Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Пеня, штрафи, судовий збір та інфляційні витрати за рішенням суду: як стягувачу відобразити в обліку

14.15, 30 жовтня 2023
6964
0

Згідно з Постановою суду, яка набрала законної сили, установлено стягнути з боржника основний борг, пеню, штраф, інфляційні втрати та судовий збір на користь стягувача. Підприємство (стягувач) звернулося до виконавця, та почали надходити незначні суми грошових коштів. На яку дату відображати Підприємству (стягувачу) дохід у бухобліку: на дату фактичного отримання пені, штрафів, інфляційних втрат та судового збору чи на дату набрання законної сили Постановою? Чи передбачено черговість погашення вимог (спочатку в бухобліку відображати зменшення основного боргу, а потім - штрафні санкції чи навпаки)?

Згідно з нормами п. 5 НП(С)БО 15 дохід визнають під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, якщо оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до Інструкції № 291 на субрахунку 715 "Штрафи, пені, неустойки" узагальнюють інформацію про штрафи, пені, неустойки й інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

До того ж Мінфін у листі від 16.06.2017 р. № 35210-07-10/16083 щодо обліку в боржника зазначив: суми визнаних претензій підприємство - одержувач претензій відображає у складі витрат того звітного періоду, у якому ухвалено рішення задовольнити вимогу заявника. Тобто тут діє принцип нарахування.

З огляду на викладене є підставі вважати, що в бухгалтерському обліку дохід від штрафних санкцій визнають саме за датою набрання чинності рішенням суду. На цю дату роблять проведення Дт 374 "Розрахунки за претензіями" Кт 715.

Суму отриманої компенсації понесених судових витрат можна показати на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Щодо черговості відображення в бухгалтерському обліку сум погашення заборгованості. Зважаючи на принцип превалювання сутності над формою, операції обліковують відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми (ст. 4 Закону № 996).

У виписці банку повинна бути вказана інформація щодо напряму платежу. Якщо ж там відсутня інформація стосовно того, за що саме надійшов платіж (у погашення основної заборгованості за договором, компенсація судових витрат чи штрафні санкції), логічним буде спочатку в бухгалтерському обліку закривати заборгованість за основною сумою боргу, а потім за компенсацією судових витрат і штрафними санкціями.

Зауважимо також, що згідно з п. 188.1 ПКУ до складу договірної (контрактної) вартості не входять суми неустойки (штрафів та/або пені), 3 % річних від простроченої суми й інфляційні витрати, відшкодування шкоди, зокрема й відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань. Тобто суми штрафних санкцій не оподатковують ПДВ.

Щодо податку на прибуток у ПКУ не передбачено коригувань фінансового результату до оподаткування за операціями одержання компенсації судових витрат і штрафних санкцій. Тому всі платники податку на прибуток відображають їх у прибутковому обліку на підставі даних бухгалтерського обліку.

ПРИКЛАД.

Умова:

У договорі купівлі-продажу встановлено, що покупець зобов'язаний оплатити товар на суму 120000 грн (у т. ч. ПДВ - 20000 грн). Покупець своєчасно не розрахувався, у зв'язку із чим продавець подав позов до суду. За рішенням суду призначено виплату таких сум:

1) 120000 грн - за товар;

2) 600 грн - пеня;

3) 306 грн - 3 % річних;

4) 1200 грн - штраф;

5) відшкодування судових витрат у розмірі 2684,00 грн (судовий збір) та 6000,00 (послуги адвоката).

Рішення:

Зазначені операції будуть відображені в обліку таким чином (див. табл.):

Таблиця

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Відвантажено товари покупцеві

361

702

120000,00

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641/ПДВ

20000,00

3

Відображено сплату судового збору

92

685

2684,00

685

311

4

Перераховано кошти за послуги адвоката

371

311

6000,00

5

Визнано витрати у сумі отриманих адвокатських послуг

92

685

6000,00

6

Проведено залік заборгованостей

685

371

6000,00

7

Відображено заборгованість відповідача з відшкодування понесених судових витрат (судовий збір та послуги адвоката) на підставі рішення суду

377

719

8684,00

8

Відображено заборгованість відповідача зі сплати штрафних санкцій за договором (пеня, 3 % річних і штраф)

374

715

2106,00

9

Отримано оплату за товар

311

361

120000,00

10

Отримано відшкодування понесених судових витрат

311

377

8684,00

11

Отримано нараховані штрафні санкції за договором (пеня, 3 % річних та штраф)

311

374

2106,00

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV.

3. НП(С)БО 15 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

4. Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Влада Карпова

к. е. н., експертка

ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему