Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нові правила використання підзвітних коштів

17.00, 15 лютого 2023
49949
0

Документ: Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг" від 12.01.2023 р. № 2888-IX

Кому читати: юрособам

Що сталося: оновлено процедуру звітування щодо коштів на відрядження та під звіт

Набирає чинності: 01.04.2023

Унормовуючи питання використання електронних грошей, законодавець також підкоригував і положення щодо оподаткування суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не поверненої у встановлений строк, - нова редакція п. 170.9 ПКУ.

Передусім маємо нові строки для звітування щодо коштів на відрядження і низку важливих уточнень стосовно документального підтвердження підзвітних операцій. Тож нова процедура підзвітного звітування виглядає так.

Як звітують

Звітувати щодо отриманих і витрачених коштів на відрядження або під звіт зобов'язані отримувачі таких коштів - працівники та члени керівних органів підприємства.

Звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт складається та подається платником податку у паперовій або електронній формі (пп. 170.9.4 ПКУ).

Нагадаємо, раніше питання електронного звітування "впиралося" у формальну паперову монополію Порядку № 841 (див. матеріал "Чи можна скласти авансовий звіт в електронному вигляді?").

Власне форму "авансового" звіту поки що не змінювали, але цілком можливе і її оновлення найближчим часом разом із положеннями Порядку № 841.

Строки звітування

У загальному випадку відзвітуватися й надати всі підтвердні документи слід до закінчення місяця, наступного за місяцем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала кошти / електронні гроші під звіт.

У разі якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував для проведення розрахунків платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити та списання коштів/електронних грошей за понесеними витратами здійснюється надавачем платіжних послуг пізніше дати, коли платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії, загальний місячний строк продовжують ще на один календарний місяць (пп. 170.9.3 ПКУ).

Коли звіт можна не подавати

Обов'язковим подання звіту є в разі:

а) наявності оподатковуваного доходу з метою розрахунку суми податку;

б) використання готівки понад суму добових витрат (включаючи отриману із застосуванням платіжних інструментів).

У разі ж якщо під час відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував платіжні інструменти, включаючи корпоративні (бізнесові) платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти, чи їх реквізити, для проведення розрахунків у безготівковій формі та/або для отримання готівки в межах суми добових витрат та за відсутності оподатковуваного доходу, звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, не складається і не подається (пп. 170.9.4 ПКУ).

Підтвердні документи

Підзвітні витрати не є об'єктом оподаткування лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість таких витрат.

До підтвердних документів належать:

• транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції (у тому числі електронні квитки);

• документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхові поліси;

• документи (виписки та/або відомості з рахунка), що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітовані платіжні інструменти;

• документи, що підтверджують виконання операції з використанням платіжних інструментів;

• інші документи, що засвідчують вартість витрат.

У разі якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент, чи його реквізити, вартість витрат засвідчується документом (випискою та/або відомостями з рахунка) в електронній або паперовій формі, що містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітований такий платіжний інструмент (пп. 170.9.2 ПКУ).

Нагадаємо, раніше також було унормовано питання додавання до звіту документів про одержання готівки з поточного рахунка (п. 20 розд. ІІ Положення № 148). Відповідно, уже зараз достатньо документувати лише підтвердження про використання коштів за призначенням, і наразі податківці не повинні вимагати серед підтвердного пакета документів чеки банкомата, довідки за встановленими формами, сліпи, квитанції торговельних терміналів тощо (див. коментар "Новації касового обліку").

За запитом представника контролюючого органу роботодавець / сторона, що відряджає, забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих іноземною мовою.

Безподатковий ліміт

Для відряджень неоподатковуваний ліміт складається із фактичних витрат на:

• проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

• оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни) та найм інших жилих приміщень;

• оплату телефонних розмов;

• оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз);

• обов'язкове страхування (зокрема, якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, обов'язково необхідно здійснити страхування життя або здоров'я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (у разі використання транспортних засобів));

• інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат.

Не включають у дохід і "чайові", але лише за умови, якщо їх суми включено до рахунка згідно із законами країни перебування.

Також не є доходом добові. Їх розмір лишається незмінним:

• у межах території України - не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження;

•для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, у розрахунку за кожен такий день.

При цьому фактичну кількість днів перебування у відрядженні визначають згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

Кабмін окремо визначає граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):

• провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;

• виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;

• використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, яких направляють у відрядження підприємства, установи та організації, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначає КМУ. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати загально встановлену.

У загальному випадку не включають до оподатковуваного доходу платника податку будь-які витрати на відрядження за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця / сторони, що відряджає, зокрема (але не виключно) таких:

• запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю роботодавця / сторони, що відряджає;

• укладеного договору чи контракту;

• інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;

• документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю роботодавця / сторони, що відряджає.

До суми перевищення не включають та не оподатковують документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів / електронних грошей, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

"Понадлімітне" оподаткування

Оподаткуванню підлягають кошти, видані понад установлені норми чи не підтверджені належним чином витрати.

За відсутності відповідних підтвердних документів до оподатковуваного доходу платника податку включають суму добових.

Нагадаємо, для неоподатковуваності таким підтвердженням є:

• у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд) - наказ про відрядження та відповідна первинка;

• до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - наказ про відрядження за наявності документальних доказів перебування особи у відрядженні (відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання та/або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні).

Також включають до оподатковуваного доходу:

• вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

• суми "чайових" (за винятком неоподатковуваних випадків);

• плату за видовищні заходи.

Податковим агентом щодо таких виплат, як і раніше, лишається особа, що видає такі кошти.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримує особа, що видала такі кошти / електронні гроші, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а в разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти / електронні гроші, суму податку утримують за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку. У разі недостатності суми такого доходу непогашену частину податку включають до податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного (податкового) року.

Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим унаслідок смерті платника податку чи визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення його судом померлим, таку суму утримують під час нарахування доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнають безнадійною до сплати.

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Положення № 148 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148.

3. Порядок № 841 - Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом Мінфіну від 28.09.2015 р. № 841.

Автор

Олена Гармай

експерт

ЛІГА:ЗАКОН

Хочете отримувати першими аналітику з актуальних питань бухобліку, - подписуйтесь на видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН у складі рішення LIGA360. Вибирайте тариф за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему