1 - 4 груп, які свого часу переходили на сплату спецподатку.

Добровільна або автоматична відмова від спецподатку

Згідно з оновленою редакцією п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ положення розділу XIV ПКУ (щодо сплати спецподатку 2 %) застосовуються з урахуванням особливостей тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше ніж до 1 серпня 2023 року. З огляду на зазначене, з 1 серпня 2023 року всі платники спецподатку 2 % вже не зможуть застосовувати "двохвідсоткові" преференції.

При цьому передбачено два варіанти переходу зі сплати спецподатку 2 % на інші умови оподаткування.

Добровільний перехід

Відповідно до нової редакції абз. 1 пп. 9.9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ платник податку має право самостійно (шляхом подання заяви) відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, крім випадку, якщо в заяві про відмову від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

Добровільно відмовлятись від сплати спецподатку 2 % має сенс тим платникам, які бажають з 1 серпня застосовувати іншу систему оподаткування, ніж та, на якій вони перебували до переходу на сплату спецподатку 2 %. А "новим" платникам, які відразу після реєстрації обрали 2 % єдиний податок, доцільно подати заяву про добровільну відмову в тому випадку, коли вони не бажають після 1 серпня ставати платниками єдиного податку 3 групи за ставкою 5 %, оскільки "новеньких" автоматично переводять саме до цієї групи.

Візьміть до відома: якщо ви бажаєте відмовитися від сплати спецподатку 2 % добровільно, відповідну заяву необхідно подати до 31.07.2023. Форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 р. № 308. У цій заяві є відповідні графи для проставлення позначок щодо відмови від застосування спрощеної системи та зміни ставки і групи.

Якщо не встигнете подати Заяву, вас автоматично переведуть на відповідну систему з 01.08.2023.

Нюанс для сільськогосподарських товаровиробників

У положеннях абз. 2 пп. 9.9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ вказано, що до платників податків, які відмовилися від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, положення пп. 298.8.8 ПКУ не застосовуються. Тобто сільськогосподарського товаровиробника повторно може бути включено до четвертої групи платників єдиного податку раніше ніж через два календарних роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи.

Формально в абз. 2 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ йдеться про незастосування норм пп. 298.8.8 ПКУ тільки для тих платників, які відмовилися від використання особливостей оподаткування спецподатком. Однак, виходячи із системного трактування, у цьому випадку мають пріоритет норми абз. 1 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ стосовно того, що платники єдиного податку автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом. Отже, "колишні" платники єдиного податку четвертої групи й у разі "примусового" повернення зможуть поновити реєстрацію у своїй четвертій групі. Але якщо сільськогосподарський товаровиробник бажає підстрахуватися, йому теж краще відмовитися від спецподатку 2 % добровільно.

Автоматичний перехід

За новими нормами пп. 91.1 та 91.4.1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, установлені пунктом 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу.

Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, установлених пунктом 9 цього підрозділу, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою єдиного податку в розмірі, визначеному пп. 2 п. 293.3 ПКУ (5 % доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку).

Як розраховують критерії в разі переходу на "загальний" єдиний податок

Нагадаємо, що за нормами п. 291.4 ПКУ суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

Таблиця

Група платників єдиного податку

Хто може бути платником єдиного податку

Критерії для перебування в групі

обсяг доходу протягом календарного року

кількість найманих працівників*

1

ФОП, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню

Не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році - 1118900 грн)

Не використовують працю найманих осіб

2

ФОП, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства**

Не перевищує 834 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році - 5587800 грн)

Не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб

3

ФОП та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

Не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році - 7818900 грн)

Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах, не обмежена

Електронні резиденти (е-резиденти), які зареєструвалися як ФОП, здійснюють господарську діяльність з надання послуг, виробництва та/або продажу товарів виключно на користь нерезидентів України

Не отримують доходи з джерелом походження з України, крім пасивних доходів. Обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році - 7818900 грн)

Не використовують працю найманих осіб - громадян або резидентів України

4

Сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %

Х

Х

б) ФОП, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"***

Х

Не використовують працю найманих осіб

* При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (пп. 291.4.1 ПКУ).

** Не можуть бути платниками єдиного податку 2 групи ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), послуги з надання доступу до мережі Інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для такої групи (пп. 2 п. 291.4 ПКУ).

*** ФОП повинні відповідати сукупності таких вимог (пп. 4 п. 291.4 ПКУ):

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара, але не більше 20 гектарів сукупно.

Дохідний критерій

У новому пп. 91.4.1 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ вказано, що дохід, отриманий у період застосування особливостей оподаткування, установлених п. 9 цього підрозділу, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиного податку, установленого п. 291.4 ПКУ.

При цьому в пп. 91.4.3 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ передбачено, що у 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку, установлений п. 291.4 ПКУ, визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, установлені п. 9 цього підрозділу.

ПРИКЛАД.

Умова:

Припустимо, що колишній платник спецподатку 2 % переходить у відповідну групу платників єдиного податку з 1 серпня 2023 року.

Рішення:

За викладених умов граничний розмір доходу для перебування у групі для платників єдиного податку за період із серпня 2023 р. по грудень 2023 р. становитиме для:

1 групи: 1118900 грн / 12 міс. x 5 міс. = 466208 грн;

2 групи: 5587800 грн / 12 міс. x 5 міс. = 2328250 грн;

3 групи: 7818900 грн / 12 міс. x 5 міс. = 3257875 грн.

Критерій чисельності

Згідно з нормами пп. 91.4.2 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ вимоги, установлені п. 291.4 ПКУ для відповідної групи платників єдиного податку щодо кількості осіб, які перебувають із таким платником податку у трудових відносинах, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, у якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, установлених п. 9 цього підрозділу. Тобто вимоги щодо кількості найманих працівників колишньому платнику спецподатку необхідно виконати до 01.09.2023.

Критерій щодо видів діяльності

У п. 291.5 ПКУ перелічено види діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку першої - третьої груп, а в п. 291.51 ПКУ - види діяльності, заборонені для платників єдиного податку четвертої групи.

Стосовно цього в пп. 91.4.2 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ вказано, що обмеження, установлені п. п. 291.5 та 291.51 ПКУ для платників єдиного податку, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, у якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, установлених пунктом 9 цього підрозділу (тобто теж до 01.09.2023).

Критерій податкового боргу

У пп. 8 пп. 298.2.3 ПКУ передбачено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у разі наявності податкового боргу в розмірі, що перевищує суму, визначену абз. 3 п. 59.1 ПКУ (180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 3060 грн), на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Із цього приводу положеннями нового пп. 91.4.5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ встановлено, що у 2022 та 2023 роках під час визначення розміру податкового боргу для застосування пп. 8 пп. 298.2.3 ПКУ для платників єдиного податку першої або другої групи не включаються суми податкового боргу, що виникли за податкові періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року.

Візьміть до відома: платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 %, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 % за умови виконання ними таких податкових обов'язків, щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % (п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Отже, після повернення на попередній порядок оподаткування необхідно своєчасно проаналізувати, які борги виникли в податковому обліку з 24.02.2022 до моменту переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2 %, та своєчасно їх погасити: подати звітність, сплатити податки, а платникам ПДВ - зареєструвати податкові накладні в ЄРПН.

Повторна реєстрація платника єдиного податку

У пп. 91.4.4 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ встановлено, що у 2023 звітному році суб'єкти господарювання, які у 2023 році:

- використовували особливості оподаткування, установлені цим пунктом, та втратили право або самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування, установлених п. 9 цього підрозділу, і були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, або

- щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності,

мають право у 2023 році повторно здійснити перехід (обрати) на спрощену систему оподаткування, у тому числі в разі повторної протягом 2023 року державної реєстрації ФОП, шляхом подання заяви за загальною процедурою, визначеною ПКУ.

У разі подання заяви до 1 вересня 2023 року суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року (тобто заднім числом). Водночас ця преференція не стосується єдиного податку 3 групи зі ставкою єдиного податку в розмірі, визначеному пп. 1 п. 293.3 ПКУ (3 % доходу - у разі сплати ПДВ згідно з ПКУ), якщо така особа станом на 1 серпня 2023 року не зареєстрована платником податку на додану вартість.

Також на цю тему читайте статті:

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 3219 - Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" від 30.06.2023 р. № 3219-ІХ.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Ніна Дьяконова

консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему