Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Пропуск та облік гуманітарки переглянули: новий порядок запрацює з 01.12.2023

12.41, 9 жовтня 2023
2599
0

У нашій публікації докладніше ознайомимося з новоспеченим Порядком № 953, який в умовах війни запроваджує новий механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу й контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, яку ввозять на митну територію України.

Сфера застосування

Насамперед зауважимо, що Порядок № 953 визначає на період воєнного стану механізм:

- визнання товарів гуманітарною допомогою;

- пропуску через митний кордон України та митного оформлення;

- отримання, надання, розподілу й контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, яку ввозять на митну територію України.

Вимоги цього Порядку поширюються на отримувачів гуманітарної допомоги (далі - отримувач), зокрема, тих, які на дату набрання чинності Постановою № 953 були зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі - Єдиний реєстр) і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюють із дня набрання чинності цією Постановою.

Декларування гуманітарної допомоги

Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач уносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів (п. 4 Порядку № 953).

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, такому переліку товарів автоматично присвоюється унікальний код гуманітарної допомоги.

Формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком 1 (далі - декларація) здійснюється в електронній формі (абз. 1 п. 2 Порядку № 953):

- через єдиний державний інформаційний вебпортал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"; або

- через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі - автоматизована система), або

- у паперовій формі безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України.

Декларацію можна створювати в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подавати до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковувати разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрихкод, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі.

Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-комунікаційній системі митних органів із використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем (п. 6 Порядку № 953).

Подання декларації, що містить номер отримувача в Єдиному реєстрі та унікальний код гуманітарної допомоги, а також обсяг відомостей (даних) за встановленою формою для митного оформлення товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, у пункті пропуску через державний кордон України здійснюють шляхом повідомлення особою, що переміщує гуманітарну допомогу, митному органу унікального електронного ідентифікатора (під час електронного декларування) або подання декларації в паперовій формі.

Подання декларації без унікального коду гуманітарної допомоги не дозволено.

Увезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволено протягом 30 календарних днів із дати її створення.

Завважте, що товари, інформацію про які внесено до автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги та які не ввезені на територію України протягом 90 календарних днів із дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою.

Реєстрація отримувача гуманітарної допомоги

Реєстрацію отримувача в Єдиному реєстрі, унесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та/або подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 2 (далі - інвентаризаційний опис), формування та/або подання звіту про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за формою згідно з додатком 3 (далі - звіт) здійснюють із використанням автоматизованої системи (абз. 2 п. 2 Порядку № 953).

Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги (п. 3 Порядку № 953).

Облік гуманітарної допомоги

Отримувач, який є підприємством, установою чи організацією, що утримується за рахунок бюджетів, уповноваженою ними державною установою або органом місцевого самоврядування*, не пізніше ніж через 15 календарних днів із дати внесення інформації про оформлену гуманітарну допомогу до інформаційно-комунікаційних систем митних органів, яка автоматично передається до автоматизованої системи, веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, шляхом формування інвентаризаційного опису в електронному кабінеті автоматизованої системи (п. 10 Порядку № 953).

* Крім закладів, уповноважених МОЗ на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту й інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров'я в умовах воєнного стану (далі - отримувач медичної гуманітарної допомоги).

При цьому отримувач медичної гуманітарної допомоги не пізніше ніж через 60 календарних днів із дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, формує та подає в автоматизованій системі інвентаризаційний опис із використанням інформаційно-аналітичної системи "MedData" шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).

За результатом виявлення невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі/об'єму, які зазначені в декларації, отримувач зобов'язаний сформувати й подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги в електронному кабінеті автоматизованої системи, який підтверджує фактичне отримання гуманітарної допомоги.

Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги в такому разі відбувається не пізніше ніж подання звіту (п. 11 Порядку № 953).

Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги вважається інформуванням отримувачами правоохоронних органів про встановлений факт невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі, які зазначені в декларації.

Отримувач до 15 числа місяця, що настає за місяцем, у якому зазначено дату внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, формує та подає в електронному кабінеті автоматизованої системи звіт або завантажує копію паперового звіту, підписаного керівником чи особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку, або копію звіту в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника чи особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку (п. 12 Порядку № 953).

* Крім отримувачів медичної гуманітарної допомоги.

Звіт подають до 15 числа кожного місяця, що настає за звітним, наростаючим підсумком окремо щодо кожного переліку товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, увезених на митну територію України, до повного її розподілу.

До звіту можуть додавати копії первинних документів отримувача або набувача гуманітарної допомоги - юридичної особи.

Якщо останній день подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Звіти отримувачів медичної гуманітарної допомоги формують і подають в автоматизовану систему з використанням інформаційно-аналітичної системи "MedData" шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).

Особливості роботи в Єдиному реєстрі

Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів із дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, і використаною не за цільовим призначенням (п. 13 Порядку № 953).

Отримувач* втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі (п. 14 Порядку № 953).

* Крім підприємств, установ чи організацій, утримуваних за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ й органів місцевого самоврядування.

Таке блокування здійснюється:

автоматично в разі неподання отримувачем звіту протягом 90 календарних днів із дати митного оформлення гуманітарної допомоги за декларацією або неподання отримувачем, який задекларував гуманітарну допомогу і не здійснив її повний розподіл, звіту із зазначенням актуальної інформації про наявність гуманітарної допомоги протягом 90 днів поспіль;

адміністратором автоматизованої системи за наявності в нього судового рішення про порушення отримувачем законодавства про гуманітарну допомогу, що набрало законної сили, офіційної інформації про ліквідацію юридичної особи, яка є отримувачем, заяви про виключення отримувача з Єдиного реєстру або у разі, коли отримувач не відповідає вимогам до осіб, які можуть бути отримувачами гуманітарної допомоги відповідно до Закону № 1192.

При цьому повторну реєстрацію в Єдиному реєстрі особи, яка втратила статус отримувача гуманітарної допомоги, здійснюють не раніше ніж через 6 місяців після внесення запису про втрату статусу отримувача в автоматизованій системі.

Порядок набрання чинності

Набирає чинності Порядок № 953 з 1 грудня 2023 року, крім (п. 7 Постанови № 953):

- п. 3 цієї Постанови, який набирає чинності з дня опублікування цієї Постанови;

- абз. 2 п. 10 та абз. 6 п. 12 Порядку № 953, які набирають чинності через 3 місяці з дня набрання чинності цією Постановою.

Також на цю тему цікавими будуть такі публікації:

"Гуманітарна допомога у медзакладі - КНП: облік отримання та використання";

"Гуманітарна допомога у медзакладі - КНП: облік передання іншому комунальному медзакладу";

"Показуємо гуманітарку в неприбутковому звіті: актуальні питання";

"Гуманітарка у вигляді авто від іноземців отримана без документів: документування та облік";

"Облік гуманітарки та благодійної допомоги: настанови від Мінфіну";

"Гуманітарка від нерезидента: митне оформлення та облік";

"Прямі благодійні закупки: нюанси оформлення".

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. Закон № 1192 - Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.99 р. № 1192-XIV.

2. Порядок № 953 - Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану від 05.09.2023 р. № 953.

3. Постанова № 953 - постанова Кабміну "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" від 05.09.2023 р. № 953.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Роман Карп'юк

експерт

ЛІГА:ЗАКОН

LIGA360 має відповіді на будь-яке питання бухгалтера. Понад 1200 алгоритмів дій, особисті консультації експертів, новини й аналітика з "гарячих" тем. Замовте тестовий доступ за посиланням

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему