Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Військовий облік і вручення повісток за місцем роботи – нові правила від КМУ

Змін зазнала процедура оповіщення працівників з числа військовозобов’язаних та резервістів

Кабінет Міністрів України постановою від 16 травня 2024 р. № 560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. А постановою від 16.05.2024 № 563 уряд вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок №560 визначає, зокрема залучення підприємств, установ та організацій (тобто роботодавців – юридичних осіб) до проведення призову під час мобілізації. Також у Порядку бачимо норми про процедуру оповіщення військовозобов’язаних та резервістів.

Розберемо детальніше, що ж за новими нормами повинні зробити роботодавці з числа юридичних осіб (органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установи чи організацій).

Отримай доступ до найповнішої інформаційної бази для бухгалтера прямо сьогодні! Понад 1,8 млн нормативно-правових актів й аналітики, форми та бланки для бухгалтерського обліку. Дізнайся ще більше переваг за посиланням.

 Оповіщення працівників на підприємстві про виклик до ТЦК

Керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) доставляють до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, управителів багатоквартирних будинків розпорядження про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом із повістками про їх виклик до ТЦК.

Своєю чергою, керівники підприємств, установ, організацій після отриманням розпорядження керівника держадміністрації або ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних зобов’язані видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У наказі зазначаються:

– підстава та мета видання,

– перелік осіб, які підлягають оповіщенню,

– дата, час та місце їх прибуття,

– способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження,

– відповідальні особи за здійснення оповіщення,

– порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних,

– інші питання.

Крім того керівники юросіб-роботодавців:

– організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

– здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Також керівники підприємств, установ, організацій на підставі розпорядження голови держадміністрації (військової адміністрації) або керівника ТЦК видають накази про призначення осіб до складу груп оповіщення та забезпечують їх участь у заходах оповіщення.

Більше того, керівники підприємств, установ, організацій, на базі яких утворюються штаби оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, несуть відповідальність за організацію роботи таких штабів оповіщення.

Не витрачай час на пошук аналітики на різних ресурсах. Тепер усі видання LIGA ZAKON для бухгалтерів доступні у рішенні LIGA360. А ще ти можеш налаштувати свою стрічку професійних новин та обраних посилань для роботи. Замовляй LIGA360 прямо сьогодні.

 Оповіщення працівників про виклик до ТЦК за місцем роботи

Важливий нюанс: представникам підприємств, установ, організацій надали право вручати повістки на території відповідних юросіб та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків). Надалі за місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені про виклик до ТЦК:

– представниками підприємства (установи, організації), на (у) якому (якій) він працює;

– представниками закладу освіти, у якому він навчається;

– представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

– групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

Повістки для оповіщення представниками підприємств, установ, організацій доставляються їхнім керівникам разом із розпорядженням керівника ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

Призначення представників підприємств (установи, організації), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина.

Якщо ж йдеться про роботу груп оповіщення, до яких, як зазначалося вище, можуть залучатися і працівники юросіб, то керівник ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються, зокрема, підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню.

Зауважимо також, що перевірка військово-облікового документа (зокрема в електронній формі) у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися за місцем роботи  уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Всі джерела інформації для вашої роботи - в новому рішенні LIGA360 PRO. Доступ до найповнішої бази законодавства, судових рішень та інструментів перевірки контрагентів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням. 

 

Оформлення у ТЦК відстрочок для заброньованих працівників

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, у ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються. До відповідного ТЦК подаються документи, зазначені у переліку згідно з додатком 5 до Порядку №560.

А у додатку 5 до Порядку №560 для заброньованих за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, бачимо наступні документи, які подаються військовозобов’язаним для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації:

– клопотання керівника відповідної юрособи щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному КМУ;

– витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних.

Комісія у ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки.

Усі зміни в оплаті праці,  кадровому та військовому обліку в 2024 році відстежуйте в LIGA360. Слідкуйте за розілом "Персонал" - отримуйте інформацію про зміни законодавства, оплати лікарняних та оподаткування заробітної плати. Замовте свою LIGA360 прямо сьогодні.

 

Первинний військовий облік за місцем роботи – що змінилося

Своєю чергою, Постанова № 563, яка внесла зміни до Порядку №1487, передбачає наступне. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уточнили, що щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку та відомості оперативного обліку підписуються керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, та реєструються в установленому порядку в службі діловодства таких органів, підприємств, установ, організацій.

У Порядку №560 також уточнили видачу керівником наказу у разі отримання розпоряджень ТЦК, органів СБУ чи відповідних підрозділів розвідувальних органів (за формою згідно з додатком 13 до Порядку №1487) щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК (органів СБУ, розвідувальних органів). Йдеться про наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Такий наказ потрібно довести до відома таких осіб під особистий підпис, а у разі виконання такими особами дистанційної, надомної роботи, у період їх тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні — рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. Ознайомлення проводять у частині, що стосується прибуття осіб до відповідного ТЦК (органу СБУ, розвідувального органу) у визначені строки. Копію відповідного наказу (розпорядження) та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення слід надіслати (надати) у триденний строк до відповідного ТЦК (органу СБУ, розвідувального органу).

Також зміни до Порядку №1487 визначили особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Алла Король,

есперт з питань обліку та оподаткування

 

LIGA ZAKON запрошує на безкоштовний вебінар: "Бронювання військовозобов'язаних працівників" (24 травня, 11:00). Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини