Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Закриваємо 2023-й: обов'язковість, алгоритм і наслідки перерахунку ПДФО

17.30, 21 грудня 2023
3019
0

Закінчення звітного календарного року для бухгалтера означає додатковий клопіт. Та серед маси бухгалтерських справ важливо не забути про здійснення річного перерахунку щодо податку на доходи фізичних осіб. З'ясуємо, які особливості перерахунку ПДФО у 2023 році.

Перерахунок: обов'язковий чи добровільний

Випадки обов'язкового проведення річного перерахунку ПДФО роботодавцем передбачено в пп. 169.4.2 ПКУ:

Роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

...

Отже, обов'язковий перерахунок ПДФО на підставі пп. 169.4.2 ПКУ роботодавець зобов'язаний здійснювати за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Суми військового збору не підлягають перерахунку.

Перерахунок здійснюється шляхом уточнення виплачуваних працівнику протягом року місячних доходів з урахуванням сум, які було нараховано безпосередньо за відповідні звітні місяці (відпускні, лікарняні тощо). Це передбачено в абз. 3 пп. 169.4.1 ПКУ:

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Обов'язковому перерахунку ПДФО підлягає дохід у вигляді заробітної плати. Тому враховують усі виплати, які відповідно до Інструкції № 5 належать до фонду оплати праці. Також з метою оподаткування доходів працівників суми лікарняних належать до заробітної плати, а отже під час перерахунку враховують:

- оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;

- допомогу з тимчасової непрацездатності.

Тож усі виплати, які протягом року податковий агент відображав у додатку 4ДФ з ознакою доходу "101", беруть участь у річному перерахунку.

Чи можна не здійснювати перерахунок, якщо на підприємстві немає працівників, які користуються ПСП? Можна, але якщо є стовідсоткова впевненість у тому, що під час оподаткування заробітної плати працівників не було допущено помилок. Адже перерахунок дає змогу податковому агенту самостійно виправити виявлені помилки і не сплачувати штраф, передбачений у пп. 50.1 та 119.1 ПКУ (1200 грн / 2040 грн).

Алгоритм перерахунку

Крок І. Перевіряємо, чи правильно нараховано заробітну плату за кожен місяць 2023 року

З метою перерахунку і правильного застосування ПСП суми лікарняних та відпускних відносять до місяців, за які (а не в яких) їх було нараховано. Інші виплати, які належать до заробітної плати тих місяців, у яких їх було нараховано.

Слід урахувати, що виплати (крім лікарняних і відпускних), які було донараховано або відсторновано за минулі періоди, включають у заробіток того місяця, коли було проведено таке донарахування/сторнування (див. лист ДФСУ від 10.05.2017 р. № 7955/5/99-99-13-01-01-16).

Крок ІІ. Перевіряємо відповідність нарахованої зарплати і граничного розміру доходу, який застосовується для ПСП

ПСП застосовують до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).

Тож граничний розмір доходу, до якого застосовують ПСП у 2023 році, становить 3760 грн (2684 грн х 1,4).

Але для окремих категорій працівників граничний розмір доходу може бути збільшено. Зокрема, у разі застосування ПСП, передбаченої в пп. 169.1.2 ПКУ для батьків, які мають двох або більше дітей, граничний розмір доходу для одного з батьків визначають кратно кількості дітей. Тобто якщо в сім'ї двоє дітей, то для одного з батьків граничний розмір доходу, який дає право на застосування ПСП у 2023 році, дорівнює 7520 грн (3760 грн Ч 2).

Крок ІІІ. Уточнення суми ПДФО за кожен місяць окремо і в цілому за рік

З урахуванням виявлених відхилень щодо нарахованих виплат та їх відповідності граничному розміру доходів обчислюємо суму ПСП за кожен місяць окремо та суму ПДФО, яка підлягає доплаті за такий місяць.

На підставі цього визначаємо загальну суму ПДФО за 2023 рік з урахуванням уточнених сум за кожен місяць.

Різниця між фактично нарахованою сумою ПДФО за 2023 рік та сумою, яка враховує уточнення, є результатом перерахунку.

Крок IV. Фіксація результатів перерахунку

Уточнювати додатки 4ДФ до Податкового розрахунку за окремі місяці звітного року у зв'язку з перерахунком не потрібно (див. лист ДФСУ від 28.12.2018 р. № 5457/А/99-99-13-01-01-14/ІПК).

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику ПДФО у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП відображають у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку за грудень 2023 року так:

• у графах 3а "Сума нарахованого доходу" та 3 "Сума виплаченого доходу" проставляють суму нарахованого й виплаченого доходу за відповідний звітний період з урахуванням донарахованої суми;

• у графах 4а "Сума нарахованого податку" та 4 "Сума перерахованого податку" проставляють суму податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати (див. роз'яснення з категорії 103.25 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Якщо за результатами перерахунку виникає переплата з ПДФО, то на її суму податковий агент зменшує суму нарахованого ПДФО за місяць, у якому здійснено перерахунок. Тобто зменшує суму ПДФО за грудень.

Якщо ж виявлено недоплату ПДФО, то суму недоплати утримують з оподатковуваного доходу фізособи за відповідний місяць (але після його оподаткування), а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (див. лист ДПСУ від 25.10.2011 р. № 4233/6/17-1115).

В бухобліку результати перерахунку ПДФО відображають у місяці проведення перерахунку так:

• утримання суми недоплати ПДФО: дебет 661 - кредит 641/ПДФО;

• урахування суми переплати для зменшення суми ПДФО: дебет 661 - кредит 641/ПДФО методом "червоне сторно".

ПРИКЛАД.

Ситуація

Умова:

Працівник працює на умовах неповного робочого дня. Він має право на ПСП як батько двох дітей віком до 18 років. Сума пільги у розрахунку на кожну дитину у 2023 році - 1342 гривні, тобто працівник має право на ПСП у розмірі 2684 грн. Його заробітна плата - 7000 грн. Граничний розмір доходу для застосування ПСП -7520 грн (3760 грн Ч 2) щомісяця. У серпні йому виплатили відпускні за серпень і матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 3000 грн. Під час застосування ПСП за серпень не було враховано перевищення граничного розміру доходу.

Рішення:

Таким чином, у цьому випадку базу оподаткування ПДФО у серпні було занижено.

Фактично сплачено:

(7000 грн + 3000 грн - 2684 грн) х 18 % = 1316,88 грн.

Сума ПДФО без застосування ПСП становить:

(7000 грн + 3000 грн) х 18 % = 1800 грн.

Недоплата ПДФО за серпень:

1800 грн - 1316,88 грн = 483,12 грн.

У грудні працівнику нараховано заробітну плату (7000 грн) і застосовано ПСП (2684 грн). Тож у грудні нараховано ПДФО в розмірі:

(7000 грн - 2684 грн) х 18 % = 776,88 грн.

З урахуванням перерахунку сума ПДФО за грудень становить:

776,88 грн + 483,12 грн = 1260 грн.

Працівник отримає за грудень:

7000 грн - 1260 грн = 5740 грн.

Результати перерахунку в додатку 4ДФ до Податкового розрахунку за грудень відображаємо так:

Також на цю тему читайте статті:

"Закриваємо 2023-й: бухгалтерська процедура на підприємстві";

"Закриваємо 2023-й: уносимо зміни до облікової політики";

"Закриваємо 2023-й: загальна процедура перерахунку ПДВ";

"Закриваємо 2023-й: перерахунок ПДВ у разі неоподатковуваних операцій одного виду";

"Закриваємо 2023-й: перерахунок ПДВ у разі неоподатковуваних операцій декількох видів";

"Закриваємо 2023-й: перерахунок ПДВ у декларації";

"Закриваємо 2023-й: аудит невикористаних відпусток для виплати компенсацій у 2024 році";

"Закриваємо 2023-й: чи дисконтувати безвідсоткову позику, не повернену до закінчення 12 місяців";

"Закриваємо 2023-й: як розрахувати закінчення строку позовної давності за боргами 2017 - 2018 років".

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Інструкція № 5 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату від 13.01.2004 р. № 5.

3. Податковий розрахунок - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор

Інна Журавська

експертка

ЛІГА:ЗАКОН

Читайте всю бухгалтерську аналітику на єдиній платформі LIGA360. Отримайте доступ до видань Інтербух, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, Вісник МСФЗ. А ще налаштуйте стрічку новин з найпопулярніших онлайн-ресурсів. Придбайте прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
На цю ж тему