Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Колективний договір на підприємстві: особливості розроблення, укладення та виконання

16.45, 1 листопада 2018
1262
0

Як відомо, колективний договір є одним з основних локальних нормативних актів підприємства. У статті йтиметься про особливості його розроблення, укладення та виконання

Що таке колективний договір

Вимоги щодо колективного договору (далі - колдоговір) установлено в главі ІІ КЗпП та у Законі України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. № 3356-XII (далі - Закон № 3356).

Згідно зі ст. 10 КЗпП і ст. 1 Закону № 3356, колдоговір укладають із метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин й узгодження інтересів працівників, власників та вповноважених ними органів. Інакше кажучи, колдоговір визначає права, обов'язки та взаємні зобов'язання роботодавця і працівників.

Норми ст. 11 КЗпП і ст. 2 Закону № 3356 передбачають: колдоговір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю та мають права юридичної особи, і може укладатися у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Головні умови колдоговору

Сторони колдоговору

Зважаючи на норми ст. 12 КЗпП і ст. 3 Закону № 3356, сторонами колдоговору є:

· роботодавець (власник або вповноважений ним орган чи особа, найчастіше - директор)

та

· первинна профспілкова організація (об'єднаний представницький орган, якщо профспілкових організацій декілька), а за її відсутності - представники, вільно обрані на загальних зборах найманих працівників (представник трудового колективу) або вповноважений зборами орган (рада трудового колективу).

Зміст колдоговору

Згідно зі ст. 13 КЗпП і ст. 7 Закону № 3356, у колдоговорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

· зміни в організації виробництва та праці;

· забезпечення продуктивної зайнятості;

· нормування й оплати праці, установлення форми, системи, розмірів заробітної плати й інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);

· установлення гарантій, компенсацій, пільг;

· участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);

· режиму роботи, тривалості робочого часу й відпочинку;

· умов й охорони праці;

· забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку працівників;

· гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

· умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

· забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

· заборони дискримінації.

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно із чинним законодавством й угодами, гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо оздоровлення працівників та зобов'язання роботодавця навчати працівників тощо.

Крім цього, у ст. 97 КЗпП й у ст. 15 Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР уточнено, що в колективному договорі встановлюються форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород й інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

За роботу зі шкідливими й важкими умовами праці та за особливий характер праці в колдоговорі має бути встановлено конкретну тривалість щорічних додаткових відпусток (ст. 7 і ст. 8 Закону України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР).

В додатках до колдоговору можна затверджувати, наприклад: Положення про оплату праці працівників, Положення про преміювання, Положення про відрядження, Положення про навчання, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Перелік посад і професій, які надають право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими й важкими умовами праці та за особливий характер праці, й інші додатки.

Саме такими є головні вимоги законодавства до змісту колдоговору (див. Зразок колективного договору (без додатків), сторонами якого є роботодавець і представник трудового колективу підприємства, на якому профспілкова організація відсутня).

Дія колдоговору

Чи можуть притягти до відповідальності, якщо колдоговору на підприємстві не буде взагалі? Відповідь на це запитання читайте у продовженні матеріалу "Колективний договір на підприємстві: особливості розроблення, укладення та виконання" газети "Інтерактивна бухгалтерія" читайте за посиланням.

Для отримання доступу до вищезазначеного та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему